RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 18. märts 2019

Varro Vooglaid: Juudi kogukond rakendas ühe matsi väljaütlemised kohe EKRE-vastase poliitilise võitluse teenistusse

Ja tuligi ära, milline üllatus, eksole... Juudi kogukond rakendas ühe matsi väljaütlemised kohe EKRE-vastase poliitilise võitluse teenistusse. Selline käitumine ei ärata küll juudi kogukonna suhtes vähimatki austust. Paralleelselt õilsate deklaratsioonidega võiksite ühtlasi vabandada 16. märtsi intsidendi kohta valetamise pärast, nagu palunuks pearabi MuPo-lt abi ja nagu keeldunuks MuPo abi osutamast – esiteks pearabi MuPo-lt abi ei palunud ja teiseks MuPo osutas abi sellegi poolest.

Jewish Community of Estonia asub kohas nimega Jewish Community of Estonia.

Eesti Juudi Kogukond jälgib tähelepanelikult koalitsiooniläbirääkimisi ning on mures EKRE partei võimaliku võimutuleku pärast. Selle partei paljud väljaütlemised on vaenulikud rahvusvähemuste suhtes ning on suunatud ühiskonna jagamisele omadeks ja võõrasteks. Kõik see toob kaasa sügavat muret ja kahetsust.
Juudi kogukonna jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse printsiibid ja euroopa väärtused, sealhulgas ka kõikide rahvuste õigus enesemääramisele ning kultuurilise mitmekesisuse säilitamine meie riigis. Me mõistame hukka igasugust antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muu diskrimineerimise ilminguid meie ühiskonnas.
16. märtsil toimunud intsident, mille käigus solvati Eesti pearabi Shmuel Kot'i meie pealinna tänaval, on signaaliks meile kõigile, meie ühiskonnale. Me peame selliseid ilminguid vastuvõetamatuteks. Oleme pöördunud õiguskaitseorganite poole antud juhtumi uurimiseks, samuti oleme pöördunud MUPO-sse.
Lähipäevadel korraldame kogukonna nõukogu erakorralist nõupidamist, millel töötame välja meie organisatsiooni edasiste tegevuste plaani.
 

Eesti Juudi Kogukonna nõukogu

Jewish Community of Estonia expresses its utmost concern while observing coalition negotiations and the chances of EKRE gaining power as a ruling political party.
Many statements of this party are antagonistic towards national minorities and aim at separating the society into insiders and outsiders. This can only cause frustration and regret.
For the Jewish community, the principles of international law and European values ​​are important, including the right of all nations to self-determination and preservation of cultural diversity in our state. We condemn any manifestation of anti-Semitism, racism, xenophobia or other discrimination.
The March 16 incident with insults to the Chief Rabbi of Estonia, Shmuel Kot, in the street of our capital is a signal to all of us, to our society. We consider such manifestations to be unacceptable and impossible.
We appealed to the law enforcement agencies to investigate this incident, and also turned to the MUPO for comments. In the coming days we will hold a special meeting of the Community Council, where we will discuss the current political situation and develop a plan of action for our organization.

Board of the Jewish Community of Estonia

Allikas: Facebook
_______________
 "Postimees": EKRE kristliku ühenduse esimees Tarmo Hints [juut, M.I.] kirjutab, et ühendus on laupäeval toimunud labasest solvangust äärmiselt häiritud.

«Juutidel on läbi ajaloo olnud piisavalt valusaid kogemusi tagakiusust. Ja mitte ainult islamiusuliste poolt. Näidakem üles tarkust selles küsimuses. Ja ärgem tehkem asju, mida hiljem peab kahetsema,» kirjutas ta.

Hints rõhutas, et Eesti riigis kehtib usuvabadus. «Kristlastena usume, et iga inimene on jumala poolt loodud ja sügavalt armastatud, seetõttu on kõik inimesed oma olemuselt jumala ees võrdse väärikusega. Jumal on maailmale kinkinud erinevad rahvused ja keeled ning iga rahvus on väärt lugupidamist ja austust. Kristlastena peame juudi rahvast eriliselt austust väärivaks ning tunnustame jumala ilmutust ja imelist plaani selle rahva läbi. Seetõttu oleme laupäeval toimunud labasest solvangust äärmiselt häiritud.»

Ühendus tunnustab pearabi politsei poole pöördumise eest ning tänab politseid kiire reageerimise eest.

1 kommentaari:

Vaimulik Varasalv 20. märts 2019, kell 11:02  

Jah pinged on üles kruvitud ja sellises situatsioonis regeerib ka EKRE üle. Objektiivis oli juudi kogukonna esinaise intervjuu, kus ta selgitas kogukonna avalduse põhjusi. Arusaadav nüüd, hea intervjuu. Meie meedia jm aga püüavad iga hinna eest kasutada kõiki võimalikke vahendeid, ka juudi kaarti, teadagi miks. Saksamaa näitel, rahvuslus, kui seda ei tasakaalusta usk Elavasse Jumalasse, võib päädida ebajumalakummardamisega, rahvus muutub ebajumalaks (äärmus). See oht on alati olemas. Seetõttu ei saa kiita heaks Hitleri Saksamaad kiitvat retoorikat. Saksamaa ei ole hea näide heast tasakaalukast rahvuslusest. Loodetavasti, ja kristlased palvetavad selle eest, läheb aga praegune Eesti rahvuslik liikumine/ärkamine, kui sellega koos toimub ka vaimulik ärkamine, ajalukku hea eeskujuna rahvuslikust liikumisest.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP