RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 7. juuli 2011

MATTI ILVES: EUROOPA LIIT - RAHVASTE JA RIIKIDE HÄVITAJA

Sellist tohutud survet rahvusriikdele mida avaldab praegu Euroopa Liit nende likvideerimiseks tundsime vaid Nõukogude Liidu ajal, ega siin pole ka midagi imestada, sest ideoloogia on neil moodustistel täpselt sama. Ikka ja jälle proovitakse inimkond "õnnelikuks" teha marksistlik-sotsialistliku utoopia alusel, vaatamata tohututele ohvritele, mis see on inimestele maksma läinud. "Kommunismi musta raamatu" andmetel on selle idee nimel tapetute koguarv ligi 100 miljonit inimest ja siia tuleb veel liita kommunismi nimel algatatud sõdades hukkunud.

Euroopa Liidus on võimul neomarksistid, bidelberglased ja massoonid. Marx ja Engels kirjutasid "Kommunistliku partei manifest"-is, et kõigepealt tuleb likvideerida eraomand, seejärel riigid ja rahvad ning ka perekond. Neomarksistid on mõningal määral muidugi revideerinud marksi-engelsi-lenini õpetust ja eraomandi kallale nad ei lähe (kurvad kogemused N.Liidu päevilt), vaid koondavad selle suurpankade ja rahvusüleste monopolide-trustide abil väheste ülirikaste kätte.
Itaalia professor Roberto de Mattei kirjutab artiklis "Euroopa Liit – vahend relativismi diktatuuri teenistuses" (avaldatud: http://www.decivitate.ee/?go=index): "Maastrichti leping, mis kirjutati alla 7. veebruaril 1992, peegeldas selgelt sotsialistlikku entusiasmi „piirideta Euroopa“ suhtes. See leping kujutab endast otsustavat pööret Euroopa kontinendi ajaloos. Selle deklareeritud eesmärgiks oli iganenud nähtustena käsitletud rahvusriikide kukutamine ja tee alustamine Euroopa sotsialistliku vabariigi rajamisele. See pidi olema algatuseks sotsialismi ideaale ilma nõukogude kommunismi brutaalsete meetoditeta elluviivale üleilmsele vabariigile."

Jah, nüüd meile lubatakse, et ohvreid ei tule ja brutaalseid meetoideid ei kasutata, aga kas seda saab uskuda? Juba praegu pressitakse meile peale nn "liberaalset demokraatiat", mis muudab kõik traditsioonilised väärtused, kodumaaarmastuse ja perekonna, vaid sõnakõlksuks ja proovib kasvatada meid moraalituiks segarahvuslikusks inimmassiks. Eks ka siin on Nõukogude Liidu kogemustest õppust võetud, eksisteeris ju sealgi "Kommunismiehitaja moraalikoodeks", nüüd siis leitakse, et midagi taolist pole vaja ja inimesed tuleb muuta veelgi moraalivabamaks.  Kas aga rahvas-rahvused sellega lepivad? Paratamatult tekkib vastuseis ja ka arvatav vägivald selle mahasurumiseks, kas siis otsene või seadusandlikul tasemel - kohtuvägivald.
Kodumaaarmastus püütakse asendada teatud liiki patriotismiga, Roberto de Mattei kirjutab: "Mõiste „konstitutsiooniline patriotism“ sai poliitilisse sõnavarasse sisse toodud Jürgen Habermassi poolt, kes vastandab Verfassungspatriotismus’e, abstraktsetele ja universaalsetele põhiseaduslike õigustele põhineva patriotismi ajaloolisel ja territoriaalsel identiteedil põhinevale traditsioonilisele patriotismile. Habermassi ja tema õpilaste teesiks on kodakondsuse idee lahutamine riigi ja rahva ideest, et ühendada see demokraatliku ja universalistliku põhiseaduse ideega. See idee sai üle võetud Euroopa Põhiseaduse idee autorite poolt, kes panid ette siduda Euroopa kodakondsus mitte territooriumi või sünnipäraga – traditsiooniliste ius soli ja ius sangunis põhimõtetega – vaid Põhiõiguste Hartaga.

Õiguse tõlgendajateks muutuvad lobby- ja huvigrupid, kes avaldavad poliitilistele institutsioonidele samasugust mõju nagu vabamüürlaste loožid Prantsuse Revolutsiooni ajal. Euroopa poliitilised keskorganid muudavad selle surve mitmesugusteks seadusteks, resolutsioonideks, soovitusteks ja korraldusteks. Euroopa parlament, Euroopa Nõukogu, Euroopa Kohus ja Euroopa Komisjon saavutavad üha suurema poliitilise, ideoloogilise, õigusliku ja rahandusliku võimu rahvusriikide üle. See võim on sama tugev nagu superriigi võim, kuid on märksa ohtlikum, sest see ei lähtu mitte ühest kesksest organist, vaid mitmest erinevast määratute ja ebaselgete volitustega võimukeskusest, mis pole mitte hierarhiliselt korraldatud, vaid on paralleelsed ja omavahel sageli konfliktis."

Üheks võimukeskuse näiteks on mitte kellegi poolt volitatud ja valitud "Maailmavalitsus", millest räägib Euroopa Ülemkogu president Herman van Rompuy.
Ma olen kindel, et meie reeturpoliitikud on kõigist sellest teadlikud ja veavad eestlased ning meie riigi täiesti sihipäraselt hävingu teele.
____________________
Lugege lisaks: SIIT

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP