RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 9. jaanuar 2018

Teade Meelis Kaldalu vabastamisest

Fotol: Meelis Kaldalu

 24. oktoobril 2017 vahistatud ja kaks päeva hiljem vangistatud Meelis Kaldalu vabastati 22. detsembril 2017 Tartu vanglast. Siinkirjutaja sai vabastamisest teada 30. detsembril 2017. Meelis Kaldalu kinnitab, et ta pole teinud mingit pommiähvardust ja on kindel, et seda pole ka teinud Reio Laurits. Selle kahe kuu jooksul (miinus kaks päeva) ei ole talt kordagi küsitud pommiähvarduse kohta, seda pole temalt küsinud ei politseiuurija, prokurör, kohtunik ega ükski talle määratud advokaatidest, kes olid tal selle kahe kuu jooksul. Teda ei ole selle aja jooksul isegi kordagi üle kuulatud. Talle ei esitatud ühtegi süüdistust ega süüdistuskokkuvõtet. Mingi võimaliku „kohtu“ toimumise ja/või selle toimumise aja kohta  puuduvad tal andmed. Tema vabastamisel vanglast ei kohaldatud talle ühtegi tõkendit ega järelvalvet. 24. oktoobril 2017 teostas politsei läbiotsimise tema korteris ja valimisliidu „Südamega Tartu“ peakorteris. Võeti ära kõik tema telefonide sim-kaardid, video- ja fotokaamerad. Vangla väärtasjade šeifist võeti ära tema telefon. Mainitud esemeid ei ole omanikule tagastatud.
Fotol: Meelis Kaldalu ja Reio Laurits

Reio Laurits viibib edasi vangistuses. Tema asukoht ei ole täpselt teada, arvatakse Tartu vangla haiglat. Tema vanematel ei ole lubatud temaga kohtuda, vanematel ei lubatud talle pakki üle anda, keegi ei ole Reio Lauritsat näinud pärast tema vahistamist. Meelis Kaldalu soovile temaga kohtuda vastati „julgeolekukaalutlustel“ eitavalt. Reio Laurits on poliitiline vang ja riikliku tagakiusamise ohver.

Palume siinjuures ülduse abi tema vabastamiseks!

Lisaks siinkirjutaja detsembris valminud video inglise ja eesti keeles Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa vangistamise asjaoludest:


Teate koostas Jaan Hatto
5. jaanuaril 2018


0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP