RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 25. september 2012

Uuring: geneetiliselt muundatud mais tekitas rottidel vähkkasvajad

Maailmas puhkes ootamatult suur skandaal toidujulgeoleku valdkonnas. Prantsuse teadlased toitsid kahe aasta jooksul rotte geneetiliselt muundatud maisiga ning tulemused osutusid õudustäratavaks: katseloomad kattusid lauatennisepallisuuruste vähkkasvajatega, vahendab Handelsblatt Online.
Prantsuse teadlaste uurimistöö tulemuste põhjalikum tutvustamine toimub tuleva nädala kolmapäeval. Näidatakse ka filmi "Me kõik oleme katsealused."
Uurimistöös kasutati USA firma Monsanto geneetiliselt muundatud maisi NK 603, mida on lubatud Euroopas toiduks kasutada.
"Esimest korda maailmas uuriti geenmuundatud produkti ja koos sellega kasutatud herbitsiidi mõjusid tervisele pikema aja vältel ning tehti seda palju põhjalikumalt, kui seda olid seni teinud valitsuste ja tööstuste esindajad. Tulemused on ärevusttekitavad," ütles uuringujuht, Caeni ülikooli professor Gilles-Eric Séralini. Uuringut finantseeris Ceresi fond, kuhu kuulub umbes 50 ettevõtet.
Kümme katserühma
Katse rottidega kestis kaks aastat. Jälgiti 200 katselooma, kes olid jagatud kümnesse rühma. Igas rühmas oli kümme emasrotti ja kümme isasrotti.
Kolme rühma toideti geneetiliselt muundatud maisiga, mille osa kogu toidus oli 11–33%.
Järgmised kolm rühma said joogiks vett, mis sisaldas erinevates doosides herbitsiidi Roundup. Herbitsiidi kõrgeim doos oli sama suur, kui seda lubatakse USAs geenmuundatud toiduainete töötlemisel.
Järgmised kolm rühma sõid geenmuundatud maisi, mida oli töödeldud herbitsiidiga Roundup.
Viimane kümnes rühm oli kontrollrühm. Sellesse kuulunud rotte toideti tavalise maisiga ja joodeti tavalise veega.
Katse kestis tavapärase 90 päeva asemel kaks aastat, mis on rottide keskmine eluiga. Tulemused näitavad, et nii geneetiliselt muundatud mais kui ka herbitsiid Roundup tekitasid katseloomadele tõsiseid tervisekahjustusi. Kuni 50% katses osalenud isasrottidest ja 70% emasrottidest, kes olid söönud geneetiliselt muundatud maisi ja joonud herbitsiidi sisaldanud vett, surid enneaegselt. Emasrotid haigestusid sageli rinnavähki, isasrotid said sagedamini maksa-, neeru- või nahavähi.
Kontrollrühma rottide tervis osutus hoopis paremaks. Sinna kuulunud isasrottidest suri enneaegselt 30% ja emasrottidest vaid 20%.
Prantsuse põllumajandusminister Stéphane Le Foll, sotsiaalminister Marisol Touraine ja keskkonnaminister Delphine Batho reageerisid pärast uuringutulemustest kuulmist ühisavaldusega. Selles soovitati Euroopa Liidu ametkondadel võtta inimeste ja loomade tervise kaitsmiseks ette kõik vajalikud abinõud.
Prantsuse roheliste partei liige, Euroopa Parlamendi saadik José Bové kutsus Euroopa Komisjoni üles geneetiliselt muundatud maisi ja soja importi peatama. "Selle uuringu tulemused kinnitavad lõplikult, et geenmuundatud toiduainete hindamise protsess vajab põhjalikku ülevaatamist," vahendab Spiegel Online Bové sõnu.
Miks ei sure ameeriklased nagu kärbsed?
Siiski suhtuvad mitmed eksperdid Prantsuse teadlaste värske uuringu tulemustesse skeptiliselt.
"Rotid haigestuvad tegelikult väga sageli rinnavähki, eriti siis, kui nende toiduhulka ei piirata. Seralini ja tema kolleegid ei ole selgitanud, kui palju nende katses osalenud rotid süüa tohtisid," ütles toitumisteadlane Tom Sanders Londoni King´s College´ist.

Allikas: http://www.ohtuleht.ee/492983

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP