RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 12. juuni 2014

Eesti ja globaalne turg

Selleks , et mõista Eestis (ja naaberriikides -postsotsialistlikes riikides ) toimuvate sündmuste olemust , on vaja lähtuda sellestsamast loogikast , millega funktsioneerib valitsev ametnike korporatsioon , mis omastanud endale kõik riiklikud atribuudid . Loogika on lihtne ja väljendub ainsas sõnas –
monetarism , kusjuures radikaalsemas ja kompromissitumas selle vormis . Selle loogika olemus seisneb selles , et riiki nimega Eesti Vabariik vaadeldakse kommertsfirmana , mis tegutseb rahvusvahelisel turul . Iga kommertsfirma siht on aga kasumi maksimeerimine , riigi elanikke vaadeldakse sellest perspektiivist kommertstegevuse efektiivsuse raamidest lähtuvalt .

Mis on selle loogika tagajärjed ? Globaalse üleilmse turu raamides , põhjustatuna külmast kliimast , pole tööstustootmine ja seda enam põllumajandus , lihtsalt konkurentsivõimelised , kuivõrd analoogne tootmine soojemas kliimas nõuab oluliselt väiksemaid kulutusi kütusele . Järelikult , muude võrdsete tingimuste korral , omab väiksemat omahinda .Ainsaks sfääriks , globaalturu mõtlemise raamides , milles (kui megafirmad) saame rentaablid olla ja kasumit tuua , on loodusvarade kaevandamine , selle esmane töötlemine ja trantsport .
Seejuures , vastupidiselt Põhiseadusele, mis väidab , et maa ja maapõue varad kuuluvad tema rahvale , riik (st. Faktilist võimu riigis omav ametnike korporatsioon) mitte ainult ei vaatle , vaid faktiliselt kasutab loodusressursse , kui enda eraomandit . Elanikkonda aga vaadeldakse riigi poolt , kui mitte firma omanikke , kelle suhtes ametnikud on kui palgatud mänedšerid , vaid ainult potentsiaalsete palgatöölistena . Seejuures eraldab riik täielikult enda , kui korporatsiooni huvid , enda rahva huvidest , eraldades end täielikult ka kohustustest elanikkonna vastu .

See annab võtme mõistmaks käesolevat poliitilist ja ökonoomilist situatsiooni Eestis ja lähiriikides . Sellest lähtuvalt ka otsene genotsiid rahvaste arvukuse vähendamiseks (mida muud kõva häälega tribüünidelt ka ei kuulutataks) . Globaalmonetarismi loogika järgi on pea 90% praegusest elanikkonnast üleliigne , mis tuleb „kahjumi“ minimeerimise nimel hävitada , sest ei tooda konkurentsivõimelist toodangut globaalsele maailmaturule .
Kuivõrd riik faktiliselt ei tunnista elanikkonna õigust loodusressurssidele ja teistele õigustele , vaatleb ta neid , kui enda ökonoomilisele efektiivsusele kahjumi tootjat . Sellest lähtubki sihipärane , teadlikriikide poliitika , mis suunatud elanikkonna sündide vähendamisele (pereplaneerimis programmid , traditsiooniliste väärtushinnangute lammutamine , lastevaenulike eluhoiakute (pederastia , alkohol , tubakas , jne. ) propageerimine) ja suremuse tõstmisele (tasuta meditsiini lammutamisele , rea sotsiaalsete garantiide likvideerimine , pensionite äärmiselt madal tase , jne. ) .Selle poliitika tulemus on teadlik ja sihipärane elanikkonna vähendamine ökonoomiliselt õigustatud tasemeni – GENOTSIID.

Allikas: http://web.zone.ee/mulk/Eesti%20ja%20globaalne%20turg.pdf

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP