RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 7. november 2012

VABAMÕTLEJA: Paragrahv 151 ehk suukorv pähe


„Ma ei pruugi nõustuda sellega, mida sa ütled, aga ma olen valmis surmani kaitsma sinu õigust öelda seda, mida sa ütled.”
- Voltaire
§ 151. Vaenu õhutamine
Tegevuse eest, sealhulgas kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avalikku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
§ 151.1. Rühma vastu suunatud kuriteo õigustamine
Rahvusvahelise või Eesti kohtu lõpliku otsusega tuvastatud agressiooni, genotsiidikuriteo, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo ähvardaval viisil avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise eest, kui sellega on põhjustatud kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel määratletud isikute rühma või rühma liikme vastase vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise oht, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 7
30. juulil saatis justiitsministeerium kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt on võimalik karistada rahatrahviga või kuni kolme aastase vanglakaristusega inimest, kes tegeleb süstemaatiliselt või avalikku rahu häirival viisil „vihakuritegevusega“, s.o. nn vaenu õhutamine ka juhul, kui sellega ei põhjustata ohtu kellegi elule, tervisele või varale. Ei, see ei ole nali ja ei, ma ei parafraseeri George Orwelli raamatut „1984“. Just säärane seadusemuudatus kavatsetakse läbi viia, et olla „eesrindlik Euroopa riik“.
Kes või mis on siis selle seaduseelnõu taga? Tegelikult ei tohiks see meile tulla üllatusena. Washington Post kirjutas juba 20. aprillil 2007, et Euroopa Liidu ministrid on jõudnud kokkuleppele uue määruse osas, mis aitab võidelda vihakuritegude ja rassismiga ajal, mil Euroopa Liidus kasvab ksenofoobia ja mure immigratsiooni pärast. 2 Euroopa Liidu Infokeskus defineerib määruse järgmiselt: „Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides.“ 3 Seega pole meil enam sõnaõigust. Märkimisväärne on veel fakt, et tagasi olevat lükatud Eesti, Läti ja Leedu palve lisada „vihakuritegude“ hulka Stalini juhtimisel läbiviidud sõjakuritegude eitamine või mittetähtsustamine endises Nõukogude Sotsialistlikes Vabariikide Liidus. 2 
Robert Dahl arutleb raamatus „Who Governs? Democracy and Power in an American City“ poliitika mõjutatavuse üle. Nimetab autor seda n.ö. potentsiaalseks mõjuks ja jõuab peatükis Overview: Actual and Potential Influence järelduseni, et kõik ei ole must ja valge nagu üldjuhul arvatakse. Kõik oleneb ressursside liikidest, nende mahust ja kasutamisest, ning ressursside haldajatest ja nende eesmärkidest. Kõlama jääb alatoon justkui eliidi võim poliitikas oleks pelgalt illusioon ja „lihtsal inimesel“ on tegelikkuses palju suurem mõjuvõim kui tunnetatakse. Dahl toob näiteks piltliku võrdluse: sada miljonäri, kes kasutavad poliitika mõjutamiseks kõik 10 000 dollarit, oleksid mõjuvõimult võrdelised saja tuhande inimesega, kes kõik kasutavad poliitika kallutamiseks kõigest kümmet dollarit. Siinkohal ei tahaks ma autoriga nõustuda.
Arutluses jõuab Robert Dahl tõdemuseni, et on ebatõenäoline, et kõik asjaosalised jõuavad ühtse kompromissini või strateegiani, kuna inimeste ambitsioonid, iseloomud, võimalused ja eesmärgid on erinevad. Olen väitega nõus, kuid lisaksin, et siin tulevad mängu eeldused või nn asjaolud. Kui võimueliidi arvukus on väike ja nende organiseeritus on muljetavaldavalt hea – näiteks iga-aastane võimueliidi mitteametlik kohtumine (tuntud bilderberg meetings nime all 4) – siis ülejäänud rahvamassi arvukus on suur ja organiseeritus halb või olematu. Seega on palju tõenäolisem, et miljardärid luksushotellis jõuavad ennem ühise strateegiani, kui iga eestlane (või eurooplane) hakkaks eraldama ühise eesmärgi nimel 10 eurot kuus. Ja kes hakkaks haldama kõike seda raha? Eks ikka need samad miljardärid luksushotellis...
Seadusemuudatuse läbiviimise eest tunneb muret ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder. Väljaandes „Meie kirik“ hoiatab peapiiskop Põder:
 „Enamus Eestis tegutsevatest usulistest ühendustest keelab tegusid, mis võivad olla isegi õiguslikult reguleeritud (abort, seksuaalvahekord väljaspool abielu või samasoolise inimesega). Taolist, ajaloolistel usulistel baastekstidel rajanevat veendumust kuulutades tekib usulistel ühendustel paratamatult konflikt taolisi tegusid toime panevate inimestega või nende ühendustega.“ 1 Kas võib meid ees oodata aeg, mil vaimulik pannakse kolmeks aastaks vangi süsteemse viha õhutamise eest jumalateenistustel? On ju piibel homoseksuaalide suhtes üsna sallimatu! „Ära maga meesterahva juures nagu magatakse naisterahva juures, sest see on jäledus!“ 5
Millised huvigrupid võivad olla antud seaduseelnõu poolt? Eelkõige koalitsiooniparteid. Reformierakonna policy oli ja on olla Euroopa Liidu eeskujulik paipoiss. Brüsselist on saadetud määrus ja meil ei ole enam sõnaõigust – selle oleme loovutanud Euroopa Parlamendile (jah, meil on selles oma „esindus“). Lisaks paistab fassaadi tagant veel teinegi huvigrupp, kellel on reaalselt vaheneid poliitika mõjutamiseks. Iisraeli väljaanne Haaretz kirjutab: „Raport väidab, et need kes Euroopas juute ründavad, kasutavad oma tegude õigustamiseks Iisraeli ja tema poliitika-vastast kriitikat.“ 6 Kas ei oleks mõeldav (loogiline), et Iisrael kasutab oma oponeerijate vaigistamiseks ja enese õigustamiseks „vihakuritegude“ siltide loopimist?
Muidugi mängivad rolli ka homoaktivistid ja feministid, aga nende osatähtsus Eesti poliitmaastikul on siiani veel liialt väike, et reaalselt poliitikakäiku mõjutada. Euroopa Liidu üks eesmärke peaks ideaalvormis olema hoida ära Teise maailmasõja koleduste kordumine. Kui aga midagi paaniliselt keelustada, siis kas mitte see keelatud õun ei olnud see kõige magusam... Kas ei peaks äkki otsima muid vahendeid või hoopis põhjuseid?
Kasutatud allikad:
1.uudistetoimetus, 28 august 2012, UUDIS: EELK peapiiskop hoiatab tõsise ohu eest sõnavabadusele Eestis, URL http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2791&Itemid=1
2.Molly Moore, 20 aprill 2007, Washington Post Foreign Service, URL http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/19/AR2007041902518.html
3.Euroopa Liidu infokeskus, URL http://elik.nlib.ee/?id=21
4.Bilderberg Meeings, URL http://www.bilderbergmeetings.org/index.php
5.3. Moosese 18:22
6.Amiram Barkat, 7 juuni 2007, Haaretz, URL http://www.haaretz.com/news/human-rights-first-hate-crimes-anti-semitism-on-rise-in-europe-1.222503
7.Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, 30 juuli 2012, Eelnõude Infosüsteem, URL http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80c748e0-9c4f-48d5-aea3-5f26da1de2c8#ZVPQy0rv

1 kommentaari:

Ründaja 12. november 2012, kell 16:08  

Kaitseliit ja politsei aga korraldab aina mässuõppuseid ja linnas eriolukorra kehtestamist.

http://uusweb.kaitseliit.ee/et/kaitsekodu

Tasub meenutada, et kaitseliit ei ole enam ammu sõltumatu omakaitseline organisatsioon, ta allub täielikult kaitseväele ja see omakorda valitusele ja NATO-le.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP