RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 14. juuli 2012

MATTI ILVES: RIIGIKOHUS LANGETAS POLIITILISE- MITTE AGA ÕIGUSLIKU OTSUSE!

"Postimees" kirjutab: "Riigikohus otsustas jätta rahuldamata õiguskantsler Indrek Tederi taotluse tunnistada põhiseaduse vastaseks Euroopa Stabiilsusmehanismi (ESM) asutamislepingu artikli 4 lõige 4 (lugege SIIT - M.I.).
Riigikohtu hinnangul vaidlustatud artikkel küll piirab Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust, aga piirang on õigustatud."

Selle tsitaadiga on tegelikult kõik juba öeldud. See oli Riigikohtu jäme viga, peale jäid puht poliitiliselt "otstarbekad" argumendid, mitte aga põhiseadusest kinnipidamine. Sellist otsust oli vaja Euroopa Liidule, mitte aga Eestile.
Taoline asjade käik näitab, kui tugeva surve alla oli asetatud kohus otsuse langetamisel. Survet avaldas meie valitsus ja tõenäoliselt ka mõned kohtu liikmed ise, endised poliitikud. Riigikohus murdus, mis on väga kahetsusväärne ja nüüd saab ainult teha järelduse, et edaspidi ei saa me loota ka kohtust õiglasi - seadustele vastavaid otsuseid - vaid õigustatud, kellegile vajalikke otsuseid.
Kas ei ole me sellistest otstarbekatest-õigustatud otsustest juba kuulnud leninliku-stalinliku NSV Liidu päevilt? Seal osutus otstarbekaks terve elanike klassi hävitamine, meil võib aga osutuda otstarbekaks ja õigustatuks Eesti riigi hävitamine ja seda tehakse ikka Euroopa Liidu "õitsengu" nimel.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP