RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 29. juuli 2011

USA saatkonna juures Thbilisis toimepandud terrorirünnaku (pommiplahvatuse) korraldajaks oli vene luureametkond

USA eriteenistuste poolt läbiviidud juurdlus kinnitab Georgia poolt esitatud versiooni, et 2010. aasta sügisel USA saatkonna juures Thbilisis toimepandud terrorirünnaku (pommiplahvatuse) korraldajaks oli vene luureametkond, kirjutab The Washington Times. Ajalehe andmed pärinevad USA jõuametkonna allikalt, kelle teave lähtub ametkonnasisesest salajasest ettekandest.
Tollal mitmel pool Georgias toime pandud terroriakte korraldas grupp isikuid, keda juhatas major Jevgeni Borisov, kes sellel hetkel töötas venemaa sõjavägede peastaabi luure peavalitsuse alluvuses. Ameerika sõjaväeluure ettekandes märgitakse, et just vene luure peavalitsus oli Borisovi grupile korralduste andja.
Antud küsimust on diplomaatiliste allikate kaudu arutatud ka asjaosaliste endi vahel vestlustes Georgia, USA ja venemaa dipl.isikute vahel. Paraku pole avalikult teada nimetatud vestlusest tulenenud tagajärgi. Vene sõjaametnik Borisov on Georgia kohtu poolt tagaselja süüdi mõistetud ning talle on määratud karistuseks 30 aastane vanglakaristus.
Venemaa ametliku seisukoha järgi on kogu lugu välja mõeldud ja tegemist on pelgalt Georgiapoolse provokatsiooniga.
Ainuke küsimus, mis sõltumatu vaatleja pähe võib ilmselt siin tulla, et miks ajavad erinevad riigid (Leedu, Georgia ...) taga sõjaametnikke (vene riigiteenistujaid) ning soovivad nende üle kohut mõista, kui tõenäoliselt nimetatud ametnikud täitsid kõrgemalt poolt tulnud käsku. Süüdistama ja süüdi peab mõsitma käsu andja ehk venemaa. See oleks õige ja õiglane, kui käsutäitja oma tegudes ei ületanud talle venemaa poolt antud volituste piire. Viimane märkus on muidugi iseteema.
Aga kui käed jäävad venemaa hukka- ja süüdimõsitmiseks lühikeseks, siis tuleb seda tunnistada või vähemalt alustada piskust - venemaa väljaheitmisest rahvusvahelistest organisatsioonidest.
Allikas: http://bhr.balanss.ee/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP