RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 15. juuni 2012

EESTI MEEL: Pärast partokraatiat, I. Niinimetatud Silvergate'i lähitulemi ennustus

Kevadel 2012 Eestis alanud moraalne puhastumine võib kulgeda aastaid. Lähemas väljavaates on ometi piisavalt ilmne, et kartelliparteid jäävad siiski püsima mõneks ajaks, aga sama kindlalt jäävad nad ikkagi reliktideks, kelle aeg on ammu läbi. Nad ei suuda kriise (masu,* jokki** ega sohki***) enam ohjeldada, nad ei oska sammu käia globaalsete ega lokaalsete ühiskondlike ja majanduslike muutuste ajaga. Nad on piisavalt vanunud, liiga nõdrad ja nürid surumaks peale pettekujutlusi ning lõpuks partokraatia Eestis paratamatult hävib.

Sovetipuru täis nii plats kui vats. Poliitilises ja ühiskondlikus plaanis on õues edasi siirdeaja veniv jätk, kui kohalik riigivõim (loe: asehaldus) pole mitte iseseisvus- või vabadusmeelsete demokraatide käes, vaid Toompea on puhtalt postkommunistliku partokraatia pärusmaaks. Jätkuvasti teevad ilma ENSVenkud: kommunistliku tippkaadri teine ešelon, seltsimehed kollaborandid jm homines sovetici ning selle lõimetis. Sovetlik paradigma on jätkusuutlik! Nagu ostas Jüri Estam, on meie poliitika-elu sisu päris ehedalt nõukogulik: Äkki mitte Silvergate, vaid üleminekuperioodi jäänukite surmakorin?
Me erakonnad on arvestavas osas ajale jalgu jäänud, sünnitunnistus saadud pooleldi Nõukogude tingimustes.
Vt Jüri Estam, Näen Reformierakonda ja mõtlen: Reformikommunistid. Delfi.EE 2. VI ja EWR 3. VI 2012
Puust ja punasega. Läinud 20 aastat on meile kujukalt näidanud, et vahet ei ole, millise välisvõimu ees me seltsimees koogutab. Impeeriumimeelne on tema ikka ja impeeriumimeelseks tema jääb, niikuinii. Teisisõnu, meil on kukil rahvale vaenulik — st omasid võõra huvides kurnav — impeeriumimeelne režiim. Ja selline kord võib jätkuda veel pikalt.

Jah, küllap võetakse ette mingi dekoratsiooni(de)vahetus või pisiremont. Püsitatakse silmapetteks ehk uus, õõnes ja senisest veel rahvuslikum loosung, kuid need muutused, seaduseparandused saavad vaevalt olla siiramad kui silmitud näolapid kohalikus parlamendis, kes seal praegu rahva üle irvitavad. Mingid krohvitööd vm asendustegevus eestkätt selleks, et partokraatlik demokraatia Eestis säiliks, ei saa aga rahuldada ei eesti rahvast ega siinset elanikkonda. Milline on lahendus? Lööge või maha, ei usu, et prokuratuur või Kapo meid päästab!

Rahutused tulevad.

*   MaSu — 'majandussurutis', folklooris ka 'majandussurm'.
**  JOKK — 'juriidiselt on kõik korras/ korrektne'; vrd SOKK 'statistiliselt…'
*** SOHK — 'savisaarlasetele on hea küll'.

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2012/06/parast-partokraatiat-i.html

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP