RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 19. märts 2019

MATTI ILVES: KAOTADA TULEB EMAKEELE PÄEV!

Ajalehes "Sirp" tegid sallivuslased ettepaneku, et kaotada tuleb emakeelepäev ja asendada see eesti keele päevaga, sest vaadake, meil elab juba palju inimesi kelle emakeel ei ole eesti keel.
Meil tuleb loomulikult asuda kummardadama neid hilisimmigrante (ajalooliselt on ka kõik nõukogudeaegsed immigrandid hilisimmigrandid), nagu tehakse mandunud Lääne-Euroopas.

"Vikerraadiole" meeldis see mõte nii väga, et sellest räägiti 2 korda peaaegu jutti! Eks näis, mis siis edasi saab, igatahes on selline ettepanek nüüd tehtud.

Hull lugu oli juba aastaid tagasi meie kultuuriga, sest meiele taheti teha ülesandeks hoida nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit, selleks koostati isegi seaduseelnõu, aga see ei läbinud vist küll Riigikogus ühtegi lugemist. Sellet on kirjutatud ka siin blogis.

Kirjutasin sellest osalusveebis OSALE.EE järgmist: "Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 67 Riigikogu liikme 19. aprillil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), mis näeb ette lisada peatükile „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“ paragrahv 53¹ järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Vastavalt Eesti põhiseaduse preambulile on Eesti omariikluse eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See põhimõte läbib kogu põhiseadust.
Esitatud eelnõuga võib muutuda eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ülioluline sõnum, kuna eesti kultuuri kõrvale tõstetakse võrdväärsena kõik muud kultuurid.
Seega: eelnõu muudaks põhiseaduse aluspõhimõtte - eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise põhimõtte - ning avaks tee rahvusriiklusest loobumisele ja multikultuurse riigi loomisele."

Vaat nii, selle eelnõu juurde tullakse ilmselt veel tagasi ja siis juba õigel ajal, näiteks nüüd, kus on käimas meeletu multikulti propaganda terves E. Liidus.
Sellest jamast võib meid päästa vaid EKRE saamine valitsusse.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP