RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 9. detsember 2017

Abielu mõiste vajab põhiseaduslikku kaitset!


Lgp Matti Ilves!

Juhin Teie tähelepanu asjaolule, et avaldasime meie sihtasutuse nimel toetust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma ettepanekule anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse.

Viilma üleskutset kajastava uudise leiate siit:


Meie sihtasutuse toetusavaldus on aga kättesaadav siit:


Nagu ma kirjutasin ka meie sihtasutuse temaatilises pressiteates – mida ei kajastanud juba harjumuspäraseks saanud kombel pea ükski peavoolu väljaanne–, oleks abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmine väga hea ja vajalik võimalus leevendada kooseluseaduse läbisurumisega ühiskonnas tekitatud pingeid.

Teame ju väga hästi, et kooseluseaduse laadsete homopartnerlusseaduse läbisurumine on paljudes lääneriikides sillutanud teed ka abielu mõiste radikaalsele ümbermääratlemisele, ühiskonna alusväärtustega vastuolus oleva ideoloogilise programmi pealesurumisele ning selle mõjul teiste inimeste elementaarsete kodanikuõiguste- ja vabaduste ahistamisele.

Selle tõsiasja tõin välja ka alljärgnevas tabelis, mis räägib väga selget keelt – peaks olema pime või lausrumal, et siin mitte selget mustrit märgata.
 http://www.objektiiv.eeKuivõrd kõik poliitilised jõud on kooseluseaduse läbisurumise kontekstis kinnitanud, et selle projekti varjatud eesmärgiks ei ole abielu mõiste ümbermääratlemine, siis oleks nüüd hea võimalus nende väidete siirust tõestada, toetades abielu mõistele põhiseaduse tasandil kaitse andmist üksnes ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.
 Selle eesmärgi poole liikumiseks võimalikult suure jõu koondamine on seda olulisem, et nn homoabielu seadustamiseks surve pidevalt kasvab.

Alles eile jõudis lõpule "homoabielu" seadustamine Austraalias, mille kohta saate lähemalt lugeda siit:


Veelgi tähelepanuväärsemalt langetas aga Austria konstitutsioonikohus üleeile otsuse, mille kohaselt on tsiviilkoodeksis abielu vaid mehe ja naise liiduna käsitlev artikkel 44 riigi põhiseadusega vastuolus. Nimelt olevat kohtu hinnangul abielu piiramine vaid ühe mehe ja ühe naise liiduna diskrimineeriv. Kohtu otsuse tulemusel võivad samast soost isikud alates 2019. aastast omavahel abiellu astuda. Selle asja kohta leiate põhjaliku uudise siit:


Nagu ma Austria konstitutsioonikohtu otsust kommenteerides ütlesin, on sel juhtumil selged paralleelid ka Eestis toimuvaga.

Esiteks nähtub sellest kaasusest eelnevalt juba mainitu, et kui homoaktivistidel õnnestub kooseluseaduse laadne seadus läbi suruda ja kehtima panna, siis hakatakse kohe nõudma ka abielu mõiste moonutamist. Pangem tähele, et Austrias võeti kooseluseaduse laadne seadus vastu alles 2010. aastal...

Ent teiseks ja ehk veelgi olulisemalt nähtub Austrias toimunust, et kohtute omavoli kaudu võib abielu mõiste pea peale pööramine toimuda sisuliselt üleöö, ilma igasuguse demokraatliku parlamentaarse menetluseta. Sellise stsenaariumi eest ei ole kaitstud ka Eesti – piisab vaid mõnest ideoloogiliste ambitsioonidega riigikohtunikust, kes on valmis ületama oma volituste piire, ja ongi kõik.

Seejuures on mõtlemapanev, et meie riigikogus hakkabki varsti arutama seonduvaid küsimusi, vaagides, kas USA-s sõlmitud “homoabielu” võiks tunnustada Eestis kehtiva abieluna või mitte. Olgugi, et seadusandja tahte kohaselt peaks selliseid liite käsitlema avaliku korraga vastuolus olevana ja seega tunnustamisele mittekuuluvatena, on näiteks Tallinna Ringkonnakohus jõudnud juba vastupidisele seisukohale. Seega on olukord üpris pingeline, ettearvamatu ja ohtlik.

See toob meid tagasi abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise vajaduse juurde, sest selle näol oleks tegu praktiliselt ainukese sammuga, mis annaks abielu mõiste püsimajäämisele garantii ja hoiaks selle moonutamise ära.

Seejuures ei ole üldse vaja nö jalgratast leiutada – tähelepanuväärselt on abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andnud terve rida Ida- ja Kesk-Euroopa riike, alustades Läti, Leedu, Poola ja Ungariga ning lõpetades Ukraina, Slovakkia, Horvaatia ja Gruusiaga.

Nendes riikides on astutud ühiskonna alusväärtuste kaitseks selged sammud, mille sõnum on väga lihtne – meil ei ole midagi selle vastu, et soodustada inimeste tsiviilõiguslikes suhetes esinevatele probleemidele lahenduste leidmist, aga me ei nõustu ühiskonnale võõra ideoloogilise projekti jõuga pealesurumisega ning me kaitseme oma identiteedi aluseks olevaid väärtusi vastavalt sellele, mida me peame õigeks ja heaks. Seda sama eeskuju peaks järgima ka Eesti.

Kuivõrd abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmisel on tegu ühiskonna alusväärtustesse puutuva küsimusega, oleks igati kohane otsustada see küsimus rahvahääletusel ehk rahva kui kõrgeima riigivõimu kandja poolt. Ühtlasi tõestaks see, et Eesti poliitilistes ringkondades on säilinud mingisugunegi reaalne austus demokraatia ideaali vastu.

Kokkuvõttes töötame meie sihtasutuses järjepidevalt selle nimel, et Urmas Viilma ettepanek leiaks laiema poliitilise toetuse.

Selleks, et saaksime oma tööd teha võimalikult hästi ja mõjukalt, palun Teid, et kui Te seda juba teinud ei ole, siis andke ANNETUSEGA oma panus meie portaali Objektiiv jõulukampaania õnnestumiseks.
 
Võimalusel kutsuge ka oma sõpru ja tuttavaid Objektiivi toetama, et meie annetustekampaania jõuaks hiljemalt jõuludeks eesmärgini.

Nagu ikka – oluline on absoluutselt iga annetus, sõltumata summast!

Teid tervitades ja rahulikku advendiaega soovides

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP