RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 20. november 2010

JÜRI LINA: "MAAILMAEHITAJATE PETTUS"

Huvitavaid tsitaate raamatust:
Jüri Lina "Maailmaehitajate pettus", kirjastus "Referent", Stockholm 2003

Eestis oli 1999. aastal 150 vabamüürlast.Praegu ligi 300. Esimene loož Isis rajati 12.oktoobril 1773. Tuntuima eesti vabamüürlase Gunnar Aarma andmeil kuulusid Eesti president Konstatin Päts ja vägede ülemjuhataja Johan Laidoner 1930. aastl Rootsi looži ("Kuldne kroon Eesti lipul".Tallinn, 1992,lk.35.). Pärast nõukogude võimu langust rajati 12. juunil 1993 Tallinna loož Fööniks.Praegu on loože : Patria veel Tallinnas, Ugandi Tartus (rajati 16.mail 1998) ja Perona Pärnus (asutati 29.veebruaril 1996), üks loož Haapsalus. Lisaks moodustati mais 1999 Eesti suurloož.
Innukamad eesti vabamüürlased: Arno Köörna (sai vabamüürlasels Soomes 1.detsembril 1991, oli aasal 1993 loožimeister Fööniksis), Jaak Ratassepp (suurlooži sekretär), Toomas Lehtla, Paul Gorbovsky, Voldemar Promet, Ivar Kallion, Jaan Eilart, Juhan Aare, Eduard Tüür, Paul Himma, Peeter Saul, Jevgeni Kazakov, Rein Grünberg, Jaak Viller, Raido Rüütel, Eero Vaarman, Arnold Meister, Tiit Pruuli, Siim Kallas, Anti Oidsalu, Kaarel Jaak Roosaare, Aksel Treimann, Heino Levald, Olari Taal, Hannes Tamjärv, Enn Soosaar, Andres Keevallik, Jaak Allik, Aarne Mikk, Anti Liiv...
Harri Tiido on Trilateraalse komisjoni Euroopa täitevkomitee liige.
__________________
Ameerika õpikutes leitakse, et demokraat William Jennins Bryani kaotus 1896. aastal presidendivalimistel oli hea, sest ta taotles raha võrdsustamist kullaga, olles vastu pankade kindlale rahale, mis tekitab võlga. Bryan selgitas:"Kui me olene konstitiutsioonilise raha taastnud, on võimalik teisigi reforme ette võtta. Kuni seda pole toimunud, pole võimalikud ka muud reformid."
Bryan niisiis ei saanud presidendiks. 17 aastat hiljem, 1913. kehtestas Kongress seaduse (eelnõu oli esitatud vabamüürlaspresident Woodrow Wilson), mis tühistas Kongressi õiguse raha välja anda, volitades seda tegema erakätes olevat keskpanka (Federal Reserve System).
Kongresmen Charles A.Lingbergh (kuulsa lenduri isa) ütles selle sündmuse kohta:"Kui president on seadusele alla kirjutanud, on rahameeste nähtamatu valitsus legaliseeritud ja toime on pandud sajandi koledaim seadusandlikult sanktsioneeritud roim."
__________________
Massoonlus mahitab tegelikkusest irdunud multikulturalismi. Kõrgvabamüürlene ja NATO vägede ülemjuhataja Kosovos kindral Weseli Clark tunnistas CNN-i saates juulis 1999: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me mutltikultaralismi, rajades multietnilisi riike."
Rahvustunde minetanud massoonid on valmis reetma oma isamaa, kui vabamüürluse huvid seda nõuavad.
__________________
Saksa teadlaselt Robert Eberhardtilt pärineb mõttetera:"Ära karda vaenlasi - Halvimal juhul võivad nad su tappa. Ära pelga sõpru - Halvimal juhul võivad nad su reeta. Karda ükskõikseid: nad ei tapa ega reeda, kuid nende vaikiv ükskõiksus teeb võimalikuks reetmise ja tapmise."
__________________
Kõige ohtlikum müüt väidab, et mingit suurkapitali ja vabamüürlaste vandenõu pole olemas. Olevat vaid "paremäärmuslaste" teooriad mõeldamatust konspiratsioonist. Seda vabamüürlaste seisukohta levitavad kommunistid, sotsialistid ja kodanlikud liberaalid. Meie võimurid kannavad hoolt, et diskrediteeritaks neid, kes olulisi vandenõufakte tõsiselt võtavad.
__________________
Peale Lenini ja Trotski olid paljud juhtivad bolševikud vabamüürlased: Boriss Solovjov, Vikenti Veresajev, Grigori Zinovjev (Grand Orient), Maksim Litvinov, Nikolai Buhharin (õieti Moše Pinhhus-Dougolevski), Kristjan Rakovski, Jakov Sverdlov (õieti Ješua Solomon Movševitš), Anatoli Lunatšarski (õieti Bailihh-Mandelstam), Metšislav Kozlowski (poola massoon), Karl Radek (Grand Orient, B´nai B´rith), Mihhail Borodin (õieti Jakob Grusenberg), Leonid Krassin (õieti Goldgelb), Vladimir Džunkovski ja paljud teised.
__________________
Kuni 1990. aastani varjati eriti sünget Lenini saladust. Zinovjevi kirjast Leninile: "Armas Vova! Sa pole mulle vastanud. Ilmselt oled unustanud oma Geršeli (Grigori). Ma olen hankinud meile kena nurgakese... See on suurepärane korter, kus meil saab tore olema, ja meie armastust ei häiri miski. Sõida kohe siia, ma ootan sind, mu lilleke. Sinu Geršel."
Teises kirjas tahtis Zinovjev kindel olla, et Lenin ei maganud nende korteris teiste meestega.
Nõnda näitasid kaks vabamüürlasvenda üles Taaveti armastust Joonatani vastu. Ehk on meil nüüd kergem mõista, miks vabamüürlased nii innukalt toetavad homuseksuaalide "vabastamist".
__________________
Soros maksis 1993-97 vähemalt 6 miljonit dollarit USA organisatsioonidele, kes võitlevad narkootikumide legaliseerimise eest. Ta on rajanud oma instituute narkootikumide legaliseerimiseks ja surmaabi andmiseks. Nende kontorid paiknevad tema "heategevuse sihtasutuses", Avatud Ühiskonna Instituudis. ------
Venemaa vabamüürlusorgasisatsioone rahastavad sionistlikud ringkonnad. Massonid on alati teeninud sionistide huve.
Jan Izoulet, kellel oli Prantsuse Grand Orientis kõrge kraad ja kes oli pühitsetud ka organisatsiooni Allianse Universelle, kirjutas aastal 1931: "Viimase kolmesaja aasta ajaloo mõte on olnud selles, et kolmsada juudi rahameest, kõik toolimeistrid, hakkavad maailme valitsema."
Vabamüürlane Cémieux avalikustas vabamüürlaste eesmärgi: "Rahvad peavad kaduma. Usundid hävivad. Ainult Iisrael jääb, sest selle väikese rahva on Jumal välja valinud. ("Arhives Isrealites", Pariis,1861, nr.25)
__________________
Hitleri kulla-, laenu- ja intressipoliitika tähendas ränka hoopi Euroopa majandussüsteemile. Inglise börsi isandad, kes kõik juhtusid olema vabamüürlased, aimasid ohtu oma taotlustele otsustada nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise kaubanduse üle. Nad nõudsid, et Saksamaa taastaks intressiorjuse või muidu ta hävitatakse sõjaga. Londoni ja Berliini salajased läbirääkimised venisid mitu aastat. Augustis 1933 ähvardas Sionistliku Maailmaorganisatsiooni president Samuel Untermayer Saksamaa purustada, kui tolle majanduspoliitika peaks jätkuma.
__________________
Poola vabamüürlasvalitsus hakkas ulatuslikult jälitama oma riigis elavaid sakslasi. Märtsist kuni septembrini 1939 interneerisid Poola võimurid üle 50 000 sakslase. Hulk suri koonduslaagreis.
Poola marssal Edward Rudz-Smigli tunnistas suvel 1939: "Poola tahab sõda Saksamaaga." Poola pööbel tappis oma valitsuse ässitusel tuhandeid sakslasi. 12 857 isikut suudeti tuvastada. ("Die Polischen Greueltaten an den Volkdeutschen in Polen"). Seda kinnitas ka idasaksa ajaloolane Theodor Bierschenk 1954. aastal, toetudes Poola dokumentidele, publisist Otto Heike väitel oli ohvreid vähemalt 15 000.
Protestis ainult Saksamaa. Needki dokumendid on säilinud.
Vabamüürlased mõistsid, et Saksamaa ei oleks tohtinud nii pikka aega seda olukorda taluma, vaid pidanuks sekkuma. Lõpuks hakkas Hitler tegutsema, et terror ja tapmine lõpetada.
Võiks küsida, miks Saksa valitsus nii kaua ootas. Vastus on lihtne. Poola kavatses 700 000 mehega välkrünnakut Berliinile. Varssavis oodati vaid Londoni märguannet. Poolakate sõjaline varustus oli suures osas moodne, ehkki müüt väidab, et Poola käsutuses oli vaid ratsavägi. Enam ei saanud Saksamaa oodata.
__________________
Kristallöö uurimise käigus avastati, et ilmusid tundmatud isikud, kes väitsid end esinadvat partei kõrgeimat juhtkonda. Mitmel puhul helistasid anonüümsed mehed gauleiteritlel, väites end olevat partei juhtkonnast. Ent partei juhtkond polnud iialgi andnud käsku juudi omand hävitada. Nood anonüümsed agendid pildusid esimesena juudi poode kividega. Märulit juhtis hästi treenitud keskselt tegutsev agentide rühmitus.
9. novemri hommikul pidas Goebbels raadiokõne, keelas iga juudivastase akti. Kes keelust üle astub, saab karmi karistuse.
Selgus, et juudi vabamüürlasloož B´nai B´rith mehitas koos Pariisi sionistliku organisatsiooniga LICA nn. kristallööd 9. novembeil 1938. LICA provokatsiooni eesmärk oli saksa juutide väljarändamisele hoog sisse anda. (Ingrid Weckert, "Feuerseichen: Die Reichkristallnacht", Tübingen, 1981. Lk. 254-256)
__________________
Sionistlikus ajalehes "The American Hebrew" ilmus 31. oktoobril 1919 propagandaartikkel "The Crucifixsion of Jews Must Stop!", milles väideti, et nälja ja holokausti tõttu hukkus maailmasõjas kuus miljonit juuti. Hiljem murenes see väide kui sõjapropaganda. Neid andmeid levitati Esimese maailmasõja ajal ja pärast seda.
Ben Wienteraubi väitel on arvul kuus miljonit sügav kabalistlik tähendus, misstõttu on tähtis selle juurde jääda...
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP