RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 26. mai 2018

Elame kummalisel ajal, kus häbenetakse rahva tahet ja ka oma rahva ajalugu

Elame kummalisel ajal, kui eesti esihäbenejad häbenevad oma rahvast ja oma kodanike valdava enamuse tahet, häbenevad ka oma rahva ajalugu. Nii mõnegi tipp-poliitiku ja diplomaadi suu ei paindu kuidagi ütlema, et Eesti Vabariik on jätkuvalt 1/20 ulatuses (ligi Saaremaa suurune territoorium) okupeeritud.
Olukorras, kus mitmed juhtpoliitikud etendavad kollektiivset mälunõrkust, tuleb üle korrata elementaarseid ajaloofakte:

* Eesti Vabariik oli enne II Maailmasõda rahvusvahelise õiguse subjektina Rahvaste Liidu täieõiguslik liige Tartu Rahuga kindlaksmääratud piirides ja territooriumiga ligi 48 000 km2.
* Kaks diktaatorit, Stalin ja Hitler otsustasid 23.08.1939 Eesti ja paljude rahvaste saatuse üle sõlmides MRPakti, millega jagasid kuritegelikult omavahel Ida-Euroopa.
* Eesti elas MRP-ga vallapäästetud II Maailmasõjas üle kirjeldamatuid kannatusi kahe okupatsiooni vältel, kaotades ligi viiendiku oma kodanikkonnast.
* Stalini-Venemaa (NSVL) sooritas Eesti riikluse suhtes kaks jõhkrat kuritegu:
- 1940.a Eesti Vabariik annekteeriti ja inkorporeeriti NSVLiidu koosseisu Eesti NSV nime all ja Tartu Rahu piirides;
- 1944.a sügisel tükeldas Stalin sõja tingimustes Eesti ja liitis vägivaldselt 5% taasokupeeritud Eesti Vabariigi territooriumist Vene NFSV-ga (sealjuures küsimata nõusolekut ENSV nukuvalitsuseltki).
* Eesti pagulaspoliitikud ja -diplomaadid hoidsid alal Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevuse Tartu Rahu piirides.
* 1991.a augustis taasiseseisvunud Eesti valitsus sai hakata kontrollima EV territooriumi 95% ulatuses nn ENSV uutes, Stalini punase pliiatsiga joonistatud piirides, nimetades seda "piiri" kontrolljooneks.
* 1991 septembri algul tunnistas viimane Ülemnõukogu kõik nõukogudeaegsed piirinihutused õigustühiseks. Sama kuu lõpul sai Eesti Vabariigist ÜRO liige Tartu Rahu juriidilistes piirides.
* Jeltsini-Venemaa tõmbas nõukogude/vene okupatsiooniväed välja ENSV aladelt 1994.a lõpuks, käsitledes meid NSVLiidust lahkulöönud liiduvabariigina.
* 1995 - 2018 kestab endiselt vene okupatsioon 5% EV õigusjärgsel territooriumil.
Setode jaoks kestab II Maailmasõda kahjuks siiani, Setomaa on pooleks rebitud, sealsete EV kodanike õigusi pole taastatud ega tagatud.

Ajast aega on kehtinud põhimõte, et ebaõiglusest ei saa võrsuda õiglust ega õiguse mahatallamisest uut õigust - "ex injuria jus non oritur".
Sooritatud kuriteod mõistetakse hukka - vähemasti ausate inimeste poolt.
Kuritegusid on võimalik tunnistada, kuritegude tagajärgi on võimalik hüvitada. Kahetsemine ja vabandamine ohvrite ees on osa lepitusprotsessist.

Allikas: Tõnu Kuusemaa, Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP