RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 31. juuli 2012

Läti äärmusvasakpoolsed ja šovinistid asutasid ametlikult erakonna

juuli 2012 14:01 Läti ühenduse Rodnoi Jazõk (ek Emakeel) liidrid Vladimir Linderman ja Jevgeni Ossipov registreerisid äriregistris ametlikult uue erakonna Emakeele Eest!.

Lõunanaabrite uudisteagentuuri LETA teatel moodustati uus erakond kahe ühenduse – Lindermani juhitava 13. jaanuari liikumise ja Ossipovi Partei ühinemisel. Seejuures puudub nii Lindermanil kui ka Ossipovil Läti kodakondsus, kuid nad on asutatud erakonna juhatuse liikmed.

Kuigi Lätis, analoogselt Eesti Vabariigi seadusandlusega, on lubatud erakonna liikmeks olla vaid kodanikel (Eestis ka EL kodanikel), siis juhatuse liikmete osas on nõutav vaid teovõimelisuse kriteerium. Kodakondsuse nõue siin puudub.

Samas on Läti seaduste kohaselt võimalik erakonna registreerimise toimingute läbiviimine siiski vaid Läti kodanikele.
Antud skeeminõuete rahuldamine šovinistide poolt õnnestus tänu asjaolule, et asutatava (nüüd asutatud) erakonna kolmest juhatuse liikmest ühel - jurist Illarion Girs on Läti Vabariigi kodanik. Tema ka erakonna asutamise toimingud läbi viis.


Agentuur Latvijas Avīze märgib siinjuures, et Lätis kehtivate seaduste kohaselt ei ole erakonna asutamise juures oluline lojaalsus riigile ega argumendiks registreerimise takistamise juures tulevase erakonna liikmete riigivastane tegevus.

Ainukeseks oluliseks nõudeks on mõttekaaslaste kokkusaamine erakonna asutamiseks ning nende hoidmine alla miinimummäära langemisest.
Lätis on nõutav erakonna asutamiseks ja eksisteerimiseks minimaalselt 200 täisealise läti kodaniku liitumine erakonnaks.
Muide - venemaal on nõutav 500 inimese olemasolu ja Eestis üleüldse 1000 kodaniku (või EL kodaniku) olemasolu. Millest tulenevalt on erakonna asutamine kõige keerulisem Eestis.
Lindermani sõnul on uue erakonna eesmärgiks, et kõik Lätis elavad mittekodanikud saaksid kodakondsuse ning vene keel kuulutataks teiseks riigikeeleks.

Lindermani ja Ossipovi juhiva liikumise Rodnoi Jazõk algatusel toimus tänavu veebruaris Lätis ka rahvahääletus, kus osalejad ei toetanud vene keele teiseks riigikeeleks nimetamist. Linderman on eitanud Läti julgeolekujõudude väiteid, nagu oleks referendumikampaaniat korraldatud Venemaa eriteenistuste abiga.

Riias sündinud Linderman juhtis omal ajal Venemaa natsionaalbolševistliku partei Läti haru – ühendust Pobeda ehk Võit, mille tegevus kuulutati seadusevastaseks. Läti endise presidendi Vaira Vīķe -Freiberga vastu suunatud atentaadi kavandamises kahtlustatud Linderman põgenes Venemaale, kus elas mitu aastat. Seal tegutses ta natsionaalbolševike juhina ning kandis lõhkeainete hoidmise ja riigivastase kihutustöö eest ka vanglakaristust.

2008. aastal anti ta üle Lätile, kus ta anti kohtu alla vägivaldsele režiimivahetusele kutsunud üleskutsete ning seadusevastase lõhkeainete omamise eest. Samal aastal mõistis kohus ta aga õigeks.

Ossipov on aga endine Läti Natsionaaldemokraatliku Partei (LNDP) liider. Viimase eesmärgiks oli samuti vene keele teiseks riigikeeleks kuulutamine. 2008. aastal asutas ta pärast LNDP laialisaatmist omanimelise erakonna.

Allikad: Postimees ja Latvijas Avīze

Allikas: http://bhr.balanss.ee/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP