RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 7. veebruar 2015

Kalju Mätik: Veel kord piirilepingust

Teises maailmasõjas oli Venemaa võitjate poolel. Ta on loodusvarade poolest üks maailma rikkamaid maid. Ja kõige selle juures on ta rahva põhimassi jaoks muudetud tõeliseks vaestemajaks. Selleks, et juhtida rahva tähelepanu kõrvale tema viletsalt olukorralt ja luua illusiooni, nagu oleks Kremli ladvik vene rahva huvide kaitsja, vajab Kreml vaenlasi. Üheks sobivaks vaenlaseks on tänapäeva Eesti oma praeguste juhtidega, kes on andnud oma vaikiva nõusoleku Venemaa poolt tulevale valede laviinile. Kremli ladvik ei vaja nimetatud territooriumi, vaid vajab, et Eesti ütleks lahti oma põhiseadusest. Eesti iseseisvus taastati järjepidevuse alusel. Kui Eesti kirjutab alla oma põhiseadusega vastuolus olevale piirilepingule, siis on ta sellega faktiliselt lahti öelnud Tartu rahust ja tunnistanud kehtetuks oma põhiseaduse. Ei saa ju Tartu rahu lugeda enam kehtivaks, kui kumbki lepinguosaline teda ei täida. On küllalt alust arvata, et peale sellele piirilepingule allakirjutamist tuleb Venemaa välja väitega, et Eesti Vabariik on uus riik, mis on loodud 1991. aastal ja järelikult peavad kõik, kes sel ajal Eesti territooriumil elasid, saama Eesti kodakondsuse. Sel juhul saab valimistel Toompeale veel rohkem Kremli lakeisid, kui seal praegu on ja need, andes vaikiva nõusoleku kõigile Moskva Kremlist tulevatele valedele aitavad kindlustada stalinismi taastamist Venemaal.
Võib kindel olla, et seni, kuni Vene presidendiks on endine kgb-lane, me seda territooriumi tagasi ei saa. Tagasi me saame selle territooriumi siis, kui Venemaast on saanud õigusriik, kes ausalt täidab tema poolt allakirjutatud rahvusvahelisi lepinguid. Siis saame juurde umbes kakskümmend tuhat venelast, kellest paljud on Eesti kodanikud, aga kuna siis võib elatustase Venemaal olla tunduvalt kõrgem kui Eestis, saame me lahti suurest osast Tallinnas ja Ida-Virumaal elavast impeeriumimeelsest. Demokraatlik Venemaa ei hakka enam Eestile esitama põhjendamatuid süüdistusi ja meie rahva aral ja orjameelsel osal pole enam mingit vajadust valida Toompeale Kremli ees lömitajaid.
Venemaal  võimulolev endine punanomenklatuur tunneb, et tema aeg hakkab läbi saama ja tema koht on ajaloo prügikastis. Selleks, et vene rahva tähelepanu kõrvale juhtida tema viletsalt olukorralt tekitab Kremli ladvik kunstlikult riikidevahelisi pingeid. Varem või hiljem võib puhkeda tuumakatastroof mingi eksituse tõttu. Mitmel korral on ainult tänu õnnelikule juhusele tuumasõda ära jäänud (tuletame meelde filmi „Laenatud aeg“). Kui tuumakatastroof on käivitunud, siis on juba hilja tehtud vigu parandada.
Kõigi varasemate lepingutega (Tartu rahu, EV põhiseadus, baaside leping) otseses vastuolus olev piirileping pole mitte üksnes eesti rahvuslike huvide reetmine, vaid see on veel suuremal määral vene rahvuslike huvide reetmine, kuna see aitab kaasa stalinismi taassünnile Venemaal. Mistahes lepingu puhul tuleb täita kõiki selle punkte. Kui keegi rikub liikluseeskirja rohkem kui kahesajast punktist kasvõi ühte, loetakse teda eeskirja rikkujaks. Sama lugu on ka muude lepingutega, nii et oleks juba aeg see lollimängimine selle piirilepinguga lõpetada ja saata see leping prügikasti. Lepinguid on mõtet sõlmida ainult nendega, kes varem sõlmitud lepinguid täidavad. Kui Venemaal  praegu veel võimulolev punanomenklatuur ei täida varem sõlmitud lepinguid, siis mingit uut lepingut temaga sõlmida pole mõtet. Venemaal on käimas stalinismi roomav restauratsioon ja selle lepingu allakirjutamine annab Kremli ladvikule võimaluse luua illusiooni, et ta on vene rahva huvide kaitsja. See leping pole mite üksnes eesti, vaid veel suuremal määral on ta vene rahvuslike huvide reetmine, sest ta aitab kindlustada endiste kompartei kaasajooksikute võimu, kes on peasüüdlased selles, et Teises maailmasõjas võitjate poolel olnud  ja loodusvarade poolest rikas Venemaa on rahva põhimassi jaoks muudetud tõeliseks vaestemajaks. Me ei tohi lubada, et mõni kompartei kunagine kaasajooksik, kellel on "luukere kapis", Eesti riigi ja rahva tuleviku oma indulgentsi eest maha müüks.

1 kommentaari:

Anonüümne 9. veebruar 2015, kell 21:28  

Kui Krimmi tolleaegne üleandmine tunnistati Moskvas ebaseaduslikuks,
siis eesti alade üleandmine on ka ebaseaduslik.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP