RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 20. juuni 2012

MATTI ILVES: TARMO KÕUTS - KAS KA EESTLASTE REETUR?

Viitseadmiral Tarmo Kõuts (kaitseväe juhataja 2000...2006, IRL) kirjutab Geoffrey Till´i raamatu "Merevõim. Teejuht 21. sajandisse" tutvustustava reklaamteksti - "Eesti Päevaleht" - alguses: "21. sajandi maailm on globaliseerumise kui inimkonna arengu vältimatu etapi juba omaks võtnud." Sellise, lausa "teoreetilise seisukoha" avaldamiseks pole muidugi reklaamtekst päris kohane.

Selle lausega näitab Kõuts ennast kui globaliseerumise läbiviijate kannupoissi ja Uue Maailmakorra ehitajate ustavat  teenrit, kes seda ebaloomulikku protsessi teatavasti ka juhivad.

Siinkohal on kohane tuua ka Kõutsi teatavas mõttes ametikaaslase,  USA kindrali Weseli Clark´i seisukoht: "Moodsas Euroopas pole homogeensetel rahvusriikidel kohta. See oli XIX sajandi idee, XXI sajandil aga viljeleme me mutltikulturalismi, rajades multietnilisi riike." Samal seisukohal paistab olema ka Tarmo Kõuts, andes globaliseerumisele lausa vältimatu iseloomu.

Admirali ei näi häirivat sugi eestlaste häving globaliseeritud maailmas ja sellest tulevnevalt multikultuurses Eesti osariigis. Tegelikult see protsess pole paratamatu ja on vaid väheste miljardäride unistus.
Samuti ei näi Kõutsi ka häirivat sellise suure üldistuse tegemisel see, et terves maailmas ja ka Eestis on palju inimesi, kes selliste arengute vastu kõigest jõust võitlevad.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP