RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 21. aprill 2017

Harri Kingo: NWO mõte

NWO (New World Order) mõte on hävitada inimsuhete eetilised alused ja viia need aste primitiivsemale tasandile - seaduste tasandile. Sellest on tingitud paljut, mida kogeme: täielik hoolimatus abielusuhete säilitamise suhtes (ehk: suhete vabadus), naistele meestega võrdse tööorjuse vajaduse tekitamine (ehk: naisõiguslus ja emantsipatsioon), internatsionalism (multikultuursus), homomeelsus (ehk: erinevus rikastab), laste kontrollimine (sooneutraalsus), ateism (ehk: teaduslik maailmavaade), teadvuse lamestamine (ehk: poliitkorrektsus) jne. jms.

Kui kõik need välised ilmingud ja suunad kokku võtta, siis kogu see NWO agenda taandub oma sügavamas olemuses eetiliste inimsuhete hävitamisele ja nende asendamisele seaduse kontrolliga. Ja kui vaja, siis riigi - valitsejate sunniga, sest seaduste täitmine on igas riigis tagatud jõu ja sunniga.

Miks aga on vaja hävitada suhete eetiline alus ja asendada see seaduste regulatsiooniga? Miks on vaja liikuda eetilistelt inimsuhetelt seadustega reguleeritud ja tagatud inimsuhetele? See on ju ilmne regress?

Põhjus on lihtne: eetika pole kontrollitav kellegi poolt. Inimeste eetilisusel rajanevad suhted lihtsalt ei vaja kontrolli ega juhtimist - nad lausa välistavad selle. Eetiliseks saadakse ja eetilised oma suhetes ollakse ja mingi väline võim ei saa eetilisust kuidagi kontrollida, seadustada, tagada, reguleerida, luua, muuta, lõpetada vms. Vaadake ise: armastajad lihtsalt armastavad - ja neile pole sinna juurde vaja kolmandat, kes nende armastust kuidagi juhiks, määraks, reguleeriks.

Mida eetilisemad on inimsuhted, seda vähem need inimesed valitsemist ja juhtimist üldse vajavad. Vastavalt seda tarbetumad on need, kes tahavad juhtida ja määrata - valitseda. Eks me ju tea reaalelust: armastajad elavad õnnelikult ilma mingi riigi ja seaduste sekkumiseta. Riik saab armastusse sekkuda alles siis, kui armastus asendub arvestusega: armastuse vastandi - egoismiga. Siis seistakse kohtulaua ees ja armastuse asemel otsustab asju arvestus - seadus.

Hoopis erinev eetilisusel rajanevast inimkooslusest on olukord seadustele rajanevas riigis. See on täielikult kontrollitav ja asjade korraldus on tagatud valitsejate jõu ja sunniga. Muudatus ühiskonnas, mille käigus eetika asendatakse seadustega, võimaldab inimesi maailmas - seega maailma kontrollida, sest eetiliste suhete maailm sellist valitsemist ei vaja.

Et kõrvaldada eetilisus ja allutada kõik seadustele, selleks ongi vaja alustada fundamentaalsest - alustada selle hävitamisest, mida me tunneme armastusena, kus ja kuidas see ka inimeste vahel ei ilmneks. Tuleb lõhkuda armastusel rajanevad inimkooslused. Esmaselt tuleb ära nullida perekond - mehe ja naise armastussuhted ja laste ja vanemate armastussuhted. Armastus perekonnas tuleb asendada seaduste regulatsiooniga õigussubjektide vahel - arvestusega. Elupikk armastusel rajanev kooslus tuleb asendada ajaliku ja arvestusel põhineva projektiga. Mehe-naise truudusel ja üks olemisel põhinev armastusabielu tuleb võrdsustada homoliidu ajutise projektiga. Seejuures kujutatakse homode truudust minevikuigandiks põlastavaid valimatuid seksuaalsuhteid kui progressiivsust ja ideaali. Teine näide meie enda meedias propageeritavast: oma lapsi tuleb vaadelda esmaselt kui oma pensionisambaid, tulevikuressurssi, investeeringut. Veel parem, kui lastele antakse õigus oma vanemad kohtusse kaevata jms. See hävitab armastuse peres hetkega.

Et garanteerida inimsuhete eetilisuse hävitamise programmi täitmine, tulebki alustada lastest. Täiskasvanuid pole sageli võimalik ega mõtet ümber programmeerida - nende eetilisust pole võimalik olematuks kasvatada. Küll on võimalik kasvatada üles järgmine põlvkond, kellel pole aimu eetilisusest, kes aga on allutatavad seaduste kontrollile ja normide raamidele. Lastele juba lasteaiast alates propageeritav sooneutraalsus, kui see tõesti õnnestub, välistab mehe ja naise armastuse - välistab inimese enda esmase ja sügavaima alge, millest ta sünnib, elab, hingab ja on olemas ning millest saavad alguse eetilised inimsuhted.

NWO mõte on võim. Võim terves maailmas. Iseenesest ei pruugi võim olla halb, kui võim kasutab oma jõudu ja võimalusi headuse teostamiseks. Paraku, inimsuhetest eetilisuse - headuse ja armastuse kaotamine pole headuse ja armastuse suurendamine. See on ilmselge. NWO agenda teostamine ja täitmine näitab, et selline võim, mida NWO taotleb ja juba paljus ka teostab, pole ei headusest lähtuv ega headust ideaaliks seadev võim.

Kas see NWO teile meeldib - eks te peate ise teadma. Seni on rahval veel väike võimalus milleski kaasa rääkida. Kellegi meelest on olukord juba lootusetu - me oleme ületanud piiri, mida nimetatakse "Point of no return." Mõni arvab, et veel saab asju normaliseerida. Ma ei tea, kas aga saab. Ma ei tea.

Allikas: Facebook

1 kommentaari:

Waffa 29. oktoober 2017, kell 03:48  


Küll see Urantia mees asja tea:

https://www.facebook.com/Psychedelic.Experience/posts/10213353257522657
http://harri-kingo.blogspot.com.ee/p/harri-kingo-facebook-meigo-margus.htmlEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP