Enne tehti kuju ja siis otsiti kohta
«Me ei ole seda tagasi lükanud, vaid püüame arutelu käigus leida kujule parimat võimalikku asukohta. Jaak Madison lihtsalt tõlgendab arutelu eitava vastusena, vist,» lisas ta.
Artur Sirgi mälestussamba paigaldamise lugu sai tegelikult alguse juba kaks aastat tagasi, kui amet sai meedia vahendusel teada soovist skulptuuri paigaldada.
«Kaks aastat tagasi võtsime ühendust ka skulptuuri paigalda soovinud ühinguga, et soov varases staadiumis põhjalikumalt läbi arutada ning selgitada selleks vajalikke samme. Hoolimata korduvatest püüdlustest meil tollal mälestusseltsi esindajat Triin Kuuske tabada ei õnnestunud ning meie kirjadele ja kõnedele ei vastatud,» selgitas Lippus olukorda.
Nüüdseks, kui kuju paigaldamise tähtajani on jäänud vähem kui kuu, on Lippuse sõnul aeg väga lühike niivõrd olulise küsimuse läbi arutamiseks. Seda enam, et kuju ise on juba valmis. «Erinevalt Madisoni väidetest  ei ole amet kuju paigaldamiseks andnud eitavat vastust, vaid juhtinud tähelepanu plaanitu kitsaskohtadele ning teinud ettepaneku kaaluda alternatiive ja plaan korra veel läbi arutada, mis on projektide kooskõlastamise tavapärane praktika,» ütles ametnik.
Ta lisas, et tekkinud olukorda ja kiirustamist oleks õnnestunud täielikult vältida, kui kaks aastat tagasi oleks protsessi õigesti alustatud – üheskoos läbi arutatud parim asukoht, lahendus ja selle põhjal koostatud kavand. 

Surnuaial ei rutata
Koos Järvamaa vaneminspektori Karen Klandorfiga jõuti juulis võimaluseni paigutada kuju Sirkide pere matmisplatsile. 9. augustil saatis Jaak Madison kavandi plaanitavast monumendist, selle mõõtmetest ning paigaldusest (vundamenti jne), mille tulemusel selgus, et kuju on kavandatud niivõrd suurena, et see sulgeks ühe kalmistu ajaloolistest teedest, mis viib tagumiste hauaplatsideni. «Ka see lahendus ei ole kalmistu maastikuarhitektuurilist lahendust arvestades kõige parem ning takistab sealjuures ligipääsu teistele haudadele,» ütles Lippus.
Ta lisas, et kalmistutel ehitamisel tuleb ennekõike silmas pidada, et tegemist on viimse rahulaga paljudele, et lisandused oleks väärikad ja sobivad on mõistlik kaasata pädevad spetsialistid nii kunstiliste lahenduste, kui ka projekteerimis- ning ehitusküsimuste korrektseks vormistamiseks. «Igaüks teab, et surnuaial ei rutata,» sõnas ametnik.

Allikas: https://www.postimees.ee/6033142/vapsi-ausammas-ajas-ekre-poliitiku-ametnikuga-tulli
_______________
Selge on see, et praegune valitsus ei taha seda ausammast Eesti pinnal näha ja saadab nüüd eesliinile enda ametnikud, kes väljamõelud põhjustel proovivad selle püstitamist takistada.
Tuletan veel meelde, et Riigikogu lükkas tagasi EKRE esitatud eelnõu Vadadussõjalaste rehabiliteerimisest.
M.I.