RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 7. juuni 2019

Eesti Meel: Kaljulaiu Kremli-kohtingust

Sissejuhatuse asemel ja Kremli-visiidi põhjuse seletuseks ☞ EestiMeel: President Kaljulaiu läbikukk Narva-kampaanias…

 1. Putini ( WP ) ja Kaljulaiu ( KK ) töökohtumine. Moskva Kremli praeguse peremehe külaliste ametlikus võõrustuspaigas, so Putini tööruumides toimus 18.4.2019 kaks vestlust EV ja VF-i presidentide vahel. Esimese algust saime näha ajakirjandusest. Teine oli lõunalauas. Nende vestluste kogukestus oli umbes 105' ( 30' neist lõuna 5 käigu vahel ) ja võimalikke teemasid mahtus neisse raamidesse 16… 24, miska ühele teemale võis jaguda läbilõikes paar kuni tosin minutit.

Väga tõenäoliselt hõivasid lõviosa vestluseajast EV ja VF-i suhted, piiriülene koostöö ja rahvusvaheline olukord. Nii on meid igatahes teavitatud EV presidendi poolt, millele Kremli poolt on rõhutatult lisatud humanitaar-valdkond.

Aga Kremli-kohtumise üllatus jt veidrad asjaolud ( ettevalmistuse salastatus, partnerite disproportsionaalsus ) on ärgitanud oletusi KK ürituse varjat ajendeist. Oletused ulatuvad KK avantüürsest soolost kuni globaalpoliitilise kaaluga lepitussõnumini WP-le vms vandenõu-teooriani.

Kaljulaiu kõrval olid Kremli kohtingul suursaadik Margus Laidre ja presidendi kantseleiülem Tiit Riisalo. Putini kõrval olid välisminister Sergei Lavrov, majandusedendus-minister Maksim Oreškin, presidendi välispoliitika-nõunik Juri Ušakov ja pressiesindaja Dmitri Peskov. Lisaks kummagi poole tõlgid. Vestlus toimus tõlkide vahendusel, v. a kätlemishetkel ja lahku minnes, mil KK rääkis vene keeles.

Kaljulaiu sõnul oligi vestlusteemade tõstataja ta ise ja kõige pikemalt kõneldi tema sõnul NS-2 teeemal, mis ilmselt pakkus vastastikust huvi. Teistest ammendavamalt on seda teemaringi KK töökohtinugu järgse pressikonverentsi põhjal käsitlenud ÄP 18./22.4.2019.

Kaljulaid ütles, et ta arutas WP-ga väga pikalt ja äärmiselt tehniliselt Nord Stream 2 küsimust ja EL-i gaasituru-direktiivi muudatusi. Nord Stream 2 peab ka merealustes osades, mis jäävad Euroopa Liidu terriotooriumist väljapoole, aktsepteerima EL-is kehtivaid reegleid, et oleks tagatud võrdne ligipääs turule ja vaba konkurents. «Lõppkokkuvõttes saime siingi asuda seisukohale, et vähem oluline kui kelle gaas, on see, et turg oleks vaba ja oleks palju ja mitmekesiseid allikaid.»

Samuti läks jutt pikemaks VF-i sanktsioone põhjustavate konfliktide puhul ehk nagu teatas EV presidendi kantselei: 《 Pikemalt rääkisime konfliktidest ja nende võimalikest lahendustest Ukrainas ja Gruusias…》

Ka arutati, ehkki sama allika järgi 《 p õ g u s a l t 》 Eesti ja Venemaa ratifitseerimata piirilepet ehk täpsemalt 3 seotud lepingust koosnevat pakti, mille välisministrid Paet ja Lavrov 18.2.2014 allkirjastasid Moskvas ja mis uuendaks seni Tartu rahulepinguga määratlet põhiseaduslikku riigipiiri.

Venemaa presidendi pressišefi ( Peskovi 18.4.2019 intervjuu ПK/1TV.RU Vremjale kl 17 ) sõnul tõstatas WP vene keele + vene ohu = vene küsimuse, milles EV näidanud üles 《 mõningast  p a i n d l i k k u s t , mida ilmutavad meie eesti vestluskaaslased vene kooli eesti keelele ülemineku edasilükkamise osas. 》


2. Millest nad siis rääkisid.

🆗️ Kindlasti käsitlet vestlusteemad ( märksõnad )
● Läänemerel ehitusjärgus olev II PõhjaVoo gaasijuhe ( NS-2 ) ja
● EU gaasituru-direktiivi muudatused;
● venekeelne haridus EV koolis ja lasteaedades;
● Eesti ( Baltikumi ) elektrivõrgu desünkroniseerimine VF-iga aastaks 2025 kavandet sünkroonimise tõttu CE-ga;
● VF-i ja EU naabrusprogrammi raames finantseeritava piiriülese koostöö jätkamine;
● (transiit)transpordi aegunud/peatatud/puuduv lepinguline baas;
● mittekodanike ( hallipassi valdajate ) olukord EV-s;
● vastastikune kaubavahetus;
● Ukraina ja Minski-leppimuste tingimuste tagamine;
● Georgia ( Gruusia );
● ÜRO julgeoleku-nõukogu ajutise liikme kohataotlus EV-le aastaiks 2020-2021;
● puuduv EV ja VF-i leping vältimaks topeltmaksustamist;
● EV ja VF-i ratifitseerimata piirilepingud;
● meetmed Narva jõe mõõna vältimiseks ( seoses VF-i valduses oleva HEJ tammi ja Narva veehoidla VF-i käsutatava veetasemega );
● Fabian GB/FF von Bellingshauseni Antarktise-avastuse 200. aastapäev jaanuaris 2020;
● Putini kutsumine Tartusse juunis 2020 toimuvale soome-ugri VIII maailmakongressile.
 🅰️ Pigem käsitlet ( tõenäosus 51… 99% ) ja enam-vähem kõrvalised teemad
• VF-i sõjaline ähvardus EV ja
• rahvusvahelisele julgeolekule;
• Peipsi järv;
• Süüria;
• kliimaküsimused.
 🅱️ Võib-olla leidis mainimist ( tõenäosus 50% )
• Tartu 1920. a rahuleping EV ja VF-i vahel.
 NB! Rahulepingut mainis KK küll ühes oma kahest selle külaskäigu aegsest usutlusest Venemaa meediaga ja nimelt 18./19.4.2014 intervjuus → ajalehele Kommersant.*

🆎️ Mahavaikitud või vähe-tõenäoselt ( 10… 49% ) tõstatunud teemad:
○ "natsismi ülistamine" EV-s;
○ Eesti presidendi aastal 1940 rekvireeritud ametiketi tagastamine.


🅾️ KK vahendatud USA/Lääne salasõnum WP-le?


3. Kaljulaiu Kremlis-käigu ajaline kontekst. Päev enne KK töökohtingut WP-ga toimus märkimisväärselt haruldane sündmus, VF-i julgeoleku-nõukogu laiendatud koosseisu 17.4.2019 istung ja selle raames kohtumine USA presidendi abi Fiona Hilli, USA Riikliku Julgeoleku Nõukogu ametniku, F(ormer)SU ja Euroopa-küsimuste asjatundjaga. Kohtumise üksikasjad on mõistagi tippsaladus. ( Vrd VoA 18.4.2019. )Märkus 
* Kersti Kaljulaiu sõnul lubas Vladimir Putin piirilepingute ratifitseerimisele kaasa aidata, ilmselt siis edaspidi. Ent millistel asjaoludel? Need ju paremaks muutunud ei ole, pigem vastupidi. Vene riigiduuma pädevate ametiisikute ( k.a spiiker Valentina Matvienko ) avaldusist aga nähtub, et uute piirilepingute ratifitseerimise siht puudub radareilt sootuks. Vene poolel on see küsimus järelikult n-ö kalevi all või Kremli kaugeimas sahtlis.

Kuna Eesti allavoolu-ajakirjandus on KK 18.4.2019 intervjuud ajalehele Коммерсантъ käsitanud eksitavalt, siis kohane vastutõlgitsus selle kohta, mida riigipea pärast Kremli töökohtumiselt naasmist tegelikult rääkis piiriuutmisest, on järgmine:

🅰️ Eesti riik on piirileppejandist väsinud
🅱️ need lepingud on pealegi valitsuse, mitte presidendi asi. => Põhiseadusliku idapiiri = Tartu rahulepingu minetamine ei ole hetkel päevakorras.

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2019/04/kaljulaiu-kremli-kohtingust.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP