RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 12. september 2012

Kultuurieliidi uus 40 kiri president Ilvesele: ärge olge kummitempli käepikendus - ESM on Põhiseadusega vastuolus!

FOTOD: President Ilves TÜ rektori ametissenimetamisel: ülikooli kunagi kõik ei mahu.
Foto: Jassu Hertsmann
Austatud Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi ja rahva saatus järgmisteks sajanditeks sõltub praegu Teist. Eesti riik ja rahvas on ESM lepingu ratifitseerimisega jõudnud ristteele, kus on järgmised valikud.
Arengu jätkudes võib oodata Eesti riiki Euroopa Ühendriikide osariigi staatus, paremale pöörates võlaorjus, vasakule pöörates rahva üha kasvav rahulolematus.
Me tahame pöörduda tagasi põhiseaduslike väärtuste juurde.
Riigikohtu üldkogu tunnistas, et ESM on vastuolus põhiseadusega, kuid otsustas, et põhiseaduse riivest on tähtsam eurotsooni finanstsstabiilsus. Üheksa riigimehest kohtunikku tõestasid eriarvamustes, et eurotsooni finantsstabiilsus ei ole põhiseaduslik väärtus ning esitasid teravad vastuolud ESM lepingu ja põhiseaduse vahel. Riigikohtunike eriarvamustes on selgelt välja toodud, et “ESM puudutab Põhiseaduse aluspõhimõtteid tervikuna: rahva enesemääramisõigust, riigi suveräänsust, finantssuveräänsust ning rahanduspoliitikat ja demokraatliku õigus- ja sotsiaalriigi toimimist kõigis tema valdkondades, seal hulgas põhiõiguste tagamist”. “Eesti finantsvõimalused täita siseriiklikult põhiseaduslikke kohustusi vähenevad summa võrra, mille Eesti peab maksma ESM-i täitmiseks”.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Riigikohtunike eriarvamustes on öeldud, et “Eesti kohustub maksumaksja rahaga tagama endast kordades jõukamate euroala riikide, samuti nende riikide erasektori ja pankade jätkusuutlikkuse. Mõte on ilmselt selles, et nende riikide elanikkond on harjunud heaoluga, mida tuleb hoida nii kaua kui võimalik. Eesti elatustase võib ohutult langeda. Eesti on väike riik, rahvas kannatlik ja mõistev: pingutas euro saamise nimel, et täita Maastrichti kriteeriumid, majanduslanguse saabudes ning eelarve tasakaalu huvides leppis nurinata tehtud kitsendustega. Kas see ei ole ülekohtune? Või ongi see kaasaegses tähenduses riigi rajatus vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on Põhiseaduse preambulis. Olen nõutu”.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Järgmisel Presidendi ordenite omistamisel palun pidage meeles riigikohtunikke: Jüri Ilvest, Henn Jõks, Ott Järvesaar, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Ants Kull, Lea Laarmaa, Jaak Luik, Tambet Tammpu.
Riigikogu ei hooli neist.
Toetame Riigikohtu kohtunike nõudeid, et juhul kui Riigikogu soovib ratifitseerida ESM lepingut, siis peab Riigikogu algatama rahvahääletuse. Rahva kui kõrgeima võimu kandja käest peab küsima, kas rahvas on nõus põhiseaduse muudatusega, millega vähendatakse Eesti riigi iseseisvust?
Riigikogu ei hoolinud sellest.
ESM ja EFSF fondides osalemine koormab Eesti riigieelarvet kuni 4,3 miljardi euroga, mis on 70% riigieelarve aastatuludest.
Võrdluseks. Tänavusest eelarvest kulub haridusele 12%, tervishoiule 13%, majandusele 16%, sotsiaalsele kaitsele 33%.
Siiani puudub põhjalik analüüs riigieelarve valdkondade olukorrast drastilise koormuse all. Miljardite eurode väljavool Eestist mõjub halvava kaotusena riigile ja rahvale ning kõigile riigieelarvelistele ja eraomanduse sektoritele, sest riik voolab rahast tühjaks.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
ESM leping on vastuolus ka Lissaboni lepinguga ja Euroopa Liidu õigusega. EL õigus sisaldab põhimõtet, mis sätestab, et EL ei kanna vastutust ega võta enda peale liikmesriikide keskvalitsuste rahalisi kohustusi.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
ESM lepingu põhjendused on demagoogilised. Ei saa rääkida solidaarsusest, kui Eesti riigilt võetakse tagasi kõik, mis anti. Ega isolatsioonist, kui mitte kõik EL riigid ei osale ratifitseerimisel. Ega ähvardada julgeoleku vähenemisega, kui Eesti jääb endiselt NATO liikmesriigiks.
Te olete öelnud intervjuus Juku-Kalle Raidile võrdluseks kodanikuühiskonna kohta: “Kui kunagi peaks kusagilt tekkima mõni tola, kes tahab võtta riiki kui härra direktor ja kõike ise otsustada, siis see turvapadi seda tal ei võimalda”.
Rahvaliikumine “ESM rahvahääletusele!“ on teinud ESM lepingu ratifitseerimise peatamiseks järgmised poliitilised aktsioonid.
Eesti erakondade ja poliitiliste kodanikuühenduste ümarlauas nõuti valitsuselt ja Euroopa Liidult peamiselt ESM lepingute kohta täielikku infot, põhjalikke analüüse ning ratifitseerimise otsustamist rahvahääletusel.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Kümme teadlast ja poliitikut pöördusid Riigikogu esinaise ja Peaministri poole palvega, et Riigikogu ei ratifitseeriks ESM lepingut enne, kui Saksamaa Konstitutsioonikohus on otsustanud, kas ESM leping on vastuolus Saksamaa põhiseadusega või mitte?
Riigikogu ei hoolinud sellest.
12 organisatsiooni ja 47 kodanikku saatsid rahandusministrile avaliku päringu küsimustega kahtluste kohta ESM lepingu suhtes, millele Jürgen Ligi vastas demagoogiaga.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Korduvalt toimusid Toompeal meeleavaldused.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
2300 inimest toetas Riigikohtu riigimehelike kohtunike arvamust ja saatis rahvakirja Riigikogule.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et eesti rahvas ei taha ESM lepingut.
Riigikogu ei hoolinud sellest.
Teie otsusest sõltub terve kodanikuühiskonna edasine areng.
Riigikogu eiras kodanikuühiskonda.
Riigikogu ei käsitle ESMI rahva ja riigi huvides, vaid poliitiliste intriigide kontekstis. On arvatud, et ESM lepingu ratifitseerimise tegelik põhjus on poliitilises korruptsioonis.
Peaminister ja rahandusminister on korduvalt solvanud rahvast ja suhtunud üleolevalt Riigikogusse.
Andrus Ansip ütles: “Kõigepealt tuleb ESM ratifitseerida, siis saame rääkida detailidest”. Jürgen Ligi pilkas arutelu “pornoks”.
Peaminister ja rahandusminister teatasid, et edasine ESM lepingu menetlus peab olema kiire, konfidentsiaalne ja võõrkeelne.
Te ei saa kinnitada seadust, mida surutakse läbi üleoleku, solvangute ja parlamendi rolli vähendamisega.
Te olete soovinud, et Riigikogu poleks pelgalt kummitempel. Ometi Riigikogu ratifitseeris valitsuse survel ESM lepingu. Ärge olge kummitempli käepikendus!
Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas luua uue programmi eurotsooni kuuluvate riikide võlakirjade ostmiseks. Selleks, et keskpank võlakirju ostaks, peab riik olema sõlminud ESM-i ennetava programmilepingu. Seega puudub Eestil vajadus ESM lepinguga liitumiseks.
Palume Teid kui riigijuhti, kelle praegusest otsusest sõltub Eesti riigi areng järgmisteks sajanditeks, mitte kinnitada ESM lepingu ratifitseerimise seadust, sest see on põhiseadusega vastuolus.
Palun, ärge keerake selga Eesti riigile, rahvale, põhiseadusele ja tulevikule.
Teeme ettepaneku, et algataksite rahvahääletuse ja andma otsustusõiguse rahvale kui kõrgema võimu kandjale.
Me palume rahval Teid toetada raske, kuid riigimeheliku otsuse tegemisel ja ühineda meiega uue 40 kirja allkirjastamisel Teie toetuseks.
Esimesed 40 allkirja: Ave Alavainu, Tauno Kangro, Mait Malmsten, Hendrik Toompere, Peeter Allik, Sven Kivisildnik, Navitrolla, Heie Treier, Toomas Altnurme, Aivar Koitla, Anti Poolamets, Üllar Saaremäe, Anna Aua, Gerda Kordemets, Henn Põlluaas, Alar Sudak, Maimu Berg, Andres Langemets, Andres Raid, Berk Vaher, Piret Bristol, Peeter Liiv, Juku-Kalle Raid, Kati Saara Vatman
Rein Einasto, Ivo Linna, Ivar Raig, Rein Veidemann, Igor Garšnek, Tiina Lokk, Gert Raudsep, Mati Väärtnõu, Martin Helme, Üllar Luup, Joel Steinfeldt, Lauri Õunapuu, Merle Jääger, Ivan Makarov
Paul Tammert, Kauksi Ülle


VIDEO KIRJA ÜLEANDMISEST:
President muidugi ei tulnud kirja vastu võtma, erilist lugupidamatust näitas Eesti kultuuritegelaste vastu ka see, et isegi ükski kanselei ametnik ei suvatsenud välja tulla.
M.I.
 

3 kommentaari:

Anonüümne 12. september 2012 08:27  

Oleme taaskord langenud vaikivasse ajastusse ja kõik(enamus rahvast) on sellega justkui nõus. Ise küsimus on kas see vaikiv ajastu lõppeb samamoodi poliitilise katastroofi,genotsiidi ja sõjaga nagu lõppes eelmine?

Matti Ilves 12. september 2012 08:49  

Loodame, et nii hirmsalt ei lõppe, aga rahva suurte kannatustega kindlasti.

Anonüümne 13. september 2012 00:53  

http://www.youtube.com/watch?v=izv0d_yOk9M&feature=related

Suured Investorid ehk siis kaasaja nimetus orjapidajad arutavad 2002 kuidas EL -ga ühinemine toob multikultuurse rahu õnnistuse maapeale ning tootmine liigub läänest itta (allhankena) jne. Ühinemise poolt on M.Faber ning mingi El jobu, vastu J.Rogers.

Metsamati

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP