RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 24. veebruar 2016

EESTI VABARIIK 98

HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!
______________
Jaak Valge: "Lahtirakendamine"
Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924

Raamatu link: http://www.hot.ee/valge/lahtirakendamine.pdf
_______________
Tsitaat raamatust "Juhan Kukk - isesesvusmõtte sõnastaja" :

"Mis välispoliitikasse puutub, siis 1920. aastatel oli Eestis selles osas nii avalikus arvamuses kui Riigikogus tegemist üsna kaugele ulatuva konsensusega. Valitsused vahetusid küll sageli, kuid nende deklaratsioonid olid välispoliitika osas üsna sarnased.
Kogu välispoliitika põhieesmärgiks peeti mõistagi Eesti Vabariigi iseseisvuse ja suveräänsuse säilitamist. J.Kuke valitsuse deklaratsioonis oli see eesmärk sõnastatud järgnevalt: "Vaatamata kõigi lahkuminevate seisukohtade ja arvamiste peale meie sisepoliitilistes ja sotsiaalsetes küsimustes, on siiski kogu maal ühtlane arvamine ja seisukoht meie riigi välispoliitikas: vabadus ja iseseisvus, mis on raskete ohvritega kätte võidetud, tuleb kindlustada ja alles hoida: see on meie ühine rahvusline siht."

Valitsusringkondades, aga ka laiemalt rahva seas domineeris arvamus, et hoolimata võidukast Vabadussõjast ning Nõukogude Venemaaga sõlmitud rahulepingust on Eesti idanaabri poolt endiselt ohustatud. Arvestati, et Venemaa eesmärgiks on nii strateegilistel, majanduslikel kui poliitilistel põhjustel enda positsioonide kindlustamine Läänemere idarannikul ja seda Balti riikide arvel. Lisaohtu kujutas endast Komiterni roll, sest aktiivselt tegutsemud Eesti kommunistide eesmärgiks oli kehtiva riigikorra kukutamine ja Eesti lülitamine NSV Liidu koosseisu.

Riigi julgeoleku kindlustavate meetmete osas peeti kõigepealt silmas, et Eesti peab ise teostama tasakaalukat ja naabrite huve arvestavat välispoliitikat. Selles osas võis J.Kukk Riigikogus kinnitada, et Eesti on alati otsinud sõbralikke vahekordi kõigi oma naabritega ning need püüded on vastukõla leidnud."
 Me kanname endas püha tuld.

Meis elavad edasi tuhanded esivanemad.
Meie keeles aimdub nende hingus,
meie geenides settib nende ramm,
meie mulda väetab nende veri.

Me kanname endas püha tuld,
kes teadlikult, kes teadmata.
Ajast aega on meie seast võrsunud äratajad,
et puhuda see tuli suureks leegiks,
mis ühendaks meie rahvast pimeduse kiuste.

Nüüd on taas see aeg käes.

See leek tõuseb Eestis ja see leek tõuseb Euroopas.
Oma vabaduse tunnil tänagem esivanemaid
ja süüdakem tõrvikuis leegid,
et need seoks meie rahva ühte
ja valgustaks teed meie järeltulijaile.

Ärkavad Euroopa rahvad on meiega.
Me kanname endas püha tuld. Meis elavad edasi tuhanded esivanemad. Meie keeles aimdub nende hingus, meie geenides settib nende ramm, meie mulda väetab nende veri. Me kanname endas püha tuld, kes teadlikult, kes teadmata. Ajast aega on meie seast võrsunud äratajad, et puhuda see tuli suureks leegiks, mis ühendaks meie rahvast pimeduse kiuste. Nüüd on taas see aeg käes. See leek tõuseb Eestis ja see leek tõuseb Euroopas. Oma vabaduse tunnil tänagem esivanemaid ja süüdakem tõrvikuis leegid, et need seoks meie rahva ühte ja valgustaks teed meie järeltulijaile. Ärkavad Euroopa rahvad on meiega.

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu


0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP