RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 11. aprill 2016

Raivo Orgusaar: Juutide Habadi nõukogu valitseb maailma

Kui paljud Teist teavad, et kogu maailma poliitilikutest käpiknukke tõmbavad juudad nende nõukogu Habadi (Chabadi) kaudu. Olgugi et habadi on tegutsemas enamusets Euroopa ja maailma suuremates riikides, pole suurem osa tavainimesi sellest ühingust midagi kuulnud ja tõsi ega habad, mis kogu maailma enamust massajakirjandust kontrollimas on, seda üldises massajakirjanduses avaldada ei lubagi.
Just juudad, kes on pidamas end väljavalituks, eriliseks kõrgemaks inimrassiks, on segamas kõiki euroopa rahvaid araablaste ja neegritega, et kõrvaldada ära muu valge Inimrass, muutes kõik mittejuutidest rahvad segavereiseks, värviliseks ja koheselt eristatavaks orjagoide massiks. Need juudad, kes pidevalt üle maaima enda ahistamise ja nende vastu kordasaadetava holokausti üle vingumas, on ise ühed suurimad rassistid siin Maamunal, olles pidamas enda hinge ja igat juudaste keharakku niivõrd eriliseks, et juudaste elu säästmiseks võib võtta elu mistahes goilt (mittejuudilt) ja et kõik goid olevatki siin Maamunal vaid selleks, et juudaid teenida ja nendele vajaduse korral elundidoonoriteks olla.

Just juudaste usupühade eel kaob üle Maailma pidevalt sadu tuhandeid lapsi, keda politseinikud "eales ei leia" ega tegelikkuses otsimas ei olegi, sest neid goide lapsi kasutatakse veredoonoritena juudaste piduroogade valmistamisel ja sellise "usulise pärimuse" pärast ei tohigi politseinikud üle Maamuna kedagi vastutusele võttagi. Kogu praegune elukorraldus ongi just ülesse ehitatud sääraselt, et kõik, kes vaid julgevad habadist midagigi öelda ja selle paljastamisega silma paista, saavad süüdistuse rassismis ja antisemitismis. Just sel moel, massajakirjandusväljaandeid ülesse ostes (teame seda nagu rochildmediat) ja valitsevaid klanne kõikjal kinni makstes, saavad juudad kõikjal habadides otsustada, mil moel jälle goisid lollitada, ära petta ning vähendada saab, neid omavahel sõtta ässitades ning sel moel alati ise kõrvaltvaatajateks jäädes paljuneda ja kogu Maailma valitsejateks pürgida.

Ega kogu Inimkonna masskiibistamise ja gmo kultuuride värdmuundamise, naftatablettidega ravimise, vaktsiinide ja mürgise poesöögi toidu pähe müümise taga muidu juudaste kavalad näod paistmas ei ole. Pole ka saladus, et juudad omavad eriõigusi, paigutada oma äärmusliikumise märke - minoore kõikjale sinna, kuhu kristlased riste paigutada pole tohtinud, ka Washingtoni Valge Maja esisele väljakule.

David Duke: Tõde juudasliku ekstremismi kohta on võimeline viima šokiseisusesse iga mõtleva Inimese, miljonid saavad teada tegeliku tõe, kuid hakkavad pelgama sellest rääkida, Meie anname elu oma kodumaale ja toetame seda, Meie suurim enamus, kaitske end, oma perekonda, oma lapsi, oma vabadust, olge mehised, vaid koos suudame Me enda vabaduse ja Meie laste tuleviku eest seista!
www.davidduke.com  /Meie pärandi ja vabaduse nmel/

18 kommentaari:

Raivo Orgusaar 11. aprill 2016, kell 13:18  

Kas keegi tahab veel minu sõnadeskahelda??? Eestimaine juudahabad asub Meil siin Tallinnas, Karu 16. Ja need juudad ei nokitse siin mitte niisama ja omaette, nad tõmbavad ikka niite ja on õiged mehed lõa otsa saanud: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1595706080750272&set=p.1595706080750272&type=3&theater

Raivo Orgusaar 11. aprill 2016, kell 13:33  

Just need juudad ässitavadki aarialasi omavahel vihavaenule ja vennatapusõdadesse, et siis valge aariarass nendes sõdades ise ükteist maha notiks ja kogu goide mass koosneks juba lähimas tulevikus madalalaubalistest ja hästijuhitavatest türgi-araabia barbarrahvastest, kellega hetkel ka sõjajalale veel mitte ässitada suudetud aarialasi kiiremas korras mõne põlvega lausa siin Euroopas ära segundada püütakse. Rahvas hoidke oma heledaid geene ja ärge paarituge barbarrassidega, sest juudad ise ei tee seda kunagi. Juudad ise on oma geneetilist puhtust suure järjekindlusega hoidmas ja kui Meie aarialased seda teha ei suuda ja ei hakka peredesse rohkem lapsi sünnitama, kui hakkame kaasa minema juudaste poolt ülesässitatud sõdedega, ka aristliku Venemaa vastu, teeme Me headmeelt vaid Meid hävitavatele juudastele, endile aga kaevame aina kiiremini ja lausa ise aina suuremaid masshaudu.
On aeg tegelikkust tajuma ja aarialaste ellujäämise nimel koonduma ning oma rassi hoidma ja geneetikat väärtustama hakata.

Ivo Õunpuu 11. aprill 2016, kell 14:14  

Rabi Baruch-Levy täiesti kindlalt autentses kirjas Karl Marxile:

“Juudi rahvas tervikuna ongi Messias. Ta hakkab valitsema terve maailma üle, ühendab rahvad ja inimrassid, likvideerib piirid, kukutab monarhiad ning loob ühe ülemaailmse vabariigi, mis annab kodanikuõigused kõikidele juutidele. Selles inimkonna uues korralduses saavad võimu maailma üle Iisraeli pojad. Sellesama rassi, sellesama traditsioonilise kasvatuse pojad saavad juhtivaks jõuks ilma igasuguse opositsioonita. Juutidest juhid surutakse peale esmajoones tööliste massidele. Sel kombel läheb koos proletariaadi võiduga valitsemine ühendatud rahvaste üle selles (ülemaailmses) vabariigis kergelt juutide kätte. Juudi rassi valitsus likvideerib eraomanduse ning hakkab haldama avalikke varasid. Niimoodi saavad tõeks Talmudi tõotused selle kohta, et saabub Messiase ajastu ning juudid saavad enda kätte maailma kõikide rahvaste rikkused”. (UUS MAAILMAKORD, KELLE KASUKS JA KELLE JUHTIMISEL? V.5.)

Ivo Õunpuu 11. aprill 2016, kell 14:32  

Sionism kui väärastunud idee messianistlikust Jumala riigist (milles Messiaks on sisuliselt Iisraeli riik ja juudi rahvas ise) ning kaasaegse talmudistliku judaismi tegelikuks esoteeriliseks keskmeks olev kabalistlik gnostitsism on väikesearvulise juudi rahvusest kuritegeliku grupi totalitaarne ideoloogia, ja sellisena kahjulik ka juudi rahva suurele enamusele, kellel oma juhtide tegelikust õpetusest ja eesmärkidest ehk seesmisest doktriinist aimugi pole.104 Keda orjapidaja on orjade järelevaatajaks seadnud, on tegelikkuses haletsusväärsemgi kui ori. Veel haletsusväärsem aga on rahvas, kes peab end ainsaks Jumala väljavalitud rahvaks, aga keda tegelikult juhivad ja manipuleerivad lutsiferiaanlased. Juudi rahva märksa suuremad vaenlased kui tõelised antisemiidid on sionistid koos sünagoogi esoteerilis-gnostilise (kabalistliku) tipuga, sest:

1. just nende rahanduslikud, poliitilised ja ideoloogilised intriigid ning manipulatsioonid põhjustavad suurema osa vaenust juutide vastu, mis aga ei taba enamasti üldse neid, keda see õigluse kohaselt tabama peaks, vaid mitte milleski süüdi olevat juudi lihtrahvast;
2. oma antikristliku, lutsiferiaanlik-gnostilise ja materialistliku ideoloogia levitamisega maailmas ning rabinistlikul traditsioonil Talmudil põhinevate radikaalselt rassistlike moraalipõhimõtete105 juutidele õpetamisega takistavad nad juudi rahva pöördumist oma ainsa tõelise Päästja ja Messiaskuninga Jeesus Kristuse poole, seega nende taassaamist tõeliseks Jumala rahvaks;
3. Talmudil põhineva ja religioosselt motiveeritud üleoleku, põlguse ja vihkamise kasvatamisega kõikide mittejuutide ehk goj’de suhtes tekitavad nad ka vastureaktsiooni ja vihkamist (antisemitismi) ning takistavad juudi rahva saamist normaalseks, teiste rahvastega sõbralikes suhetes elavaks rahvaks;
4. ka sionistliku eliidi suhtumine oma rahva pööblisse on üleolev, halvustav, ärakasutav ning julm, meenutades kuritegelike grupeeringute (maffia) meetodeid oma grupi ühtsuse ja distsipliini hoidmiseks ning opositsionääride, grupist lahkujate või grupi reeturite karistamiseks (vt Jh 9, 22-23.34 ja 12, 10-11). (UUS MAAILMAKORD, KELLE KASUKS JA KELLE JUHTIMISEL? V.5.)

Anonüümne 11. aprill 2016, kell 14:39  

Miks pole GMO asja pärast Rõivast ja tema semusid vastutusele võetud? Kas nad on psüühiliste häiretega, et niisugust jubedust meile lubasid?

GMO!

Ivo Õunpuu 11. aprill 2016, kell 14:42  

Iga selline vastureaktsioon sionismi ja judaismi messianistlikele plaanidele, mis on sihitud terve juudi rahva kui vaenlase vastu on seepärast rumal, viljatu, õigest sihtmärgist mööda sihtiv, amoraalne ning vastuolus Jumala tahtega. Ainult see on tõeline antisemitismi hoiak. Vägivaldseks muutumine toob endaga kaasa ka Jumala karistuse (nt Hitleri-Saksamaa puhul). Seevastu õige, moraalne, otse tõelist vaenlast tabav ning teoloogiliselt põhjendatud hoiak juudi küsimuses on antisionism, antitalmudism ja antijudaism. Nagu nimigi ütleb, on selle puhul tegemist hoiakuga kindla ideoloogia kui niisuguse, mitte aga seda ideoloogiat kandva rahva vastu. Selle juures tuleb alati juhinduda kristlikust põhimõttest: “Vihka pattu ja valet, kuid armasta patust ja eksinut”. Veel õigem ja ka viljakam käitumine terve maailma ja kõikide rahvaste hüve silmas pidades on palve; õige on kaasa aidata, et juudi rahvas pöörduks oma Lunastaja ja Päästja Jeesus Kristuse poole, sest ilma selleta pole maailmal pääsu sionismi vandenõust. (UUS MAAILMAKORD, KELLE KASUKS JA KELLE JUHTIMISEL? V.5.)

Anonüümne 11. aprill 2016, kell 15:14  

Kas see vastab tõele?

Pole võimalik!

All of which would explain the following phenomena among Muslims (Source: Nicolai Sennels):
◾1 out of every 3 Somalis are mentally ill.
◾More than 40% of the patients in Denmark‘s biggest ward for clinically insane criminals have an immigrant (i.e., Muslim) background.
◾One-third of all handicapped people in Copenhagen have a “foreign” (i.e., Muslim) background.
◾In Denmark, psychologist Sennels’ native country, “non-Western” immigrants (who are mainly Muslim) are more than 300% more likely to fail the intelligence test required for entrance into the Danish army.
◾In Denmark, Muslim children are grossly overrepresented among children with special needs. One-third of the budget for Danish schools is consumed by special education.
◾64% of school children with Arabic parents in Denmark are still illiterate after 10 years in the Danish school system. The immigrant drop-out rate in Danish high schools is twice that of the native-born


https://fellowshipoftheminds.com/2015/07/17/half-of-worlds-muslims-are-inbred-due-to-generations-of-incest/

Kõige lõpuks ei mõista, kas see on nali või tekkiski kultuuriline ühendus? Mis oleks juhtunud elusa valge europiidse naisega?
http://earth-matrix.beforeitsnews.com/opinion-conservative/2016/01/watch-muslim-sexually-attacks-mannequin-outside-shop-3095418.html

Lesko 11. aprill 2016, kell 17:00  

Mäletan kui kunagi ajaloo õpetajalt küsisin, et mis ikkagi Hitler üritas kõik juudid maha lüüa? Ta oli lihtsalt hull...selline vastus. Tegelikult Hitlet teadis täpselt asju ja teadis täpselt miks oli vaja juudid maamunalt pühkida! sama on täna putiniga. Ta saatis juudid pimedasse kohta sooviga uus maailma kord kehtestada. Pärast seda on teda üritatud tappa, majanduslikult maha tõmmata ja mida kõike veel. tulutult. ise ma olen tihti rääkinud, ainuke võimalus euroopat islamist päästa on jõuda selle probleemi tekkimise duumani. ehk siis keegi organiseerib seda ja need inimesed tuleb likvideerida. Olgu see siis bildeberg grupp, soros või jumal teab kes. Merkelid, Jukensid, rõivad ja muud sellised on lihtsalt etturid asjade liikuma panemiseks.

Anonüümne 11. aprill 2016, kell 19:07  

ikka on juudid ainuüksi kõiges süüdi, nagu katoliiklikul keskajal elate, muidu nii arukad rahvuslased ... Tegelikult ütleb Piibel, et KOGU MAAILM on (loe:ongi) Tigeda võimuses ja needuse all - seda juba Aadama pattulangemisest peale. Ja see Tige on hoopis vaimolend ja mitte juut ega inimene, vaid Kurat ehk Saatan, keda tuleb oma valdusest minema kihutada ja kes on ajast aega püstitanud inimeste petmise ja sidumise kaudu oma valitsust maa peal(ja tema vastu ei saa mitte püssikuuli ega inimliku jõu ega tarkusega). Niipalju siis ühe kristlase poolt teie kommentaaride sekka.

Lesko 11. aprill 2016, kell 20:33  

anonüümsel soovitan korra piibli käest panna ja süveneda. lugeda natuke ridade vahelt ja tõde vaatab sulle silma sisse. Vaata kes kasvõi eestis võimul on?! Ilves...juut, Rõivas ema poolt juut. Siis liigu riik riigi kaudu alla ja näed. teine asi on see kes poliitikuid juhib. Kissinger juut, Soros juut, Rithscild juut, Rockefeller juut jne jne. Internet on sõltumatu meedia ja muid fakte pungil täis.

agentsteelz 12. aprill 2016, kell 00:59  

ma arvan et te olete kõik siin natuke "erilised". :D:D:DD:D:


poliitkorrektsus kõrvale jättes: lollid. te olete lollid.

Anonüümne 12. aprill 2016, kell 07:16  

Keegi võiks seletada, mida tähendab sõna goy?

Anonüümne 12. aprill 2016, kell 07:34  

Väike vihje, Varvara kadus ka märtsis vahetult purimi pühade eel.

Lgp. Ivp Õunpuu. Jumala karistust tõe väljaütlemise, ja tões elamise eest ei ole ja samuti polnud ka juudaste füüsilist hävitamist "Hitleri-Saksamaa puhul" Reaalsete kuritegude eest karistamine pole "vägivaldseks muutumine" või vaenuliku poliitika tõttu sõjaolukorras eraldatud aladele(geto) elama saatmine.

Viimasele: goy on talmudi järgi mittejuut, võrreldav lojusega, kuid kohati sellest madalam.

Anonüümne 12. aprill 2016, kell 10:50  

Ja nüüd me ainult räägime sellest siin! Tõde on vaja levitada, tõestada faktidega. Tegutseda on vaja! Kommenteerimisest pole kasu! On vaja luua ühendused, tegutseda koos.
Meie oleme rahvus, meie otsustame, tänapäeval lastakse reeturitel eesotsas olla ja lihtsalt pööritatakse silmi, et nii ongi või? Peale tööd ei lähe koju TV ette lebotama, et ah keegi teeb minu eest midagi ära - EI TEE...tegutseda, nii nagu juudid tegutsevad - kiil kiiluga, ja täna!!!

Anonüümne 12. aprill 2016, kell 13:02  

See on vale.Habad ei valitse.Habad on väljavalitud kes seatud rahvana hävitama ja kukutama kõike mis Jumala poolt loodud.Hiljem saavad ka nemad hävitatud ja kõrvaldatud nagu palgamõrvarid kelle peremees on infernaalne.

maks 12. aprill 2016, kell 23:02  

Mitte mingit juudi NWOd EI tule! Nad jäid sellega hiljaks!
On veelgi intelligentsem ja tehnoloogilisem rass kes ei segune aafriklastega, berberitega, turkiega ja kus on kuni 99,5 % rassipuhtus: Samsung , Huawei , ZTE, Mitsubishi..... jt Neil on nulltolerants aafrika kui India pagulaste suhtes!
Maailma uus pangavõim on AIIB st Aasia arenduspank ja võimsad Hiina pangad....
Hiina on see kes võtab võimu juudapoegadelt ja pankadelt , ka US pole enam hegemoon.
Juudapojad jäid hiljaks ja on kaotanud oma liidrikoha! Hiina on tegelik liider!

Kiik 17. aprill 2016, kell 11:18  

Kas hiinlased on avanud uksed massilisele invasioonile? Kas hiinlased propageerivad pederastiat jms. ? Me ei ela hiinas vaid valges Euroopas ja just need jumala poolt väljavalitud vihkavad valgeid enim. Väga suur osa inimesi on üles ärkamas just massmigratsiooni pärast.Juudid ei arvestanud sellega, et nende nina igalpool läbipaistab.

Anonüümne 17. aprill 2016, kell 12:05  

Hiinas on juba revolutsiooni ajast niite tõmmanud juudi pankurid.
Nemad rahastasid ja mehitasid ja õlitasid Hiinas asjad ammu paika,lõid kommunismi ja praeguse vahepealse huvitava korra.
Praegune Hiina valitsemine ja elukorraldus pidi olema prototüüp tulevases ühtses maailmariigis...
Jaapan annab tehnoloogia,Hiina aga massid..Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP