RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 11. juuli 2017

Kokkuvõte EKRE fraktsiooni kevadistungjärgu tööst

Infotunni küsimused – kokku 45 (neist infotundides esitatud ja vastatud 39)
Kirjalikud küsimused – kokku 12 (Uno Kaskpeit 7, Jaak Madison 1, Mart Helme 2, Martin Helme 2).
Arupärimised – kokku 12. Lisaks on üks arupärimine, mille koostas Laine Randjärv (laulu- ja tantsupidude rahastamise kohta), millele kirjutasid alla Jaak Madison ja Mart Helme.

Esitatud eelnõud: 1) Liiklusseaduse muutmise seadus (399 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild ja Raivo Põldaru) 2) Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti osalemine pagulaste ümberjaotuskavas“ (403 OE) – esitaja EKRE fraktsioon 3) Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (414 SE) – algatajad Riigikogu liikmed (sh Arno Sild) 4) Metsaseaduse § 40 muutmise seadus (420 SE) – algataja EKRE fraktsioon 5) Riigikogu otsus Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti liitumiseks Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskusega (435 OE) – esitajad: Eesti Reformierakonna fraktsioon, Eesti Vabaerakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 6) Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) – algataja EKRE fraktsioon 7) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (470 SE) – algataja EKRE fraktsioon 8) Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ (476 OE) – esitaja EKRE fraktsioon 9) Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (477 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) – eelnõu tagastatud Riigikogu juhatuse 6.06.2017 otsusega nr 91 10) Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus (478 SE) – algataja EKRE fraktsioon 11) Riigikogu otsus „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ (485 OE) – esitajad Riigikogu liikmed (sh kõik EKRE saadikud) 12) Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus (486 SE) – algataja EKRE fraktsioon

Seaduseelnõude muudatusettepanekud: 1) Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse (189 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 20 ettepanekut 2) Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse (420 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek 3) Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (449 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 3 ettepanekut 4) Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse (452 SE) eelnõule – esitaja EKRE fraktsioon; 1 ettepanek; muudatusettepanek võetud tagasi 06.06.2017 5) Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõule (456 SE) – esitaja EKRE fraktsioon; 10 ettepanekut

Allikas: https://ekre.ee/kokkuvote-ekre-fraktsiooni-kevadistungjargu-toost/#.WVnM3EtpP_M.facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP