RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 7. märts 2014

Sotspresidet Ilves näeb Eesti negatiivse iibe lahendusena...pederastiat!

Ära usu "tarka" presidenti! Pederasti ei suurenda iivet!
Kahjuks ei ole tegu 1. aprilliga. Nii rumalat ja loodusseaduste vastast juttu ajab "meie" oma president. Kas asi saab veel sürreaalsemaks minna, kui see täna on? Negatiivse iibe ainsa lahendusena näeb meie president vaid homoabielude seadustamist ja immigratsiooni. Selle asemel, et rakendada meetmeid, mis tõesti asja parandaksid, tehakse pehmelt öeldes tsirkust. Põhjuseid miks sots Ilves sellist ebaadekvaatset ja loogika- ja loodusseaduste vastast juttu ajab, on ilmne. Esiteks selline ongi multikultuursete sotside/liberite poliitika, nii on nad kogu Euroopa viinud hävingu äärele. Teiseks Ilvese "peremeesriigi" USA president Obama seadustas samuti homoabielud. Aga USA on hoopis teistel alustel seisev riik. See on immigrantide riik, mitte rahvusriik (kui president ei tea, siis Eesti on Põhiseaduse järgi rahvusriik!), mille rahvaarv kasvab tänu immigratsioonile. Vahelepõikena küsiks presidendilt, et miks ta ei taha oma mentorriigilt USA-lt võtta eekuju näiteks surmanuhtluse kehtestamises? Miks me kulutame raha eluaegsete vangida ülalpidamisele, kui see võiks parem minna meie lastele?
Kõnekas tõik, mis kinnitab teadlikku ja suunatud pedepropagandat on see, et sadadest Eesti Vabariigi aastapäevavastuvõtu külalistest intervjueerisid nii ETV kui ka Kanal2 esimesena ja pikalt just tuntud homost ettevõtjat Peeter Rebast, kes soovitas samuti pedeabielude seadustamist. Üllatus, üllatus...
Pederastid võivad ju külvata oma seemet väga viljakasse ja väetatud pinnasesse, kuid kahjuks ei hakka see seal idanema. Nii on loodusseadused ette näinud ja seda ei suuda ükski poliitika muuta.
Meie ja paljude teiste Läänemaailma nn liidritel ei olegi plaanis hakata reaalselt ja tõhusalt seisma iibe kasvu eest. Euroopa Liit on avalikult teatanud, et nende peamiseks vaenlaseks on rahvusriigid. Nii et meiegi poliitikud peavad võimalikult kiiresti hävitama eesti rahva ja asendama selle sissetoodud multikultuurse lambakarjaga, keda siis suurkorporatsioonid orjatööjõuna saaksid kasutada ja poliitikud nendega manipuleerida. Multikultuurset rahvast ei ühenda midagi, rahvusühtsusel tuginevat rahvast on palju raskem murda ja suunata vajalikus suunas. Selles ongi asi. Tuletaks meelde, et ainus Läänemaailma riik, kellel on lubatud äärmusrahvuslikku ja rassistlikku poliitikat ajada on juutide Iisrael, kellel on range immigratsioonipoliitika ja kes võib rassistlikult maha suruda palestiina vähemust. Miks see nii on? Kui keegi teine veidikenegi sarnaselt käitub, on see kohe natsism, äärmuslus, antisemitism, inimõiguste rikkumine jne.

Mis on lahendus negatiivsele iibele? Eks ikka riigiaparaadi kulude minimaliseerimine, toetuste suurendamine lastele, eriti alates 3 lapsest. Igasugune pederasti propaganda keelamine ja selle asemel laste saamise propageerimine. Aga peamine on võtta vastu laste saamist ja kasvatamist igal tasandil toetavad seadused ning riigi ülipolitiseeritud ja raiskava aparaadi lammutamine. Välisiakpitali teenimine tuleks lõpetada ja hakata igal tasandil eelistama Eesti oma ettevõtlust ja toodangut. See ei oleks vabakaubandussüsteemi rikkumine, sest väikeriigi väiketootjad on niikuini ebavõrdses seisus, nii et väliskaupade ja firmade tegevuse piiramine Eestis oleks üksnes samm võrdsema kohtlemise poole. Kahjuks meie väliskapitali ees lömitavad ja äraostetud poliitikud ei hakka kunagi seda tegema. Seepärast näevadki nad ainsa lahendusena pederastiat ja massimmigratsiooni, mis tagab väliskapitalil põhinevale majandusele odava tööjõu ja tarbijate massi. Eesti rahva ja kultuuri kadumine ei huvita ei meie müüdavaid poliitikuid ega ammugi mitte väliskapitaliste.

Kui eestlane tahab, et tema rahvas niimoodi ära hävitatakse, mis siis ikka. Kuid kui ta seda siiski ei taha ja arvab, et maailm on siiski rikkam, kui seal on suurrahvaste kõrval ka pisike eesti rahvas oma kultuuriga, siis peaks ta valima neid, kes seisavad kõige enam Eesti ja eestlaste huvide eest, mitte välisriikide ja -kapitali eest. Valik on meie!

PS! Sarnase tähelepaneku on teinud ka Varro Vooglaid: Kas eesti rahva hääbumine on tõesti paratamatus, hr president?
 
Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/2014/03/sotsist-presidet-ilves-naeb-eesti.html#more

6 kommentaari:

Anonüümne 7. märts 2014, kell 13:10  

" Tuletaks meelde, et ainus Läänemaailma riik, kellel on lubatud äärmusrahvuslikku ja rassistlikku poliitikat ajada on juutide Iisrael, kellel on range immigratsioonipoliitika ja kes võib rassistlikult maha suruda palestiina vähemust. Miks see nii on?"

Kui see ei olnud retooriline küsimus ja ootas vastust, siis vastus on väga lihtne: nad võtavad Jumalat tõsiselt ja selle tulemusel võtab ka Jumal neid tõsiselt. Kes on Iisraelis käinud, see teab, KUI tõsiselt seal usuasjadesse suhtutakse. Vana Testament on neil koolides õpikuna ka ajalootunnis. Kui laupäeval shabatipäeval sõidad autoga läbi ortodokssete juutide linnaosa, võid suure tõenäosusega kivi klaasi saada: "kas oled hull, et Jumalat vihastad ja ka meie peale viha tuua tahad?" Isegi Jumala nime nad tekstis ei kasuta, sest kardavad väärkasutust. Jne jne. Lugege Moosese raamatu 28.peatükki, saate teada, millised on õnnistused ja millised on needused. Hinnake siis, mille alla jääb Eesti ja ka üldse Lääne-Euroopa... Ja mõelge siis, et ei ole juhus, et määratu langus on toimunud peale usust ja Jumalast ärapööramist. Tuletage ainult meelde, kuidas omaaegne kristlik Euroopa kogu maailma võita suutis! Võimsad impeeriumid Hiinas ja Indias olid alistatud. Nüüd on Jumalale selg pööratud ning ka Jumal on vaenlaseks saanud endlistele sõpradele selja pööranud.

Victoria 7. märts 2014, kell 17:02  
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Victoria 7. märts 2014, kell 17:04  
Autor on selle kommentaari eemaldanud.
Victoria 7. märts 2014, kell 17:06  

Jumala kui ülimjõu eksistentsi ei ole tõestatud, seega ei saa seda kaalukas argumendiks pidada. Ainus, mis religiooni hääbumisega hetkel kaasneb, on moraali kadumine. Tänapäeva ühiskond ei ole suuteline veel "viisakalt" koos eksisteerima. Seega võib tõesti väita, et usklikud riigid on selle koha pealt rohkem järje peal.
Iisraelis judaism laialdane levik on pigem traditsioonide jätkamine, kui tugev kiindumus Jumalasse, sest nad on niimoodi üles kasvatatud. Sealses keskkonnas Isa mittetunnistamine tähendab silmapilkset hukkamõistu.

Anonüümne 18. märts 2014, kell 11:38  

president võiks ju ise esimesena proovida mõne pede rasedaks tegemist kui ta arvab et see aitab iivet tõsta. kui see tal õnnestub, siis võiks seda proovida ka laiemalt:D aga seni oleks vaja tal tõesti midagi normaalset välja mõelda, et tavainimesel oleks nats kergem ja normaalsem siin eestis elada.

Anonüümne 18. märts 2014, kell 22:24  

Lp. Anonüümne. Pole kahtust, et mõningad juudid võtavad Jumalat väga tõsiselt. Nad võtsid Jumalat väga tõsiselt ka kui Tema Poeg oli maa peal ja lõid Ta risti. Eks öelnud Kristus neile:"Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha." Tõsiselt võtmine ei tähenda aga alati tõde. Sest ka valet võib võtta väga tõsiselt Jätan teile ühe kirjakoha. Selle on kirjutanud Rooma kogudusele juut ja endine variser Paulus, kellest Jumala armu ja tahte läbi sai Kristuse apostel. Selles kirjakohas annab Paulus ülevaate ka praeguse, Kristust eitava, Iisraeli vaimsest olukorrast ja ma loodan et see aitab teil mõista Iisraeli ja Jumala vahelisi suhteid tõe ja Jumala Sõna valguses." Vennad, minu südame hea meel ja palve Jumala poole on, et nad õndsaks saaksid!Sest ma annan neile tunnistuse, et nad on väga agarad Jumala suhtes, kuid mitte õiget tunnetust mööda; sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis ei ole nad alistunud Jumalale õigusele. Sest käsu lõppsiht on Kristus õiguseks igaühele, kes usub."(Rm.10:1-4) See kirjakoht, kui seda hästi lugeda ja lasta Pühal Vaimul lahti seletada, võib muuta teie arvamust praeguse Iisraeli religioossest tõsidusest.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP