RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 30. juuli 2014

Eesti Päevalehe alatust laimukampaaniast

Hea Matti Ilves! 
Viimase nädala jooksul on Eesti Päevaleht viinud meie sihtasutuse suhtes ellu täiesti agressiivse ja alatu laimukampaania, levitades mitmetes artiklites ja ka lehe juhtkirjas ulatuslikult süüdistusi ja kahtlustusi, nagu oleks meil mingid varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadesse kuuluvate isikutega ja nagu me saaksime neilt rahalist toetust.

Süüdistused on olnud sedavõrd jaburad, et kohati tundub see lausa uskumatu – avalikkusele on püütud esitada tõe pähe isegi nii fantastilist kuvandit, nagu võiks mul olla mingid suhted Ukraina separatistide juhtidega...

EPL-i alatu laimukampaania: Varro Vooglaidi pilt on täiesti seosusetult pandud ilmestama
Venemaa võimuringkondade ja Ukraina separatistide seostest rääkivat artiklit

Kinnitan Teile ühemõtteliselt ja täiesti selgelt, et kõik sellised süüdistused, kahtlustused ja spekulatsioonid on absoluutselt alusetud ja pahatahtlikud ning need lähtuvad eesmärgist lõhkuda avalikkuse silmis minu ja SAPTK usaldusväärsust. 

Kõigest sellest kirjutasin lähemalt ka oma põhjalikus kommentaaris, mille avaldas pärast minu tungivat nõudmist ERR-i uudisteportaal:

Varro Vooglaid: ajakirjandusliku karistusoperatsiooni musternäidehttp://uudised.err.ee/v/arvamus/627a40a7-1c5e-453f-8641-0c17205b0dec

Palun lugege see kommentaar kindlasti läbi ning levitage infot ka oma sõprade ja tuttavate seas. Ma tõesti palun selles osas Teie abi, et Eesti Päevalehe poolt avalikkusesse paisatud valesüüdistused saaks võimalikult paljude inimeste teadvuses otsustavalt ümber lükatud.

Oma kommentaaris kirjutasin selgesõnaliselt:


"Kõik taolised süüdistused on alusetud ning neil puudub igasugune faktiline aluspõhi. SAPTK ei ole ei otseselt ega kaudselt saanud raha mitte kelleltki, kes oleks teadaolevalt seotud Venemaa võimuringkondadega. ... Jutt sellest, nagu istuks meie sihtasutuse juhtorganite liikmed vene oligarhidega ühes paadis või oleks nendega lähedastes suhetes, on täielik väljamõeldis ja alatu vale.

Tähelepanuväärselt selgitasime seda kõike lähemalt ka oma vastulauses, mille saatsime Eesti Päevalehele viivitamatuks avaldamiseks juba 25. juuli tööpäeva lõpus, ent 27. juuli õhtuks ei olnud seda ikka avaldatud – vastupidi, samal ajal jätkati üha uute artiklitega SAPTK ja minu isiku suhtes alusetute kahtlustuste ja süüdistuste levitamist.

Kokkuvõttes on iga päevaga üha selgem, et see, mida Ekspress Grupp Eesti Päevalehe juhtimisel ellu viib, on ajakirjanduslik karistusoperatsioon isikute suhtes, kes ei nõustu dominantsele ideoloogiale kuulekust üles näitama ja aastasadu meie kultuuri aluseks olnud kõlbelistest alustõdedest lahti laskma."

Lisaks juhin Teie tähelepanu ka meie sihtasutuse ametlikule vastulausele, mis on terviklikult kättesaadav meie kodulehelt:

Eesti Päevaleht levitab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni suhtes alusetuid kahtlustusihttp://saptk.ee/blog/2014/07/25/eesti-paevaleht-levitab-sihtasutuse-perekonna-ja-traditsiooni-suhtes-alusetuid-kahtlustusi/

Võime ainult imestada selle üle, et Eesti Vabariigist on kujunenud riik, kus meedia võib endale ebameeldivate isikute ja liikumiste suhtes täiesti karistamatult selliseid laimukampaaniaid läbi viia. Kahjuks olen kurbusega sunnitud tõdema, et Eesti Vabariigis ja eriti Eesti meedias toimuvad asjad üha enam autoritaarsele riigile omase mudeli järgi, mida tavatsetakse Venemaale osundades kritiseerida – võim ja ajakirjandus on omavahel tihedalt põimunud ning valitsusele ideoloogiliselt ebamugavad isikud ja kodanikeühendused püütakse jõumeetoditega ära neutraliseerida.

Mis puutub meie sihtasutuse rahaasjadesse, siis, nagu olen varemgi rõhutanud, anname me selle kohta avalikkusele regulaarselt aru – sihtasutuse majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis on kõigile huvilistele avalikult kättesaadav, nagu seadus seda nõuab.

Samuti on meie sihtasutus rahaasjade usaldusväärsuse tagamiseks allutatud iga-aastasele audiitorkontrollile, mis on kinnitanud, et kõik on korrektne. Lähemalt kirjutame sellest oma järgmises uudiskirjas, et anda oma toetajatele täpsem ülevaade.

Küll aga olen alati öelnud ja ütlen ka edaspidi selgelt ja ühemõtteliselt, et ükskõik millist survestamist ja terrorit vaenulik meedia meie suhtes ka ei rakenda, oma toetajate nimesid me neile ei avalda. Loomulikult ei ole meil midagi kahtlast varjata – vastupidi, oleme eriliselt pingutanud selle nimel, et teha kõike korrektselt. Seejuures on igaühel, kes meie tegevust toetab, endal õigus ja võimalus see avalikult välja öelda.

Meie aga ei või avalikustada oma toetajate andmeid, kuna inimesed on meid toetanud kantuna usaldusest, et info nende annetuse kohta on meie poolt hästi hoitud ega saa kolmandatele isikutele välja öeldud. Teie ja kõigi teiste meie toetajate isikuandmeid kohustab meid kaitsma ka isikuandmete kaitse seadus, mille nõuete täitmist võtame oma usaldusväärsuse tagamiseks väga tõsiselt.

Aga lõppude-lõpuks võib meie vastu suunatud alatutes rünnakutes näha ka positiivset. Nimelt nähtub siit, et Eesti võimu- ja meediaringkonnad on hakanud Sihtasutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tõsiselt kartma. Nad teavad, et me oleme Eestis ainuke kodanikeühendus, mis püüab meie ühiskonna suundumusi mõjutada ning mis samal ajal ei allu ei poliitiliste parteide, valitsuse ega ka Euroopa Liidu kontrollile.

Selle eest, et SAPTK on lühikese aja jooksul kasvanud nii mõjukaks ja samas tõeliselt sõltumatuks kodanikeühenduseks, võlgnen suure tänu Teile ja kõigile teistele meie pühendunud toetajatele, kelle tõttu oleme saanud oma tööd teha.

Kinnitan Teile, et seisame SAPTK-s ka edaspidi ühiskonna loomulike kõlbeliste aluste ja aastasadu meie kultuuri aluseks olnud põhimõtete kaitsel, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi valitsuse ideoloogilis-poliitilistest suundumustest, huvidest või püüdlustest – nagu ka meie vastu suunatud rünnakute alatusest.

Juba selle nädala pühapäeval alustame oma ringreisi, et kohtuda 13-s linnas üle Eesti sadade või tuhandete inimestega ning pidada üheskoos aru, kuidas meie ühise liikumisega edasi minna ja seda veel ulatuslikult kasvatada. Lähemat infot ringreisi kohta leiate siit:
http://saptk.ee/blog/2014/07/01/sihtasutus-tuleb-oma-toetajatega-kohtuma/

Teid veel kord usalduse ja toetuse eest tänades ning rõõmsat võitlusvaimu soovides,

Varro VooglaidJuhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

1 kommentaari:

Unknown 11. märts 2015 14:48  

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-pos (amaah.credit.offer@gmail.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: ( maviscalos_laen_laenamine@outlook.com ). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

DO YOU NEED LOAN FOR PERSONAL BUSINESS? IF YES CONTACT OUR EMAIL ABOVE TO PROCEED WITH YOUR LOAN TRANSFER IMMEDIATELY OK.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP