RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 13. juuli 2017

Malle Pärn: Kallid emakeele õpetajad!

Pidage meeles: teie aine on koolis kõige olulisem!
Ilma emakeele oskuseta ei ole võimalik inimesena elada - ja mida paremini inimene oma emakeelt oskab, seda rikkam on tema elu, seda paremini saab ta hakkama, seda suuremad on tema võimalused arenemiseks.
Kõik muud ained võib ära jätta, kuidagi saab inimene oma eluga ikka hakkama. Kui pole emakeeleoskust, siis pole võimalik ehitada ka normaalselt toimivat ühiskonda.
Emakeel on alus, mille peale kõik teised õppeained on ehitatud.
Harmooniline ühiskonnaelu on võimalik ainult seal, kus rahvas väga hästi valdab oma emakeelt.

Ka teisi keeli ei ole võimalik õppida, kui ei ole omandatud oma emakeel. Kelle emakeeleoskus on piiratud, vähese sõnavaraga ja kehva grammatikatunnetuseta, selle maailmanägeminegi ei saa olla adekvaatne, väljendusvõimest rääkimata. Kes ei austa oma emakeelt, see ei austa ennast. Noored, kes peavad inglise keelt eesti keelest olulisemaks või “kuulimaks”, on oma vaimse arengu lukku keeranud.

Õpetage lapsed lugema klassikalist kirjandust. Luulet. Vähehaaval, rida-realt. Kasvõi vägisi. Lugege ja laske lugeda katkendeid, analüüsige, õpetage neid mõistma keerulisemaid tekste, niisuguseid, mida nad arvutisuhtlusest ja kaasaegsest kõhukirjandusest ei leia.,
Vanad heebrealased ütlesid, et kirjaoskaja on see, kes mõistab kirjutatu sisu, mitte see, kes oskab tähti kokku veerida. Või rumalat kommentaari kirjutada mingi kontekstist väljakistud lause peale.
Ja veel üks asi: võidelgem kantseliidiga ning primitiivse ja valeliku poliitilise stampkeelega!

Ärge andke alla, ärge minge vooluga kaasa - ainult praht ja surnud kalad ujuvad pärivoolu.

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP