RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 3. mai 2012

EESTIELU: Uskumuste süsteem – katkend raamatust “Maa muutused ja aasta 2012″

Katkend Sal Rachele raamatust “Maamuutused ja 2012″ (Earth Changes and 2012: Messages From the Founders)

Kõige populaarsem negatiivsete uskumuste süsteem, mis tõmbab ligi tumedaid energiaid on uskumuste süsteem, et välisjõud segavad olemast õnnelikud ja vabad /et süüdi on õpetajad, kirikuõpetajad, valitsejad, kurat, aga mitte ise. Tõlkija VK märkus/. Kuhu te ka Maal ei vaataks, te näete sellise usu “tunnistamist”. Te näeksite elusid täis rõhumist, vaesust, meeleheidet, võitlemist, püüdu ots-otsaga kokku tulla mingis lagunevas, mädanevas vanas linnaosas. Te näeksite despootlikke valitsusi, mis võtavad inimestelt ära esmatarbevahendid. Te näeksite kolossaalseid ressursse, mida raisatakse mitmesuguste sõdade ja sõjardite finantseerimiseks. Mõned riigid raiskavad kuus nii palju raha relvastusele ja sõjarežiimidele, millest piisaks rahva toitmiseks terve eluaja.
Pimedus eksisteerib seni kuni eksisteerib tema olemasolu eitamine. Kui pimedusele vaadata otse ja avalikult otsa ilma hirmu ja kohtumõistmiseta, hakkab ta haihtuma. Tumedate jõudude olemasolu sõltub nende varju hoidumisest, avalikkuse silma eest ära olekus. Olendid, kes näiliselt kontrollivad seda maailma ei saaks jätkata inimeste mõnitamist ja piinamist kui inimesed hakkaks mõistma, kes nad on ja kuidas tegelikult tegutsevad. Kuid sellest üksi on vähe, tuleb mõista tumebdate jõudude psühholoogiat. Mis tähendab: mis nad usuvad sellesse, mida teevad ja kuidas sellised uskumused said üldse eksisteerima hakata. Selles suhtes on oluline Esmapõhjuse ja hinge evolutsiooni protsessi uurimine. Kui te saate lähendeda nn tumedatele valitsejatele ja omandada täieliku ja ammendava mõistmise selles olemuses toimuvast, te saate vabanemisvõime kontrollivate ja domineerivate energiate pihtide vahelt pääsemiseks, mis lähtuvad sellest hingest või hingede grupist.

Kui te puhastute psüühhilistest probleemidest sedavõrd, et miski, mida mõtleb, tunneb või teeb selline hing või hingede grupp, ei mõjuta teid enam mentaalselt või emotsionaalselt, te avastate, et tume hing või hingede grupp ei avalda teile enam mõju. Te võite mõnda aega tunda teatud füüsilist survet, võite otsustada jätkata terrorismi finantseerivatele valitsustele maksude maksmist. Te lukustate ööseks uksed negatiivselt orienteeritud inimeste sissetungi vältimiseks oma isiklikult territooriumile. Te isegi võite valida elukoha kohas, mis ei tõmba ligi kontrollimatut sõjajõudu ja terroristlikke gruppe. Ja siiski te ei reageeri enam teadlikult nendele tumedatele hingedele. Vähemalt teid enam ei häiri nende tegevus ja elu. Teie jätkate ülestõusmist ja ilu ning armastuse loomist, vaatamata nende vihale ja pöörasusele.

See hoiak erineb radikaalselt eitamisest ja pretendeerimisest sellele, et maailmas on vaid armastus ja valgus. Maal on praegu palju nn valgustöötajaid, kes on keeldunud teadmast midagi tumedate jõudude olemasolust. Nad on endid veennud selles, et on juba ületanud tumebdate jõudude mõju ega pea enam nende kohaloleku pärast muretsema. See on tõsine viga, mida tuleb parandada. Eitamine on samuti hirmu peenvorm ja on üsna ohtlik, kui te pürgite vaimse kasvu suunas. Eitamine annab pimedusele jõudu ja teeb ta palju reaalsemaks. Masside eitamine, kes on hüpnotiseeritud kaasaegse maailma eredate värvide nägemisest, on täiesti ilmne. “Armastuse ja valguse” mentaalsuse eitamist on palju raskem ravida, sest psühholoogilised probleemid on maetud alateadlikku mõistusse allasurutisena. Kui probleemid surutakse alla, hing pole isegi teadlik nende olemasolust. Teie võite seda märgata oma nn gurudes, preestrites ja kirikuõpetajates, kes on veennud end selles, et nad asuvad teatud inimlikest pahedest kõergemal. See kestab seni, kuni pääseb valla preestrite seksuaalskandaal või keegi nende järelkäijatest puistab mürki nende joogi hulka, või mingi masendav osa nende varjatud elust saab toodud avalikkuse ette.
Pöördudes tagasi resonantsväljade arutluse juurde, tuleks teil teada, et alateadlik mõistus, astraalsed, eeterlikud ja kausaalsed kehad on samuti isiksuse üldise teadvuse resonantsväljadeks.
Teie ühtseks väljaks on kõikide mõõtmete ja tasandite vibratsioonide üldine seisundite summa, vähemalt nende, mis on aktiveerunud. Kui 20% teadvusest on täidetud valguse ja armastusega, aga 80% on täis hirme ja viha, mis on peidetud alateadvusesse, siis argielus te väljendategi 20% armastust ja valgust ja 80% negatiivsust. Eituse korral te võite veenda ennast selles, et kogu teie elu on valgus ja armastus, veeretades kõik oma probleemid Illuminaatidele või kellele tahes, kes lihtsalt “teid ei mõista” ja “ ohustavad teie valgust” jms.

Seejärel te imestate, miks kõik, mille eest te palvetate, mida loodate ja tahate, ei täitu alati teie elus. Armastatud Loojad (see tähendab inimesed), teie palvetele vastatakse alati. Kuid enamus hingi ei teadvusta, et kõik mis teie ellu tuleb, on teadvuse üldise seisundi tulemus, aga mitte vaid ego teadliku teadvuse seisund. Resümeerides psühholoogia valdkonda, enne kui te võite loota täielikku pimedusest vabanemist, mis on Maad tuhandeid aastaid mülkasse imenud, tuleb puhastuda emotsionaalsetest probleemidest ja juurdunud negatiivsetest uskumustest.

Kuigi minevikus paljud negatiivselt orienteeritud tulnukad on paljus kaasa aidanud mitmete maiste tsivilisatsioonide hävingule, on samuti olemas ka põhjus, mis neid Maa poole tõmbas. Iseenesest on Maa mitmemõõtmelise välja ühise teadvuse väljend, mis teda ümbritseb ja läbi tungib. Maa on elusolend oma individuaalse teadvusega. Tema teadvusele avaldab tugevat mõju üldine energeetiline matriits, mis asub nii maapinna all, maapinnal ja sellest ülalpool. Ta jätkab teenimist sadamana “mahajääjatele” hingedele seni, kui ühinevad pretsessiooniline tasandumine (2012) ja galaktiline nihe (1950-2100).

Praegu on Maal teie valgustöötajate peamiseks ülesandeks puhastada KÕIK isiklikud psühholoogilised probleemid, negatiivsed emotsioonid, juurdunud negatiivsed uskumused ja tõekspidamised, programmeerimised ja piirangud eelnenud eludest ja selle elu lapsepõlvest. Seda tuleks teha seni kui kõik teadvusväljad (energeetiline matriits) saab puhtaks ja vabaks dissonantsist ja disharmooniast. Teie käsutuses on tohutu hulk hingi kõrgematest sfääridest. Ärge kartke vaadata kõige sügavamatesse ja tumedamatesse hinge soppidesse. Sellest sõltub teie pääsemine, vabanemine ja vabaksjäämine. Osutage täielikku tähelepanu oma teadvuse seisundile, kuna teie olemuse sügavustes peituvad vastused kõigile välistele küsimustele, millega te argielus kokku puutute.
Allikas:  http://eestielu.wordpress.com/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP