RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 5. juuli 2012

MATTI ILVES: NÜÜD LUUAKSE EUROOPA ÜHENDRIIGIDKirjutasin siin blogis, et Euroopa Liit liigub Euroopa Ühendriikide moodustamise poole, see sissekanne on SIIN. Nüüd on aga see võetud juba kindlaks eesmärgiks, toon väljavõtte ametlikust aruandest:

"EUROOPA ÜLEMKOGU Brüssel, 29. juuni 2012
II. ARUANNE MAJANDUS- JA RAHALIIDU KOHTA
4. Euroopa Ülemkogu eesistuja poolt koostöös komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja Euroopa Keskpanga presidendiga koostatud aruandes „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” esitatakse tulevase majandus- ja rahaliidu neli põhielementi: integreeritud finantsraamistik, integreeritud eelarveraamistik, integreeritud majanduspoliitika raamistik ning suurem demokraatlik legitiimsus ja vastutus.
 Avameelse arvamusvahetuse järel, mille käigus väljendati erinevaid seisukohti, paluti Euroopa Ülemkogu eesistujal töötada tihedas koostöös komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja Euroopa Keskpanga presidendiga välja konkreetne ja tähtajaline tegevuskava tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks, mis sisaldaks konkreetseid ettepanekuid finantsteenuste ühtse turu ühtsuse ja terviklikkuse säilitamise kohta ning milles võetaks arvesse euroala avaldust ja muu hulgas komisjoni kavatsust esitada ettepanekud vastavalt artiklile 127.  Nad analüüsivad, mida saab teha kehtivate aluslepingute raames ning millised meetmed nõuaksid aluslepingu muutmist. Isevastutuse tagamiseks saavad liikmesriigid olema aruteludega tihedalt seotud ja nendega konsulteeritakse regulaarselt. Konsulteeritakse ka Euroopa Parlamendiga. Vahearuanne esitatakse 2012. aasta oktoobriks ja lõpparuanne enne aasta lõppu."

Tõsi, siin nimetatakse Euroopa Ühendriike veel „Tõeliseks majandus- ja rahaliiduks”. Euroopa Komisjoni volinikud (ministrid) kasutavad hoopis selgemaid väljendeid.

ERR.ee kirjutab: "Euroopa Komisjoni sakslasest volinik Günther Oettinger soovib suurendada Euroopa Liidu poliitilist ühtust ning näha Euroopat liitriigina.
Päevalehele Die Welt antud intervjuus sõnas Oettinger, et EL peaks arenema Euroopa Ühendriikideks."

Euroopa Liit sekkub juba niigi liiga palju liikmesriikide siseasjusse ja Eesti saab sealt juba 85% oma seadusi ning lisaks veel direktiive, mis on ka meile täitmiseks. E Liidu majandus- ja rahanduskriisi tingimustes liigutakse aga unitaarriigi suunas ja selles nähakse väljapääsu kõikidele probleemidele.
Tegelikult see aga ei ole nii, liigne tsentraliseeritus vaid süvendab probleeme, peaksime seda hästi mäletama NSVL-u päevilt. Aga paistab, et meie kartellipoliitikud on selle juba ära unustanud.

Igal juhul tuleb korraldada Euroopa Liidu muutumisel liitriigiks - Euroopa Ühendriikideks - Eestis referendum. Sest rahvas pole sellisteks arengutks oma luba andnud ja sellist kardinaalset otsust ei saa võtta vastu ka Riigikogu saadikud, sest sellisel juhul sarnaneb olukord juba täielikult 1940. aastale ja Eesti "vabatahtlikule" astumisele NSV Liitu.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP