RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 29. september 2016

MATTI ILVES: ROOTSI ARMEE ON HÄDAS ERINEVATE SUGUDEGA

Rootsi peab nüüd arvestama naiste ja meeste täieliku võrdsusega sõjaväes. Huvitav on eriti see, et sugude võrdsust tuleb arvestada ka sõjaliste operatsioonide planeerimisel. Mitte mingil juhul ei tohi teha naistele liiga ja seada neile ülejõukäivaid eesmärke.

Naiste sõjaväkke kutsumine ja värbamine on seatud lausa strateegiliseks eesmärgiks, seetõttu on neid sõjaväes ka küllalt palju. Taoline värbamine pidi parandama ka armee tulemuslikust. "See (soolise võrdõiguslikkuse seisukohast) on sama oluline kui tähelepanu pööramine ilmale ja vaenlase võitlusvõimele," ütleb kõrge sõjavälane Jan Thörnqvist Dagens Nyheter´ile.

Nüüd on koostatud sõjaväle uued juhendid - soo käsiraamat - mis sisaldab üle 100 lehekülje. Selle eesmärk on koolitada sõjaväejuhid selliselt, et nad arvetaksid kõikjal soolisi aspekte. Nii lahinguplaanide koostamisel, koolitusel ja harjutustel-õppustel.

Mis siis arvata, kas tõesti Rootsi sõjaline võimekus nüüd tõuseb? Kahtlen selles enam kui tugevalt. Kahju, et feministid ja teised võrdõigusluse eestvõitlejad ei jäta isegi armeed rahule.

Ja ega ka meie sellisest sekkumisest enam kaugel pole. Kaitaminister Hanso külastas hiljuti Norrat, kus on sõjaväeteenistus ka naistele kohustuslik, umbes nii nagu Iisraelis. See näitab, kuhupoole suurte ülemuste mõtted liiguvad ja siis on feministide sekkumine sõjaväeasjadesse enam kui kindel ka meil.
Ega mul ei ole midagi naiste kaitseväes teenimise vastu (see paks jääma vabatahtlikuks), kuid ainult neile sobivatel aladel ja sõjavälistel ametikohtadel.

Kasutatud allikas: http://www.kansallinenkuriiri.fi/ulkomaat/ruotsin-puolustusvoimat-joutuu-ottamaan-tasa-arvonakokulman-huomioon-sotilasoperaatioissa/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP