RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 8. juuni 2016

Mittetolerantsete noorte rehabilitatsioon

Euroliidus on valmimas uus direktiiv, mis õpetab inimestele tolerantsust erinevate etniliste-, seksuaalsete- ja muude vähemusgruppide vastu. Muuhulgas pannakse riikidele kohustuseks mittetolerantsete noorte ümberkasvatamine “tolerantsuse kultuuri” egiidi all.

Nii on uue direktiivi järgi karistatav avalik poolehoid ksenofoobiale, antisemitismile, totalitaarsetele ideoloogiatele, karistatav on ka holokausti avalik eitamine. Nende punktide vastu eksimist peab võtma kui kriminaalkuritegu (sektsioon 7, punkt a).
Alaealised, kes nende eelnevalt mainitud punktide vastu eksivad, peavad läbima ajupesu ümberkasvatamise protsessi, et neil tekiks arusaam tolerantsuse kultuurist (jah, just sellises sõnastuses!) (sekstsioon 7, punkt b).

Kõige hirmutavam selle juures on aga see, et selle, kas noored on direktiivi vastu eksinud ja vajavad ümbertöötlemist, otsustab mingi ametniku suva. Direktiivi eskiisi sektsioon 4, punkt d-i toodud näite järgi on õigus piirata inimõiguseid ja võtta ksenofoobia, antisemitismi või muu eespool loetletud kriminaalkuriteo ära hoidmise sildi all vastu otsus piirata avalikke demonstratsioone ja rahumeelseid protestimiitinguid. Ning põhjenduseks piisab täiesti sellest, kui ametnik, kes keelustas, ütleb, et tema arvates oleks võinud sündmus eskaleeruda (antud punkt on lahti seletatud direktiivi 2013 aasta mustandis). Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta selles probleemi ei näe ning väidab, et see punkt on suunatud vaid anarhia ärahoidmiseks, jättes nimme tähelepanuta direktiivi sõnakasutuse erisused (Liisa Pakosta FB viide).

Seega tulevikus on võimalik suvalisel ametnikul keelustada antud direktiivile viidates tõrvikurongkäigud, “perekonna kaitseks” – tüüpi massiüritused, “kahekõne rahvaga”, erinevad avalikud miitingud ja mõttekojad, mis võivad kedagi solvata etnilisel, seksuaalsel või muul mittetolereerival viisil. Võib-olla suudetaks ära keelata ka EKRE kongressi kokkutulek, usun, et mõnel ultratolerastil õnnestuks pigistada küll. Kusjuures direktiiv ütleb otsesõnu välja, et tolerantsuse kultuuris on vaid ebatolerantsete suhtes võimalik olla ebatolerantne (sektsioon 4, punkt d-i).

Boonusena lisan siia lõppu aga selle, et tolerantsuse kultuuri ei saa tundma vaid iseteadlikud noored ja vanad rahvuslased, tolerantsuse kultuuri hakkab meie ellu tulema juba algkoolist alates. Direktiivi järgi peab valitsus tagama, et tolerantsuse teemalisi kursuseid viidakse läbi juba algklassides, muutmaks lapsi vastuvõtlikumaks erinevuste suhtes. Õppematerjalid, brožüürid ja muu propagandamaterjalid peab trükkima Haridusamet. Haridusamet peab hea seisma ka selle eest, et õppetöös kasutatavad materjalid oleksid tolerantsed (näiteks kaoksid vihjed Pipi isa ametiseisusele) ning nii trüki-, kui multimeedias oleks tagatud ettemääratud protsendi ulatuses tolerantse kultuuri propaganda (sektsioon 9, punkt a).

Selline maailm siis… antud direktiivi 2012. a. mustandi üks autoritest on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia rektor, praeguse ametinimetusega “president” Rein Müllerson.

Allikas: https://vaatenurk.wordpress.com/2016/06/07/mittetolerantsete-noorte-rehabilitatsioon/
______________
Mida te nüüd ütlete? Kas EL erineb veel NSV Liidust?
Ei, ei erine. Vaid see E Liit kujuneb veel hullemaks, kui oli omaaegne NSVL.
M.I.

4 kommentaari:

Anonüümne 8. juuni 2016, kell 15:12  

Antud tähelepanek tekitab mitte lihtsalt ebameeldivust, vaid toorest viha, sest suukorvi panevad pähe meile mitte meie uued paavianidest naabrid, vaid inimesed omade seast. Seetõttu tekib küsimus, kas see uppuv laev on üldse päästmist väärt. Kogu selle farsi juures on motiveerivaks elemendiks ainult see, et kui see uppumishetk saabub, siis pole Noa laeval kohta lõvidele, kes gaselli tunnetest hoolivad või elevantidele, kes omasoolisuse suunas kiiguvad. Piltlikult öeldes muidugi.

Anonüümne 8. juuni 2016, kell 17:15  

Pole selles midagi uut. Ka neljakümnendatel olid kõige suuremad lojused ikka n.ö. "omade seast". Ega siis Stalin ei koostanud nimekirju, seda tehti ikka kohapeal!

Anonüümne 9. juuni 2016, kell 00:15  

Kahju et stalinil oma 53 aasta puhastust ei lubatud lõpuni viia.Poleks neid vargamäe pervert ka olnud.

Anonüümne 10. juuni 2016, kell 20:11  

Võimule ei trügi mitte isikud "omade seast", vaid segase rahvusliku taustaga isikud segaperedest, kel pole selget identiteetiEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP