RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 24. juuli 2014

VARRO VOOGLAID: Tervise Arengu Instituut: me ei ole ei ole viinud läbi ega toetanud ühtegi perekonnakeskset eluviisi propageerivat kampaaniat

kummonseks5

Kuivõrd TAI korraldab juba teiste aastat järjest väga labast ja vulgaarset ning ilmselgelt ka äärmiselt kallist kampaaniat “Kumm on seks”, mis eelmisel aastal meie protesti peale pärast Tarbijakaitsemati sekkumist osaliselt peatati, siis saatsin 13. juulil teabenõude ja palusin maksumaksjate raha seesuguse kasutamise kohta mõne küsimusega selgitust.
Minu küsimused olid järgmised:
 1. Milline on TAI roll kampaania “Kumm on seks” läbiviimisel? Kas TAI on kampaania korraldaja, üks kampaania korraldajatest, kampaania toetaja või muus rollis?
 2. Milles seisneb TAI toetus kampaaniale “Kumm on seks”?
 3. Kui TAI toetab 2014. aasta kampaaniat “Kumm on seks” rahaliselt, siis millise summa ulatuses?
 4. Kui TAI on kampaania “Kumm on seks” korraldaja, siis palume edastada kampaania detailse eelarve.
 5. Millise sumam ulatuses toetatas TAI kampaaniat “Kumm on seks” 2013. aastal?
 6. Kas TAI on viinud läbi või toetanud ka mõnda kampaaniat, mis propageerib perekonnakesksust, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu? Kui ei, siis miks?

TAI vastused, mille saatis 21. juulil direktori ülesannetes pr Annika Veimer ja mis on minu hinnangul vägagi kõnekad, olid järgmised:
 1. TAI on 2014 aastal teostatava turvaseksi kampaania „Kumm on seks“ korraldaja.
 2. Kampaaniat viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014 raames. Kampaaniat rahastatakse 15% ulatuses riigieelarvest läbi TAI eelarve ning 85 % ulatuses ESF vahenditest.
 3. TAI toetab kampaaniat rahaliselt summas 18 515,74 eurot.
 4. 2014 aasta kampaania eelarve lisatud.
 5. TAI toetas 2013 aastal kampaaniat „kumm on seks“ summas 20 704,1 eurot.
 6. TAI ei ole viinud läbi või toetanud kampaaniat, mis propageerib perekonnakesksust, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu. TAI keskendub turvaseksi kampaania raames turvalisele seksuaalkäitumisele, tervist ohustava käitumise vähendamisele ja HIV ning sugulisel teel levivate infektsioonide ennetamisele vastavalt TAI-le Rahvastiku Tervise Arengukavas 2009-2020 määratud rollile.
kummonseks6

Niisiis saame TAI vatusest ennekõike teada kaks väga olulist asja:
 1. Esiteks, TAI on kasutanud kahel järjestikusel aastal kampaania “Kumm on seks” rahastamiseks ligi 40 tuhat eurot Eesti maksumaksjate raha ja ainuüksi 2014. aastal ligi 105 tuhat eurot Euroopa maksumaksjate raha. Kampaania kogumaksumuseks (vt eelarvet siit) ainuüksi 2014. aastal on kolossaalne 123 438 eurot.
 2. Teiseks, TAI ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud mitte ühtegi kampaaniat, mis propageeriks perekonnakesksest eluviisi, abiellumist, abikaasade vahelist truudust ja hoidumist seksuaalsuhetest enne abielu – olgugi, et selline eluviis ilmselgelt soosib hoidumist suguhaigustest ja soovimatutest rasedustest. Küll aga on Sotsiaalministeerium, mille allasutuseks on ka TAI, toetanud järjepidevalt nt homopropagandistlikku kampaaniat “Erinevus rikastab”.
Seejuures on TAI kui Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse põhimääruse järgseks põhieesmärgiks Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi püsiv tõus. Ilmselt perekondlik eluviisi, abiellumine, abikaasade vaheline truudus jms ei ole TAI hinnangul rahvastiku tervise järjepideva kasvu ning elukvaliteedi tõusu seisukohast siis olulised faktorid (erinevalt ulatuslikust kummikasutusest kõikvõimalikes juhusuhetes).
Nüüd tuleks küsida “miks”-küsimusi, ent selle jätan siin kohal igaühe enese hooleks. Üks on aga selge: avalik võim Eestis propageerib süstemaatiliselt mitte ideaale, voorusi ja väärtusi, mis nõuavad inimestelt kasvamist suurema väärikuse poole, vaid vastupidi – eluviisi, mis baseerub lodevusel, madalatele tungidele andumisel ja minnalaskmisel.

Adekvaatse kommentaari kampaania “Kumm on seks” kultuurilisele mõjule kirjutasid eelmisel aastal pealkirja “Julgegem rääkida truudusest” all head sõbrad Maria Joanna Madise ja Tiina Veismann, kes võtsib kamapaania sõnumi kokku järgmiste sõnadega:
“Kampaania sõnum on, et inimene on oma seksuaaltungi ori, tal ei ole valikuvabadust ega võimalust jääda kõlbeliseks ning sellele loomalikule seadusele alluvad kõik sõltumata vanusest (noored kohvikus), haridusest (teadlased laboris), partneri soost (homoseksuaalid jõusaalis) või elukutsest (kolleegid kontoris). Sellest lähtuvalt soovitatakse noortel teist inimest käsitleda mitte isiksuse ega subjektina, vaid üksnes oma seksuaalvajaduste rahuldamise objektina (klipp noortest kohvikus).
Veel saame teada, et seksil pole mingit seost armastusega ning et lapsed on seksuaalsuhte sama ebameeldiv ja kardetud tagajärg nagu suguhaigused (üks varasem kondoomikampaania kandis loosungit „Ela oma elu enne“ – selge sõnum noortele, et lapse saamine on inimese isikliku elu lõpp). Lisaks eelnevale saame teada, et seks juhusliku inimesega, üheöösuhe on tunnustatud ja riiklikul tasemel soovitatud käitumisnorm (kampaania üks osa on „lantimisnippide“ tutvustamine).
Kampaania otsene, varjamatu eesmärk on kaotada inimestes loomulik häbelikkus.
Sellega taandatakse seksuaalsuhe, mis on aastasadu kuulunud privaatsfääri ja tähistanud erilisi, vaid kahe inimese vahele jäävaid hetki, argitoiminguks. Seks on nagu igapäevane hammastepesu, ainult et (sotsiaalministeeriumi variandis) see ei pruugi toimuda oma vannitoas ja oma hambaharjaga.
Kokkuvõttes õhutab kampaania hüperseksuaalsust, naeruvääristab truudust ning õõnestab usaldust mehe ja naise vahel. Nagu noor näitlejanna eelmise kampaania käigus kahetsusega nentis, on püsisuhtes tekkinud usaldus probleemiks – enam ei testita, aga kõik ju võivad petta. Inimest käsitletakse loomana, kes oma käitumises juhindub instinktidest.”

Allikas: SIIN.2 kommentaari:

Anonüümne 26. juuli 2014 01:28  

http://www.hiv.ee/
http://www.tugikeskus.ee/JUHATUS
http://www.tugikeskus.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=48&sm_id=193
Välismaal

http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Eestis, rehabilitatsiooni projektide toetamine.

AIDS & Mobility Europe (A&M) – Euroopa Migrantide ja Mobiilsete grupide seas HIV/AIDS-i ennetamisega tegelevate organisatsioonide toetusvõrgustik, www.aidsmobility.org

TAMPEP (European Network For HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers) - Euroopa HIV/STLH ennetamise ja tervise edendamisega tegelev organisatsioon migrantide seks-töötajate seas. ... etc

Unknown 11. märts 2015 14:52  

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-pos (amaah.credit.offer@gmail.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: ( maviscalos_laen_laenamine@outlook.com ). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

DO YOU NEED LOAN FOR PERSONAL BUSINESS? IF YES CONTACT OUR EMAIL ABOVE TO PROCEED WITH YOUR LOAN TRANSFER IMMEDIATELY OK.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP