RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 29. november 2012

MATTI ILVES: KUIDAS VIHAKURITEGUDE SEADUSEELNÕU ALGUSE SAI?

Alguse sai see kõik justiitsministeeriumi ja minister Mihael´i kaaskirjast:

"Justiitsministeerium soovib muuta vaenu õhutamise kuriteoks
30. juuli 12/ Priit Talv
Justiitsministeerium saatis ministeeriumidele ja teistele koostööpartneritele kooskõlastamiseks karistusseadustiku muudatused, millega muudetakse karistusi vihakuritegude osas ning täpsustatakse ametialaste kuritegude osa.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on seaduseelnõu olulisim osa vihakuritegude eest mõistetavate karistuste täpsustamine, millega viiakse karistusseadustik vastavusse rahvusvaheliste nõuetega. „Täna kehtiva seaduse järgi saab vaenu õhutaja vastutusele võtta alles siis, kui esineb reaalne oht inimese elule, tervisele või varale. Sellise ohu olemasolu tõendamine on põhjustanud probleeme praktikas ja just nende osas kelle vastu vaenu õhutatakse. Analüüs näitab, et kõrge lävi, enne kui saab reaalse tagajärgedega vaenu õhutamisest rääkida, võib mõningatel juhtumitel viia juba kättejõudvate tagajärgedeni, mis oleks uue regulatsiooniga õigeaegselt ärahoitavad. Uus seadus viiks meie regulatsiooni kooskõlla ka Euroopa Liidu Nõukogu raamotsusega rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks,“ lausus justiitsminister.

„Kui täna on vaenu õhutamine kuritegu üksnes siis, kui sellega on põhjustatud inimese surm või tervisekahjustus või muu raske tagajärg, saab eelnõu kohaselt tulevikus isikut karistada siis, kui ta sihikindlalt vihkamisele või vägivallale kihutab. Muudatused ei tähenda, et näiteks igat netikommentaatorit saab tulevikus mõne kommentaari eest vastutusele võtta. Karistatav on eelnõu kohaselt üksnes selline vägivallale või vihkamisele kihutav eesmärgipärane tegevus, mis on avalikku rahu häiriv või mida tehakse süstemaatiliselt. Avalikku rahu häiriv oleks näiteks teatud rahvusest isikute vihkamisele üleskutsuva agressiivse kõne pidamine tänaval või muus avalikus ruumis ning süstemaatilisus on pidevalt, vähemalt kolmandat korda aset leidev tegevus, milles avaldub vaenu õhutaja tegevuse kuritahtlikkus ja järjekindlus,“ sõnas Michal.

Teine oluline asi, mida eelnõuga muudetakse, on ametiisiku definitsioon, mis viiakse kooskõlla hiljuti vastu võetud uue korruptsioonivastase seadusega. Oluline täiendus on eelnõus ka pistise või altkäemaksu korduva võtmise eest mõistetavate karistuste osas – täna saab karmima karistuse mõista küll pistise korduvale võtjale, kuid mitte siis, kui pistise võtja on varem toime pannud altkäemaksu võtmise. Kuna pistise ja altkäemaksu võtmine on kaks erinevat kuritegu, siis tulevikus arvestatakse korduvusena neist mõlemat.

Kolmanda olulisema muudatusena võimaldatakse kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist ka maksukuritegude puhul. „Maksukuritegude toimepanemise eesmärgiks on just ebaseadusliku tulu teenimine, mistõttu selle tulu konfiskeerimine on maksukuritegevuse vastases võitluses äärmiselt oluline,“ ütles Michal." (ministeeriumi kodulehelt)

Eelnõu kooskõlastusringi edenemisega saate tutvuda siin, samuti leiate siit selle eelnõu failid mida saab alla laadida, kui soovite tutvuda seaduseelnõuga põhjalikumalt: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80c748e0-9c4f-48d5-aea3-5f26da1de2c8#ZckGTcyU

Toon nüüd mõned kirjutised selle juba kurikuulsaks saanud vihakuritegude eelnõu kohta: SIIN, SIIN ja SIIN.

1 kommentaari:

Greg Andrin 28. september 2021, kell 00:44  

Rikkaks sain selle programmeeritud häkkinud sularahaautomaadiga
Pärast ülikooli lõpetamist polnud tööd, nii et otsustasin alustada väikeettevõttega, kuid rahast ei piisanud. Lõpetasin ettevõtte, see muutus minu jaoks väga raskeks, kuna olin oma vanemate ja vanemate ainus laps. Nad on mõlemad vanad, nad usuvad minu igapäevasesse dieeti, ühel päeval nägin Internetis surfates sõnumit, kuidas see UUS VAHETATUD SAADUD ATM -KAART saab sularahaautomaati häkkida ja suure summa raha välja võtta, nii et võtsin teiega e -posti teel ühendust ettevõttega . Minu üllatuseks sain kaardi kätte paar päeva pärast kaardi eest väikese tasu maksmist. See tühi ATM -kaart on hämmastav ja ilus toode. Ma ei usuks kunagi, et kõiki neid asju, mis mul täna on, on võimalik selle suure rõõmuga südames omandada, seetõttu toon hea uudise ... Elu on positiivne ja kannatlik, uskudes, et suured asjad on võimalikud ja võivad juhtuda sekunditega. .. BRAIN HACKERS TECH WORLD muutis mu elu ... Jumal tänatud, et saate meilitsi saata VIA (brainhackers@aol.com)Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP