RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 23. november 2010

ARTIKKEL NSBLOGI´ST

 "1980-ndatel saabus Eestisse aastas u 8000-10 000 inimest idast. Viimastel aastatel on meie migratsioonisaldo Venemaa ja SRÜ-ga hakanud sellele lähenema, jäädes siseministeeriumi andmetel 6000-7000 kanti aastas. Samas puudus Nõukogude okupatsiooni ajal eestlastel võimalus läände põgeneda. Demograafide hinnangul on vabast Eestist seda teinud umbes 130 000 eestlast." See on väljavõte Martin Helme artiklist.
Artikkel NSBlogist on väga hea ja hoiatav. Arvesse võttes Martin Helme toodut ja ka seda, et Eestis on sündivus 1,7 last naise kohta (artiklis toodud võrdsustamiskampaaniat arvestades aga langeb nii kui Saksamaal 1,3-ni) - siis on eestlased umbes 20. aasta pärast enda kodumaal vähemusrahvus.
M.I.

Modernistide ihaletud väljasuremisstrateegia

Posted in nsblogi@politician.com on 19. nov 2010 by Maximus Germanus Meridius
Hiljuti alustas gümnaasiumides sotsiaalministeeriumi naistöötajate organiseeritud nn teavitusprogramm, mille eesmärk olevat aidata ümberkujundada soolisistereotüüpe ja naiste rolli ühiskonnas. Mees kosmeetikuks ja naine nt riigijuhiks, pakuvad organiseerijad. Nö sterotüüpide ja soorollide muutmine olevat modernsele ühiskonnale kohane. Võrdõiguslikkus nagu nad ise seda nimetavad. Uurigem neid eeskujuks võetud katastrofaalselt vananevaid ühiskondi, mida meile eeskujuks tuuakse.
Sellised kampaaniad pole midagi uut. Läänes on need juba aastaid tegutsenud. Nende teavitajate kohaselt on muuhulgas ahistav, et naised ei tee nn mittetraditsioonilisi töid ja keskenduvad vähem karjäärile. Analoogsete järk-järguliselt üha rohkem hoogu koguvate soovide ja ka nõudmistega algas “areng” ka nt USAs.
Lugesin ühe USAs Californias käinud kommentaatori lugu, kuidas ta ülikooli lähedal olevasse poodi minnes sealt ostukraamiga väljuvale isikule, kes oli juhuslikult oli naine, ukse lahti tegi – elementaarne viisakus – ja tänutäheks “šovinistlik siga” sõimu osaliseks sai. See tuli feminismist pungil nn võrdõiguslaselt, sest talle tegi viisakusest ukse lahti mees – läbinisti seksistlik olevus, kui mõnda nende esindajat kuulata.
Tänaseks on mitmel pool need võrdõiguslased nõudmas muuhulgas ka, et naisi ei nimetataks enam “prouadeks” ega “neiudeks”, sest see olevat eksitav sooline stereotüüp ja naisi alavääristav. Marksist Andrea Dworkin on öelnud, et on soov luua ühiskond, kus mõisted nagu “mees” ja “naine” enam ei kehti. Euroopa Nõukogu feministid nimetavad seksistlikuks isegi sõna “ema”(VIIDE), sest see kujutavat naist seksuaalobjektina. See pole aga kõik. Utopistid ju reeglina ei peatu. USAs ja hiljem Lääne-Euroopas tekisid igasugused kvoodinõuded, et valitseks nn “võrdsus”.
Peagi, kui naised said õiguse teenida armees hakati nt USAs armeed kohtusse kaebama, sest tegu on naisi soo alusel ahistava organisatsiooniga, sest nt rasedad ei tohi teenida. Täna on USA terminoloogias olemas “raseda sõduri rõivastus.”
Selliseks lollustehunnikuks muutub lollustele järeleandlik ühiskond. See pole enam arenenud ühiskond, vaid algühiskond. Algühiskond omandab kergelt kõikvõimalikke lolluseid ja muutes neid(nt kvoodinõuded) kõigile kohustuslikuks. Arenenud ühiskonnas on lollustest õpitud ja ebajätkusuutlik eemale tõrjutud.
Aga tagasi nn uue nägemuse juurde. Haridusasutustes on hakatud õpetama, et traditsiooniline perekond on pigem igand ja naised peaksid keskeknduma karjäärile ega vaja sugugi mehi. Mehed aga olgu läbinisti sallivad, pehmed.
Suur võrduse nõue laiendati aga mujalegi, olenemata selle bioloogilisest paikapidamatusest. Kõik seksuaal ja “piinatud” etnilised vähemused tuli nüüd esile tõsta. Algas kõik rahulikust kuid siiski provokatiivsetest kampaaniatest, mis pidid kutsuma arutlema võrdsuse ja rassismi teemadel.
Peagi muutus asi aga absurdiks. USAs ja hiljem Euroopas hakati sotsialistide poolt nõudma “positiivset diskrimineerimist”, et tagada võrdõiguslikkus. Utopistid ei usu, et inimesed sünnivadki erinevatena.
Nii hakatigi põlisrahvaste/enamuse arvel tegema uusi kvoodiseadusi(nt nii ja nii palju naisi või immigrante peab ettevõttes olema), mis tembeldati diskrimneerimise vastasteks seadusteks. Tänapäeval võib põlisrahva esindaja saada karistada, kui toob esile immigratsiooniga ja immigrantidega seotud negatiivsed ilmingud ja seda olenemata tõelevastavusest. Vt või Saksamaad, kust selliseid näiteid tuhandeid võtta ja siin blogiski neid varem toonud olen.
Normaalsuse ja traditsiooniliste ning oma jätkusuutlikust tõestanud väärtustest taganemine on tootnud suurima iibekriisi “neis” arenenud multikulti riikides, mida meiegi “modernsed” agaralt kopeerida soovivad. Nt Saksamaal on tõeline mure katastroofiliselt madala sündivuse pärast, mis on 1,3 naise kohta. Nt Eestis on see ligi 1,7 naise kohta.
Oxfordi Ülikooli professor David Coleman hinnangul on Inglismaal põlisinglased vähemuses aastaks 2066, millel taga suured majanduslikud tagasilöögid, USAs valged vähemuses 2050 paiku.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP