RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 17. märts 2014

MATTI ILVES: NAISTE KONGRESSIST

Ajal, mil väikest rahvast - eestlasi, on tabanud täielik rahvulik kollaps, nii pideva negatiivse iibe kui ka väljarände tõttu, pidasid naised Eesti Naisliidu organiseerimisel Eestimaa VI Naiste Kongressi (7. märtsil 2014) - “Eesti kasutamata võimalus”. Tundsin siis huvi teemade vastu, mis seal jutuks tulid.

"Eesti Naisliit" kodulehel kirjeldati kongressi eesmärke nii: "Kongressi eesmärk on kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses."

Tutvudes päevakavaga sain teada järgmist:
Avaettekande pidas Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir teemal - "Kas vajame tippu rohkem naisi"? Töö toimus kahes paneelis: esimeses teemal "Naiste majanduslik iseseisvus" ja teises teemal "Naised otsustustasandil".

Nüüd võib ütelda, et kongress viidi läbi täielikult feministide kontrolli all ja feministlikke printsiipe rakendades. Mitte ühtegi ettekannet ei olnud näiteks teemadel mis oleks puudutanud emaks olemist, perekonda ja naiste ülitähtsat osa nendes rollides.
Aga ega siin polegi midagi imestada, kui Eesti Naisliitu juhib selline tegelane kui massoonidega seotud salaorganisatsiooni (liikmete nimekirjad pole avalikustatud) Rahvusvahelisse Naisteklubisse Zonta kuuluv meie eurosaadik Siiri Oviir.

Selliste teemadega kongressi peeti siis nüüd, mil kodumaal elab vähem eestlasi kui 1897. aasta esimese rahvaloenduse ajal.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP