RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 5. juuni 2019

Riigikogu istung, 3. juuni 2019Riigikogu arutas tänasel istungil siseminister Mart Helmele esitatud umbusaldusavaldust, mille andis 45 saadiku nimel üle Kaja Kallas.

Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, poolt hääletas 46 saadikut, vastu oli 51 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetus.
Kaja Kallas ütles umbusaldusavalduse üleandmisel, et alates valitsuse ametisse astumisest ja paraku ka enne seda on siseminister Mart Helme jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele, näidanud oma tegevusega, et ta ei saa aru valitsuse liikme ametikohaga kaasnevast vastutusest. „Mart Helme on valitsuse liikme positsioonilt verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, teadlasi, sotsiaalvaldkonna eksperte, ajakirjandust ja õigusriigi põhimõtteid.“
Siseminister Mart Helme tõrjus talle esitatud süüdistusi ja esitas omapoolsed selgitused: „Need on alusetud ja valed,“ ütles Helme ja tegi etteheiteid umbusaldusavalduse esitanud saadikutele. Helme vastas seejärel saadikute küsimustele. Esitatud küsimused ja antud vastused on avaldatud allpooltoodud istungi stenogrammi lingi kaudu.
 Läbirääkimistel võtsid sõna Jevgeni Ossinovski (SDE), Kaja Kallas (R) ja Jaak Madison (EKRE). Riigikogu võttis vastu ühe otsuse Riigikogu võttis vastu otsuse keskkonnakomisjoni esitatud

Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ (24 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 82, vastu oli viis ja erapooletuks jäi üks saadik. Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise Valitsuse algatatud jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE). Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Riigikogu lükkas tagasi ühe eelnõu Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), mis nägi samuti ette alandada alkoholi aktsiisimäärasid, et vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu väga suureks paisunud piirikaubandust. Tänase istungi algul austasid Riigikogu liikmed leinaseisakuga 2. juunil ootamatult meie seast lahkunud staažikat Riigikogu liiget Mart Nutti.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP