RAHVUSLANE

Rahvuslane

Esmaspäev, 24. aprill 2017

MATTI ILVES : KIRI HARIDUSMINISTRILE

Lp. minister Mailis Reps!

Saadan teile kirjavahetuse võrdõigusvoliniku Liisa Pakostaga, see puudutab otseselt teie valitsusala. Nimelt meeste oluliselt madalamat haridustaset kui on naistel, see on tegelikult ülioluline probleem, sisuliselt poiste diskrimineerimine üldharidsuskoolis.
Ootaksin ka teie vastust ja selgitust, mida kavatsete selles vallas ette võtta.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

SEE KIRJAVAHETUS ON SIIN: http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2017/03/matti-ilves-kiri-liisa-pakostale.html

Nüüd sain VASTUSE:

Tere,

Suur tänu pöördumise eest ja olulisel teemal muret tundmast!

Haridus- ja teadusministeeriumi jaoks on äärmiselt tähtis, et kõigil õpilastel, sõltumata soost, rahvuskuuluvusest, elukohast vm lapsest sõltumatust asjaolust oleks võrdsed võimalused saada hea haridus. Soolise ebavõrdsuse kohta on põhjalikku uurimistööd teinud teadlased Tiiu Kuurme ja Gertrud Kasemaa. Oma uurimuses selgitavad nad ka seda, miks on tüdrukute ja poiste olukord tihti erinev ning kasuks ei tule see kummalegi. Lahendus ei ole samas kindlasti poiste ja tüdrukute eraldamine. Kool peab olema ju siiski elulähedane ning elus, nagu me teame, töötavad, suhtlevad ja elavad mehed ja naised ikka koos. Küll aga on oluline, et õpetaja kui professionaal ei kultiveeriks soostereotüüpe, mis mõlemale sugupoolele kahjulikke tagajärgi toob (sh teie poolt tõstatatud probleem poiste suuremast väljalangevusest põhikoolist ja vähem kõrghariduse omandamine). Viidatud uuringu tulemuste ja teiste temaatiliste artiklitega saab tutvuda siin: http://www.enu.ee/lisa/468_Kas_opilased_voi_poisid_ja_tydrukud_Artiklikogumik.pdf. Kui Teil on teema vastu suurem huvi, siis võite lugeda ka näiteks intervjuud uuringu tegijatega: http://www.postimees.ee/3575377/uuring-ootused-poistele-ja-tudrukutele-erinevad-nagu-oo-ja-paev ning Tiiu Kuurme kokkuvõtliku käsitluse leiab siit: https://www.muurileht.ee/poisid-saavad-andeks/.

Haridus peab olema selline, mis arvestab iga õpilase individuaalsust, lubades tal just tema potentsiaali avastada ja parimal viisil realiseerida. Sellel põhimõttel tuginevalt tuleb kavandada ka õppeprotsess ja kujundada koolikultuur. Tegu on põhimõtetega, mis pärinevad juba 20. sajandi alguse Eesti haridusuuendajatelt ning leiavad kajastust ka tänases Eesti elukestva õppe strateegias 2020. Sellega, sh viidatud õpikäsituse kirjeldusega, saab tutvuda siin: https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf.

Lisan ka viite ministeeriumi enda viimasele uuringule soolistest lõhedest hariduses: https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusmin_soolised_lohed_hariduses.pdf.

Loodan, et saate oma küsimustele vastuse.

Lugupidamisega


Mariann Rikka
Haridus- ja Teadusministeerium
Üldharidusosakond
Peaekspert
+3727350382

Vastus on väheütlev, paraku jäävad asjad nii nagu nad on. Räägitakse vaid utoopilistest lubadustest, et haridus peab olema selline, mis arvestab iga õpilase individuaalsust. Peab, peab, peab... 
Ja üldse paistab see ministeerium olema täis erinevat sorti feministe, kes poiste hariduse vastu erilist huvi ei tunne.
Ametiisikutele kirjutamine näib olema mõttetu, vastuseks saab vaid ümmargust juttu.

1 kommentaari:

Anonüümne 24. aprill 2017 11:29  

Paraku kõrgete ametiisikute juures torkab silma, argumendiresistensus nende väidete suhtes, mis poliitkorrektsusest erinevad. Kui muud üle ei jää tuleb naistelt võtta kõrghariduse omandamise võimalus, mida neil ei olnud ka XVIII ja XIX sajandil. Nagu kirjavahetuse vastustestki ilmneb, ei ole mõtet koolitada juba algselt rumalaid inimesi, ühiskonnale on see lausa kahjulik. See on nagu vanasse arvutisse mahuka prog-i installimine, mida see arvuti välja ei vea.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP