RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 21. juuni 2017

MATTI ILVES: PAARIST MAKSUST

Kas kujutate ette elu ilma tulumaksuta? Muidugi ei kujuta. Aga tegelikult ei ole see maks sugugi väga vana! Esimene tulumaks maailmas kehtestati Suurbritannias ajutiselt 1799. aastal ajutise maksuna Napoleoni-vastase sõja finantseerimiseks. Vaat, mis sai siis ajutisest maksust, kartke igesuguseid ajutisi lahendusi.

19. sajandi lõpuks oli tulumaks juba laialt levinud alaline maks. Algusaegade maksud olid paari protsendi suurused. Tulu deklareerimine leidis maksu kehtestamise algusaastatel tugevat vastuseisu, kuna seda peeti erasfääri autonoomia vastuvõetamatuks rikkumiseks.
Tulumaks võib nüüd olla kas progressiivne, proportsionaalne või regressiivne tulumaks. Eestis Tulumaksu kinnipidamise määr on enam-vähem 20%.

Käibemaks on kaudne maks.
Eestis on käibemaks riiklik maks, mida kogub Maksu- ja Tolliamet. Eestis reguleerib käibemaksuga maksustamist Käibemaksuseadus. Eestis kehtiv üldine käibemaksumäär on alates 1. juulist 2009 20% (varem 18%) maksustatavast väärtusest. Käibemaksul on ka tendens ikka tõusta ja ainult tõusta. Meil ainult EKRE lubas alandada toiduainete käibemaksu 50 %.

Iirimaal võeti käibemaks kasutusele alles 1963. aastal, kuigi juba Napoleon armastas maksustamist teostada kaudsete maksude abil. Akad. J.V.Tarle "Napoleon": "Muidugi võeti Bonoparte´i valitsemise algusest peale ka finantsküsimuste korraldamisel samasugune orientatsoon nagu teistelgi aladel: mõlemad, nii sõjaline diktaator kui ka tema tahte täidesaatja Gaudin, otsustasid omistada peatähtsuse mitte otsestele, vaid kaudsetele maksudele. Kaudne maksustamine, mis lõppude lõpuks nõuab ühepalju nii rikkalt kui ka vaeselt tarbijalt, tundus Napoleonile oma autonoomse iseloomu tõttu sobivana...".

Eriti praegune valitsus meil rõhub elanikkonda maksudega eelkõige sotside eestvõttel. Elanikud ootavad igapäevaselt lausa himuga, milline maks valitsuse poolt jälle välja mõeldakse.

Tundub, et Eesti osariik jääb järjest vaesemaks ja maksudega riigieelarve täitmine muutub ikka raskemaks. Eriti kurvaks teeb kokkuhoiu ettekäändel politsei konstaablite koondamine valdadest ja kutselise tuletõrje kokkutõmbamine, ning selle asendamine vabatahtlike päästjatega + veel piirivalve sisuline kaotamine. Bürokraatia vohab aga riigiametnike osas rõõmsalt edasi.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP