RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 19. mai 2012

EESTIELU: Propaganda ülim tase – mis on meedias tõde, mis vale?

Võib muidugi küsida, miks rääkida asjust, mis Eestist nii kauge kaarega mööda käivad? Milleks mitte rääkida pakilistest asjadest, mis meie elu siin ja praegu häirivad? Kuidas neid lahendada?
No jaa, meie elu on suurte protsesside kiiluvees ja selleks, et paremini mõista paljusid kummalisi suundumusi ja protsesse, mis on hakanud mingi ajalise nihkega toimuma ka Eestis, on hea vaadelda, kuidas ja mil viisil on need protsessid ilmnenud maailmas kusagil mujal.
Suureks jõuks protsesside, poliitikate ja väärtuste “tutvustamisel” ja täieõiguslike “väärtustena” massidesse kinnistamisel on meedia. Viimatine selline meediakampaania on oma olemuselt täielik “porno”.
Times ja Newsweek annavad siidkinnaste laksudes silmad ette nii mõnelegi lahjema stsenaariumiga pornokale.
Kui mõned huvigrupid tõstatavad küsimuse, et sellised pildid on ühiskondlikke väärtusi õõnestavad ja ebasobivad, siis pole ime kui avaldatakse pressiteade, et “see kõik on tehtud puhtalt kunstiliste taotlustega ja seda ei maksa tõsiselt võtta.”
Kaika Laine (too tuntud ravitseja ja rahvakeeles “nõid”) on oma elu kohta öelnud, et tema sai rinnapiima kuni kaheksanda eluaastani. Kuid ei maksa tähelepanuta jätta aja ja konteksti erinevusi. Pole võrreldavad külaühiskond ja “maailmaküla”, tolleaegne toidulaud, eriti väikelapsele sobiv ja tänapäevane lastetoitude sortiment. Ja kas selle kohta trükiti lendlehti nagu seda teeb tänapäevane meedia?
Võtke või jätke:

Meedia “hoobade” (manipulatsioonide) kohta on suured tegelased aegade jooksul päris palju infot “lekitanud”. Neid mõtteid lugedes, tekkib küsimus kui palju tänapäevane massimeedia üldse erineb paljusarjatud diktatuuririikide ajaloolistest propagandamasinatest?
“USA Rahvusvaheliste Suhete Nõukogu kaasrahastas kokkusaamist nimetusega “Ameerika Turvalisuse Ümbermõtestamine: peale külma sõda, liikudes Uue Maailmakorra poole”, milles osales 9 riigi 65 tähtsat esindajat paljudest sfääridest – valistsustest, tööjõu valdkonnast, akadeemilistest ringkondadest, meediast, sõjavägedest, ja muudelt elualadelt. Hiljem ühinesid mitmed konverentsist osavõtjad 100 teise olulise liidriga maailma eri paigust, et osaleda suletud uste taga Bilderbergi Klubi nõupidamisel Baden Badenis Saksamaal. Bilderbergi nõupidamistel osalejad omavad märkimisväärset mõju oma riikide valitsuste välispoliitika kujundamisel. Bilderbergi kohtumisel on David Rockefeller öelnud(kes on koos Zbigniew Brzezinski`ga üks Trilateraalse komissjoni asjutajatest): 
Me oleme tänulikud  väljaannetele Washington Post, The New York Times, Time Magazine 
ja teistele suurepärastele meediaväljaannetele, kelle juhid on osalenud meie kohtumistel ja on pidanud enda antud lubadusi peaaegu 40 aasta vältel. Oleks olnud
võimatu edasi arendada meie plaane kogu maailmas kui me oleksime olnud avalikkuse pilkudele pidevalt nähtaval kõik need aastad. Kuid maailm on nüüd palju keerukam ja ette valmistatud sammuma vastu ühtsele maailmavalitsusele. Rahvusteülese intellektuaalse eliidi ja maailma pankurite võim on kindlalt rohkem pooldajaid leidev ideoloogia kui rahvuslik enesemääramine (ehk siis demokraatia) oli eelmistel sajanditel.”
   --5.juuni , 1991, Bilderbergi nõupidamine, Baden Baden, Saksamaa. (Peamine allikas: Dr. Dennis Cuddy, A Chronological History of the New World Order)
——–
(Ameerika) mõlemad poliitilised parteid kasutavad meediat, et konstrueerida mulje, et need poliitilised jõud on omavahelises vastasseisus poliitilistes võtmeküsimustes, kuid samas neis küsimustes saavutatakse üksmeel, mis on ühiskonna muutmiseks kriitiliselt tähtsad. See on tõestatud Kongressi matejalides (Congressional Record) aastast 1917, milles öeldakse, et:
“…J.P.Morgan`i (panganduslikud) huvid… ja tema poolt rahastatud organisatsioonid tõid kokku 12 kõrgel positsioonil meest ajakirjandusmaailmast ja andis neile ülesande valida välja kõige suurema mõjuga ajalehed Ameerika Ühendriikides ja teha kindlaks kui palju on vaja selliseid ajalehti, et omada kontrolli kogu Ameerika igapäevase uudistemeedia poliitiliste avalduste üle…. Nad leidsid oma töö tulemusena, et on vajalik osta kontroll kõigest 25 suurema ajalehe üle. …et toimetajad oleksid suunatud igas ajalehes neist 25-st ja annaksid edasi vajalikul viisil suunatud ja toimetatud informatsiooni.”
–Kongressi liikme Oscar Callaway väljaütlemine (Congressional Record vol. 54, February 9, 1917, p. 2947)
——————–
“Carl Jensen`i hinnang Adolf Hitler`i informatsiooni kontrollimise filosoofiale:
“Rohkem kui pool sajandit tagasi ütles Hitler, et massid vajavad palju aega, et mõista ja meelde jätta, sellepärast on vajalik sõnumit pidevalt korrata ja korrata, palju-palju kordi. Avalikkus tuleb panna olukorda, kus nad võtavad omaks öeldud seisukohad… ükskõik kui ebaharilikud või valed need väljaütlemised võivad ka olla.”    —- lõik raamatust Carl Jensen “Censored 1996. The News That Didn`t make the News”
“‘Kui mingil põhjusel avalikkus ei saa enda käsutusse kõike vajalikku informatsiooni, mida ta vajab informeertud otsuse tegemiseks,” räägib Jensen, “siis leiab aset mõnede uudiste kõrvaldamine… mõned teemad on hoolikalt üle toimetatud (me kutsume seda “tsenseerimiseks”) ja mõned teemad on ülekajastatud (seda me nimetame “rämpsuudised”). “Miks koera poolt ära hammustatud kõrv saab kajastaud nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil, aga meile ei räägita kunagi presidendi täidesaatvatest määrustest ja direktiividest, mis puudutavad kogu rahvast?” …
Aldous Huxley kirjutab oma raamatus “Vapper Uus Maailm”: ” Suurim propaganda poolt saavutatav võit on teostatav mitte sellel läbi, et midagi teha, vaid siis kui tegevust vältida. “Tõde on suurepärane, kuid siiski on suurepärasem, praktilistest kaalutlustest lähtudes, tõe koha pealt vaikida… “
‘Need isikud kes manipuleerivad organiseeritud käitumisega ja masside arvamustega kehtestavad nähtamatu valitsuse, mis on tegelik juhtiv võim meie maal”, kirjutas Edward Bernays, Willyam Paley assistent, CBS uudistekorporatsiooni asutaja. “Meie üle domineerib suhteliselt väike hulk  isikuid….”
Allikas: http://eestielu.wordpress.com/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP