RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 24. märts 2014

Langenud Vabadusvõitleja Päeva 18. aulakonverents

TÜ keemiaõppejõu Jüri Kuke
(1. mai 1940 Pärnu – 27. märts 1981 Vologda repressiivasutus Venemaal)
traditsiooniline mälestuskonverents

30. märtsil kl 12-19 toimub Tartu Ülikooli peahoones Langenud Vabadusvõitleja Päeva 18. aulakonverents. Üritus on pühendatud kõigile akadeemilise pere liikmetele, kes aastatel 1940-1991 langesid okupatsioonivõimude poolt tagakiusamise ohvriks. Teemasid jätkub seinast seinani –  kõneldakse alates mentaliteedist Tartu Riiklikus Ülikoolis 1970ndatel aastatel ja Jüri Kuke mälestuse jäädvustamisest, kuni 1920. a. Tartu rahulepingu hülgamise, Ukraina viimaste nädalate sündmuste ja stalinismi taassünnini tänapäeva Venemaal. Esinema on kutsutud tuntud ajaloolasi, ajakirjanikke, juriste, lähimineviku kommunismivange jt. Loodame, et peale mainitute pakub eelolev üritus huvi ka riigikaitsjatele, keemikutele, õpetajatele ja nende lähiajaloost huvitatud õpilastele.

Langenud Vabadusvõitleja Päeva 18. aulakonverents,
pühendatud Jüri Kuke (1940-1981) mälestusele

30. märtsil 2014 Tartu Ülikoolis


12.15   Mart Niklus – Avasõna.
12.25   Enn Tarto – Peaksime Jüri Kuke mälestust senisest rohkem jäädvustama.
12.35   Helmut Piirimäe – Mentaliteedist Jüri Kuke ajal.
12.50   Mart Niklus – Kahe hiljuti lahkunud suurmehe mälestuseks.
13.10   Aigi Rahi-Tamm – Kuidas rääkida küüditamisest?
13.25   Aldo Kals – Mure Eesti pärast.
13.40   Peeter Olesk – Dissident ja teine vaikiv ajastu.
14.00   Ründo Mülts – Eesti elanike ettekujutus rahvusvahelisest olukorrast 1939. aasta kevadel Isamaaliidu ja RPT ühisuuringute näitel.
14.20   Tõnis Siim – 70 aastat Teherani konverentsist (1943) ja rahvusliku katastroofiga lõppenud Teisest Vabadussõjast.
14.40   Kaarel Piirimäe – Aasta 1944.
15.00   Uno Liivaku – Eesti Vabariik kommunistide keelepruugis.

15.15   VAHEAEG. Päevakohase näitusega tutvumine.

15.45   Jaak Uibu – Rahvastik, ajaloosündmused ja reaalpoliitika Eestis 95 aasta vältel
16.05   Toomas Varrak – Tartu rahuleping tänases välispoliitilises kontekstis     
16.30   Mart Saarso – Kas vajame uut piirilepet Venemaaga?
16.50   Osvald Sasko – Miks ei tohi uut piirilepingut Riigikogus ratifitseerida?
17.00   Jüri Vaidla – Raske tee õiglusele.
17.10   Mart Helme – Rahvusriigi võimalikkusest XXI sajandil.
17.25   Kalju Mätik – Stalinismi taassünd Venemaal on oht kogu inimkonnale.
17.40   Tõnu Kalvet – Ukraina kriisi mõjust rahvastikule ja poliitmaastikule.
17.55   Priit Silla – Tallinn, mitte Kolõvan!
18.05   Aare Pällin – Kuhu kadus Eesti Panga kuld?
18.15   Jaan Hatto – Eesti riigieelarve kui müsteerium.
18.25   Ruuben Kaalep – Eestlaste uus rahvuslik ärkamine.
18.35   Heiki Kortspärn – Kuidas edasi?
18.45   Resolutsiooni vastuvõtmine. Lõppsõna.       

Aulakonverentsi korraldab Akadeemiline Vabadusvõitlejate, Inimõiguslaste ja Repressiooniohvrite Mälestuskeskus HEREDITAS.
Juhataja: Mart Niklus, abijuhatajad: Märt Kunnus ja Tõnis Siim

Allikas: Mart Niklus

0 kommentaari:



Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP