RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 26. juuli 2011

Rootsi Natsionaalsotsialistide avaldus Norra terroriakti kohta

TÕLGE: REIN PIHLAR

Norras on toiminud sionistlik terroriakt. Rootsi massiteabevahendid nimetavad seda visalt natsionalistlikuks.
Oslos toimunud terroriakti mõte ja olemus hakkab selguma. Akti toimepanija Anders Behring Breivik on oma teo täielikult üles tunnistanud, tema motiivid ja ideoloogia on selgunud. Kosmopoliitsed massiteabevahendid Rootsis ja mujal maailmas püüavad sellele vaatamata varjata tõde Breiviki isiku ja tema poliitiliste veendumuste kohta.

Terrorist Anders Behring Breivik on vabamüürlane, aktiivne sionist ja antinatsionalist, omades sidemeid sionistliku liigaga Defence League (EDL), ta eitab rassiteooriat ja pooldab homoseksualismi. On olnud erinevate internet-foorumite aktiivne liige, kus on agressiivselt argumenteerinud natsionaalsotsialismi vastu, natsionalismi vastu üldse, aga samuti islami kui ülemaailmse juutluse peamise ohu vastu. Oma poliitiliseks iidoliks peab ta saksa rahva mõrtsukat Winston Churchilli, kes oli isiklikult vastutav saksa tsiviilelanikkonna pommitamise eest II Maailmasõjas.
Võib veendumusega öelda, et Breivik on võimulolevate Euroopa liberaalsete kapitalistide ja „demokraatlike“ sionistide keskkonnast võrsunud. Ta segab ühte natsionaalsotsialismi ja islami, nimetades neid „vihkamise ideoloogiateks“, peamiseks ähvarduseks lääne majandusmudelile ja lääne ühiskonnale. Ta eitab rassiteooriat ja leiab, et valge territooriumi asustamine rassiliselt võõraste etnostega ei ole halb kui nad suudavad assimileeruda.
Oma Manifestis kuulutab ta juudid ja Iisraeli oma peamisteks liitlasteks, ameerikalik-juutliku kapitalismi ja kaasaegse dekadentse pro-homoseksuaalse ühiskonna oma ideaaliks.
Enamus rootsi massiteabevahenditest kuuluvad juutide Bonnier ja Hjörne klannidele, kes seisavad keerulise valiku ees. Tegelikkuses SIONIST, ANTIRASSIST, VABAMÜÜRLANE on toime pannud suurima massimõrva Skandinaavia ajaloos. Kuid tema vaateid – antirassismi ja antinatsionalismi on nendessamades massiteabevahendites kujutatud kui midagi positiivset. Seetõttu ja selle asemel, et pöörata lugejate tähelepanu Breiviki tegelikele vaadetele ja ideoloogiale, on käiku läinud terminid „parempoolne ekstremist“, „natsionalist“ selleks, et eksitada avalikkust tema tegelikest tegutsemismotiividest.

Näiteks koondatakse ühiskonna tähelepanu: jah ta on antiislamist aga vaikitakse et antiislamist ka sellepärast, et see kujutab ohtu Iisraeli riigile ja juutidele. Mõned massiteabevahendid on läinud nii kaugele, et on nimetanud Breivikit „natsiks“, kuigi ta on fanaatiline ANTInats, kes peab natsionaalsotsialismi suurimaks ohuks Euroopale.

Põhjust, miks ta valis oma rünnakusihiks sotsiaaldemokraatide noortelaagri, varjatakse massiteabevahendite poolt hoolikalt ja üksikasju ei avaldata. Pikka aega, sealhulgas päev enne terroriakti, esitasid sotsiaaldemokraadid nõude, et Norra boikoteeriks Iisraeli. Internetis on kättesaadavad noortelaagri fotod, millel aktivistid hoiavad plakatit kirjaga „Boycott Israel“. Lisaks sellele arutati laagris nõudmisi et Norra tunnistaks Palestiina riiki ja Norra saatkonna avamist Palestiinas. Fakti, et fanaatiline sionist Anders Behring Breivik on internet-foorumis avaldanud norra sotsiaaldemokraate vihkava sõnumi, mis puudutab nende seisukohta palestiina-iisraeli küsimuses, varjatakse rootsi massiteabevahendite poolt süstemaatiliselt. See on võti mõistmaks miks ta valis just selle noortelaagri massimõrva toimepanemiseks.
Teine huvitav aspekt juhtunu kajastamises on see, et kurjategijat kirjeldatakse püüdlikult kui etnilist norralast, seda et ta on blond jne. 22.juuli Aftonbladet kinnitas, et kurjategija on „norra välimusega“. Seesama ajaleht eitab süstemaatiliselt rootsi rahva olemasolu, rasside olemasolu ja seda, et eksisteerib üldse midagi „tüüpilist rootsilikku“ või põhjamaist.
Siiski kirjeldavad nad Anders Behring Breivikit kui „etnilist norralast“ just nende tunnustega mis iseloomulikud norralastele. Eesmärk on eksitada ühiskonda ja suunata tähelepanu ära terroriakti sionistlikult aspektilt, sisendada ühiskonnale veendumust, et terroriakt oli toime pandud norra „natsionalisti“ ja „rassisti“ poolt.
Nii nagu natsionaalsotsialistid, nii ka meie „põhjamaised natsionaalsotsialistid“ võime kinnitada, et kaasaegse põhjamaade ajaloo kõige verisema terroriakti süüdlane on kõige selle vaenlane, mille eest natsionaalsotsialism võitleb. Me kinnitame seda vaatamata kõigele, mida rootsi massiteabevahendid sisendavad rootsi ühiskonnale. Sellele, kes tähelepanelikult jälgib kurjategija Anders Behring Breivikiga seotud sündmusi ja võrdleb algallikate informatsiooni massiteabevahendite poolt kajastatuga, saab info erinevus äratajaks. See võib viia järelduseni, et massiteabevahendid valetavad ka paljudes teistes ühiskonnaelu puudutavates küsimustes.

Allikas: nordisknationalocialister.com
Fotol Rein Pihlar
__________________
Allika link: http://www.nordiskanationalsocialister.com/artiklar/2011-07-24.htm

3 kommentaari:

Anonüümne 27. juuli 2011, kell 01:31  

Aitüma postituse eest. Seda ma arvasingi kohe kui selgus, et hr. Breivik on vabamüürlane. Muide, link originaalile on vigane - peale lühikest katsetamist sain õige aadressi kätte:
http://www.nordiskanationalsocialister.com/artiklar/2011-07-24.htm

Matti Ilves 27. juuli 2011, kell 08:38  

Tänan lingi eest.

Anonüümne 27. juuli 2011, kell 11:36  

tänud et tõlkisid!Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP