RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 18. september 2012

Euroopa Liidul on piiramatu tegevusvabadusega sõjaväepolitsei?

Itaalias Vincenzas oli laupäeval protestimeeleavaldus EuroGendFori (EGF) ehk Euroopa Liidu sandarmeeria, teiste sõnadega lihtsalt Euroopa Liidu piiramatu tegevusvabadusega sõjaväelise politseijõu vastu.
Suurem osa itaallastest ei teadnud kuni eelmise nädalani, et Itaalia kuulub koos Hollandi, Hispaania, Portugali ja Prantsusmaaga Euroopa Liidu viie liikmesriigi hulka, kelle parlament on heaks kiitnud ning nõustunud EuroGendFori tegutsemisega nende riigis.
EuroGendFori tegevus sätestati Velseni lepinguga 2007. aasta oktoobris. 2010 mais kiitis Itaalia parlament EuroGendFori heaks ilma ühegi vastuhääleta. Üks parlamendiliige siiski loobus hääletamast. Itaalia meedias kajastati parajasti tollase peaministri Silvio Berlusconi seksiskandaale ja EuroGendFor ei läinud kellelegi korda, ainsaks erandiks oli 2010. aasta lõpul ajakirjanik Gianni Lannes. Nüüd on esialgse viie liikme kõrval EuroGendForiga liitunud veel Rumeenia ning koostööd teevad Poola ja Leedu.
ELi sandarmeeria tuletab kriitikute sõnul paljuski meelde gestaapot või KGBd. Nimelt puudub selle riigi valitsusel, kus EuroGendFor tegutseb, tema tegemiste üle igasugune kontroll või sekkumise õigus ning ELi sandarmeeriat ei saa vastutusele võtta ühegi teo eest, kuigi EGF peab üldiselt järgima kohaliku riigi seadusi.
Asutamislepingu 4. artiklis on kirjas, et EGFil on õigus üle võtta kontroll liikluse, riigipiiri ning salapolitsei tegevuse üle, tegelda kriminaaluurimisega, esitada süüdistusi ja süüdlasi kohtu ette tuua, kaitsta varasid ja isikuid rahutuste korral. EGFi tegevuse all kannatanud kodanikel pole õigust nõuda hüvitust ebaõiglase kohtlemise eest, kohalikul politseil ning prokuratuuril pole õigust EuroGendFori tegevust uurida. EGF aga võib jälgida ja juhtida kohaliku politsei kõiki tegevusi, lasta ruume pealt kuulata, läbi otsida või varasid arestida.
EuroGendFori kodulehel on kirjas, et ELi sandarmeeria on loodud avaliku korra tagamiseks, terrorismiga võitlemiseks ja tsiviilrahutuste kontrolli all hoidmiseks. Seega on põhimõtteliselt loodud sõjaline jõud ELi kodanike endi vastu.
Pole ime, et EuroGendFori tegevust alustati viiest riigist, mille kodanikud ühest küljest on aktiivsemad oma arvamuse avaldamisel ja mis teisest küljest sattusid paar aastat pärast EuroGendFori loomist Euroopa Liitu tabanud majanduskriisi keskmesse. Üllatav kokkusattumus või ELi poolt ülimalt ettenägelik tegutsemine? EuroGendFor võib saata üksused ükskõik millisesse ELi liikmesriiki, ka neisse, mis pole Euroopa Liidu sandarmeeriat heaks kiitnud. Piisab vaid valitsuse avaldusest või Euroopa Liidu otsusest, isegi kriis pole ilmtingimata vajalik.

Allikas: http://www.ohtuleht.ee/492462
____________________
Lisaks sõjaväepolitseile on E Liidul ka Europol, seega näib, et liigutakse politseilise ja totalitaarse liitriigi poole. Jüri Lina kirjutab:
"On juba moodustatud Europol, kes seisab väljaspool eri riikide administratiivset kontrolli. Sel organil on õigus jälitada ka poliitilisi kurjategijaid ja isegi nende kõnelusi pealt kuulata. Seejuures pole suvatsetud täpselt defineerida, mida poliitiline kuritegu endast õieti kujutab. Nõnda on võimalik ka terroristideks liigitada ka tavalisi teisitimõtlejaid. Sellel kõikehõlmava võimuga politseiorganil puudub isegi põhikiri, paljastas 1995. aasta märtsis Rootsi ajakiri "Folket i Bild". Europolil on õigus koguda erinevate inimeste kohta andmeid ka igaks juhuks. Kahtlustus kuriteo suhtes võib isegi puududa. Interpoli rootslasest ülem Björn Eriksson avaldas "Dagens Nyheteris" 17. juulil 1995 kartust, et Europol kujutab enesest rohkem poliitilist toodet kui politseilist asutust."
M.I.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP