RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 17. märts 2019

Huvitavat pühapäevaks: Tervise Arengu Instituut arendab tervise asemel mobiilsidekvaliteeti?

Teame, et tervisekao ja varajase suremuse kolm peamist põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused, mis kõik on oluliselt mõjutatavad tervisekäitumise ja keskkonnategurite poolt.

Tervise Arengu Instituut (TAI) on teinud tublisti tööd tubakatarvitamise vähendamiseks, kuna suitsetamine suurendab oluliselt haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse ja vähki. Kuid sellele lisaks on veel üks tegur, millega me tahes-tahtmata igapäevaselt kokku puutume ja mis võib meie tervisele avaldada tugevamat mõju kui enamik aimab – Ameerika Ühendriikide NTP (National Toxicology Program) poolt läbiviidud pikaajalised uuringud näitavad, et mobiilsidekiirgus suurendab pahaloomulistesse ajukasvajatesse (glioom) ja südamekasvajatesse (švannoom) haigestumise riski
  
Need avastused kinnitavad Rootsi teadlasterühma, eesotsas prof. L. Hardelliga, juba varasemate uuringute tulemusi pikaajalise mobiilikasutuse ja pahaloomuliste ajukasvajate tekke seose kohta – mis muide olid üheks peamiseks argumendiks raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse võimalikuks vähitekitajaks nimetamise kohta WHO poolt 2011. aastal. Tänaseks kogunenud tõendusmaterjal aga annab piisavalt alust nimetada raadiosageduslik elektromagnetkiirgus kindlaks vähitekitajaks.

Sellest hoolimata jätkatakse ka Eestis uute tehnoloogiate juurutamist ning käib võidujooks 5G paigaldamiseks, mis tundub aga olevat täiesti läbimõtlematu samm, sest lisaks juba kasutusel olevate sageduste tõestatud tervist kahjustavale mõjule plaanitakse kasutusele võtta uued kõrgemad sagedused, mille mõju inimestele on veel vähe uuritud, kuid esmased teated on väga murettekitavad.

Kõike seda arvesse võttes saatis MTÜ Kogukonna Hüvanguks märgukirja Tervise Arengu Instituudile, milles väljendasime muret aina suureneva kiirgusfooni ning läbiuurimata ja ilmselgelt ohtliku 5G tehnoloogia paigaldamise üle Eestis.
Tervise Arengu Instituut vastas lühidalt – nemad selle teemaga ei tegele! Ometi saame nende kodulehelt lugeda TAI tegevuste kohta järgmist: “Meie missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist toetavaid hoiakuid, käitumist, poliitikat ja keskkonda eesmärgiga suurendada inimeste heaolu Eestis.” Ning veel: TAI peamiste tegevusalade hulka kuuluvad muu hulgas rahvastiku tervisemõjurite uurimine, tervise edendamine, surmade põhjuste registri pidamine, tegevuskohapõhine tervise edendamine ja haiguste ennetamine koolieelsetes lasteasutustes, koolides, töökohtadel ja kohalikes omavalitsustes; sõltuvushaiguste ravi, tervise nõustamisteenuste arendamine, terviseteemaliste hinnangute andmine ja analüüside tegemine, eetilise hinnangu andmine tervisevaldkonna teadusuuringutele jne.

Ja kõige selle juures ei tegele nad elektromagnetkiirgusega, mis ometi puudutab ja mõjutab oluliselt kõikide Eesti inimeste tervist!
TAI vastust illustreerib Tallinnas Tervise Arengu Instituudi maja katusel ilutsev võimas mobiilimast, mille küljes on päris mitu saatjat ja maja ees tänaval ümbritseb meid kiirgusfoon, mis on ehitusbioloogide jaoks ekstreemsest 30 korda suurem. On see tänapäeval tervise arendamisel möödapääsmatu element?


Pildil kasutatava mõõturi Gigahertz Solutions HF35C skaala jäi TAI suunal mõõtmisel kiirgusfooni tugevuse jaoks liiga väikseks ning kasutada tuli spetsiaalset summutuslüli, mis summutab väljatugevust 100 korda. Mõõdetud võimsustihedus: 2,99 mW/m2. Ehitusbioloogia soovituste järgi on pulseeriva kiirguse puhul 0,1 mW/m2 ekstreemne kiirgusfoon!

Hoopis tõsisem küsimus on aga see, et mida võiksime oodata sellise riigi tervisepoliitikast, kus tervise arendamise asemel arendatakse pigem mobiilsidekvaliteeti? Või hoopis vähki, arvestades, et mobiilikiirgusel on tõendatult vähkitekitav toime…
Selline pilt saab esineda ainult riigis, kus mobiilikiirgusele kehtivad piirnormid on isegi rohkem kui MILJON KORDA kõrgemad kui kiirgusfoon, mille juures tekivad tervisemõjud.
Riigis, kus tervise uurimise asutus ei suuda või ei oska iseennast vähkitekitava teguri eest kaitsta või ei taju sellest lähtuvat ohtu, pole ilmselgelt ka elanikel riigilt mingit kaitset oodata.
MTÜ Kogukonna Hüvanguks kirja saad lugeda siit:

Märgukiri Tervise Arengu Instituudile

Allikas: http://www.kiirgusinfo.ee/tervise-arengu-instituut-arendab-tervise-asemel-mobiilsidekvaliteeti/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP