RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 8. juuli 2014

PAUL TAMMERT: Kas Eesti on sotsialistlik vabariik?


Sotsialism7.07.2014. Tallinnas

Eelmisest mõttearendusest lähtudes juurdleks nüüd pisut Eesti poliitika olemuse üle. Kuhu tuleks see paigutada vasak-paremskaala?
Valitseva riigikorra määrab reeglina see inimgrupp, kes domineerib teiste üle ja sunnib neile peale oma käitumismudelit. Sotsiaalse korra teooria järgi võib võimu teostajaks olla

  • Kodanikkond ehk need, kelle käes on hääled ja raha demokraatliku valitsuskorraldusega turumajanduslikus riigis;
  • Ärimehed ehk need, kelle käes on kapital ja kes kasumijahil suunavad suurettevõtete poolt valitsetavas riigi rahavoogusid.
  • Sõdalased ehk need, kelle käes on relvad ning kes vägivallaga ähvardades ning hirmu õhkkonda luues võtavad selle, mida nad tahavad.
  • Bürokraatia ehk need, kes kehtestavad seadustega korda ja lubadustega heaoluühiskonnast manipuleerivad rumala ja laisa rahvamassiga.
Kui küsida, kes teostab Eestis võimu, siis saame enamasti vastuseks: RIIK.
Kuid, kes teostab võimu riigi nimel?
Või kes on see riik, kui sotsiaalteadlased eristavad riiki ja kodanikuühiskonda?
Vastus on lihtne ja peaks välja tulema eelpool öeldust. Tänases Eestis ja ka Euroopa Liidus täidavad riigi rolli ametnikud ehk bürokraatia.
See huvigrupp teostab oma võimu kehtestades korda ja karistades selle rikkujaid. Praktikas tähendab see seaduste kehtestamist! Meenutagem siinkohal, et Vabariigi Valitsuse tänavu-aastane plaan näeb ette 146 (Sic!) seaduseelnõu ettevalmistamist ja vastuvõtmist.
Kõige parem tõestus sellele on IRL’i juhitava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 2009. aastal algatatud seaduseelnõu 597 SE, mille eesmärgiks oli piirata seaduse jõuga monopoolsete infrastruktuuri ettevõtete, eriti aga Tallinna Vee AS kasumimarginaali suurust. Selle seaduse ka Riigikogu kinnitas 2010 aasta lõpus. Nüüd nõuab Tallinna Vee AS riigilt 90. miljonit eurot kahjukompensatsioonina tema ettevõtlusvabaduse piiramise eest.
Siinkohal võiks meenutada allpool avaldatud mõttekäiku, et sotsialistliku riigikorra tunnuseks on ühelt poolt bürokraatia ülemvõim ja valitsuse keskendumine seadusloomele ning teiselt poolt kodanike karistamine ja ettevõtete tegevuse suunamine seadusandlike rakenduste läbi.
Kui veel meenutada, et meie Riigikogu on sisuliselt muudetud kummitempliks, mis – mõnikord küll moe pärast pisut tõrkudes – kinnitab kõik Vabariigi Valitsuse poolt esitatud seaduseelnõud, siis kaovad ilmselt viimasedki kahtlused, et Eesti tuleks klassifitseerida SOTSIALISTLIKUKS VABARIIGIKS!
Viimast loetakse aga vasak-paremskaalal selgelt VASAKPOOLSEKS riigikorralduse vormiks!

Allikas: http://paultammert.wordpress.com/2014/07/07/kas-eesti-on-sotsialistlik-vabariik/

1 kommentaari:

Unknown 11. märts 2015 15:04  

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-pos (amaah.credit.offer@gmail.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: ( maviscalos_laen_laenamine@outlook.com ). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

DO YOU NEED LOAN FOR PERSONAL BUSINESS? IF YES CONTACT OUR EMAIL ABOVE TO PROCEED WITH YOUR LOAN TRANSFER IMMEDIATELY OK.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP