RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 28. veebruar 2016

Uuring: enamik eestlasi tahaks, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi

Varro Vooglaid "Vabariigi kodanikes"   Foto: Madis Veltman

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt veebruari alguses läbiviidud küsitluse kohaselt leiab ligi kolmveerand (72 protsenti) Eesti valimisealistest kodanikest, et rahval ei ole piisavalt võimalusi osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ja vaid veidi üle viiendiku (22 protsendi) arvates on neid võimalusi piisavalt.

Hinnang, et kodanike võimalused osaleda poliitiliste otsuste langetamisel pole piisavad, on uuringu järgi valdav kõigis ühiskonnagruppides ning eriti suuri erinevusi ei ole täheldada ei soo, vanuse, rahvuse ega ka haridustaseme lõikes, teatas SAPTK.

Veelgi selgem oli küsitletute seisukoht vajaduses muuta põhiseadust nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Seda pooldas koguni neli viiendikku (82 protsenti) ning vastu oli ainult 13 protsenti vastanutest.
Kahele küsimusele antud vastused erinesid selle poolest, et seisukohad olid teise küsimuse puhul veelgi tugevamad ja ka ühtlasemad. Seega isegi need, kelle arvates on rahval piisavalt võimalust osaleda poliitiliste otsuste langetamisel, kaldusid pooldama põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi.
Küsitluses osales tuhat inimest ja selle tellis sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ettevalmistusena laupäeval toimuvale konverentsile "Kas Eesti on demokraatiaks valmis?".

Konverentsi korraldajate hinnangul valitseb praegu vastuoluline olukord, sest põhiseaduse kohaselt on Eesti demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, ent ometi puudub rahval ehk sellel, kes peaks olema kõrgeima riigivõimu kandja, vahetu võimalus osaleda ühiskonna jaoks oluliste küsimuste otsustamisel.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on tähelepanuväärne, et asjad ei ole alati nõnda olnud. "Paljud inimesed ei ole kunagi teadvustanud, et 1920. ja 1933. aasta põhiseadustega oli Eesti rahvale tagatud rahvaalgatuse ja rahvahääletuse õigus, ent see võeti 1934. aasta riigipöördega rahvalt ära ning seda ei ole siiani tagasi antud," sõnas ta.

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-enamik-eestlasi-tahaks-et-rahval-oleks-oigus-algatada-rahvahaaletusi?id=73764731

 


 

2 kommentaari:

Anonüümne 1. märts 2016 06:40  

Üldaruandja Jüri Uluots Rahvuskogu Esimese Koja 3. koosolekul 8. juunil 1937:
Mis puutub rahvahääletamisse, siis sellega seoses on olnud võrdlemisi pikki läbirääkimisi. Ühed arvasid, et rahvahääletamise suhtes peab jäetama rahvale algatamisõigus, see tähendab, et rahvas ise oma teatava osa, hääleõiguslikkude kodanikkude, näol peaks olema õigustatud esitisi tegema seaduste kujundamiseks rahvahääletamise kaudu. Peab ütlema, et keegi sellele põhimõttele iseenesest vastu ei vaielnud, küll aga juhiti tähelepanu sellele, et rahva algatamise juures ei ole rahvas see, kes oma kogus algatuse teeb, vaid seejuures on teatav hulk isikuid, kes algatab, see võib oma tuumas olla ka üks isik kaaslastega. Sellega on rahva algatamise juures alati algatajate grupp, kes tegutseb. Selle juures kerkis küsimus, kas see algatajate grupp oma tegevuse eest ka rahva ja riigi juhtimises millegagi vastutab, või seisab see vastutus ainult selles, et halval korral nad häälteenamust ei saa. Sel puhul lahendati, et see algatajale grupp riigi elus sisult õieti mille millegagi ei vastuta, ja et sarnane vastutamata juhtkond rahva algatamise mõttes riigielu korraldamisel vaevalt saab olla õige. Kui riigipea ei saa talitada oma äranägemise järgi, vaid igas konstitutsioonilises riigis on riigipea seotud oma ministrite allkirjaga, siis kas ei ole õigem, et ka rahvas peab kasutama nõuandjaid, kes riigielu korraldamisel ka riigielu juhtimise eest vastutavad on.

Anonüümne 2. märts 2016 10:51  

Käimas on vist Jääkelder II ,rahva ajude pesu!Miks arutatakse teemat mis on juba seadusega kinnitatud?Näiteks viimase aja teravamad teemad nagu kooseluseadus ,lastekaitse jne. mis nõuavad põhiseaduse muutmist siis põhiseaduse muutmise kord näeb ette NR.1 - REFERENDUM-it(rahvahääletust).Need isikud kes on korda tahtlikult eiranud, on konkreetselt rikkunud seadust ja peavad selle eest ka vastutama!Siin ei ole mitte midagi rohkem arutada!Tutvumiseks neile kes seadusi rikuvad ... http://www.pohiseadus.ee/ptk-15/pg-163/

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP