RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 23. veebruar 2015

MATTI ILVES: VANA RIIGIKOGU VIIMANE PINGUTUS

Foto: Mati Hiis

Vana riigikogu tegi tõelise pingutuse ja võttis viimasel istungipäeval (19.02.2015) vastu lausa 30 seadust ja kaks otsust.
Minu tähelepanu äratasid neist kaks, üks muutis immigrantidele soodsamaks Eestisse elamaasumise ning meie ID-kaartide jagamise välismaalastele ja teine käsitles kliimapaneeli teadlaste valeandmetele rajanevat Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimist, mis on tegelikult kasulik vaid rahvusvahelisele suurkapitalile.

1."Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (809 SE) lõpphääletusel oli selle poolt 64 ja vastu üks Riigikogu liige. Seadusega lihtsustatakse Eesti ühiskonna arengusse panustavate välismaalaste lühiajalist Eestis viibimist või siia elama asumist. Seadusega luuakse paindlikuma võimalused Eestisse jäämiseks välismaalasele, kes juba Eestis seaduslikult viibib. Selleks nähakse ette 90 päeva pikkune üleminekuperiood pärast elamisloa lõppemist. Selle aja jooksul võib välismaalane Eestis viibida ja taotleda elamisluba uuel alusel. Lisaks sellele luuakse uus elamisloa andmise alus „tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks“ inimesele, kes on elamisloa alusel vähemalt kolm aastat viie järjestikuse aasta jooksul Eestis elanud ja siin kohanenud. Elamisloa andmiseks peavad olema täidetud ka tähtajalise elamisloa andmise üldtingimused: elukoht Eestis, legaalne sissetulek ulatuses, et inimene ei vajaks toimetulekutoetust, ja kindlustusleping, mis tagaks tema haigusest või vigastusest tulenevate ravikulude katmise. Seadusesse viiakse muudatused, mis tulenevad EL-i vastavast direktiivist, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded. Seadusega tehakse vajalikud muudatused, et isikut tõendava dokumendi saaks väljastada ka esindaja kaudu või posti teel. Seadusega täiendatakse e-residendi digitaalse isikutunnistuse regulatsiooni, nähes ette õigusliku aluse e-residendi digi-ID väljaandmise taotluse esitamiseks ja dokumendi väljastamiseks ka välisesindustes ning e-residendi digi-ID taotlemiseks ühe kliendikontaktiga."

See on ettevalmistus, et tuua järgneva viie aasta jooksul Eestisse kokku ligi 49 000 uut immigranti!
Pagulastel ja immigrantidel on juba niigi suured õigused, lugege SIIT.

2."Riigikogu kiitis 51 poolthäälega heaks valitsuse algatatud Kyoto protokolli Doha muudatuse ratifitseerimise seaduse (838 SE). Kyoto protokolli eesmärk on võidelda globaalse soojenemise vastu. Protokollis kehtestatakse riikidele siduvad ja kvantifitseeritud eesmärgid kasvuhoonegaaside piiramiseks ja vähendamiseks. Seadusega ratifitseeritakse Kyoto protokolli Doha muudatus, millega kehtestati protokolli teine kohustusperiood aastateks 2013–2020. Doha muudatusega nähakse Kyoto protokolli B lisas loetletud riikidele (sh Eestile) ette õiguslikult siduvad heitkoguste vähendamise eesmärgid. Kyoto protokolliga hõlmatud kasvuhoonegaaside loetellu lisatakse üks gaas: lämmastiktrifluoriid (NF3). Selle mõju ei ole Eestile oluline, sest Eestis ei ole teada ühtegi käitist, kus kasutatakse lämmastiktrifluoriidi."

Lisaks lugege kliimamuutustest siit: http://rahvuslane.blogspot.com/2013/04/matti-ilves-kliima-soojenemise-asemel.html

Kasutatud allikas: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=182240

3 kommentaari:

Anonüümne 23. veebruar 2015, kell 16:28  

Eks riigikogu praegune koosseis võtab rutuga vastu kõik need endale meelepärased seadused, mis järgmises koosseisus ei pruugi nii kergelt läbi minna.

Anonüümne 23. veebruar 2015, kell 16:35  

Homme saab näha T-H. Ilvese viimast pingutust valimiste mõjutamiseks talle sobivas suunas.

Anonüümne 24. veebruar 2015, kell 11:11  Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed
erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-pos (amaah.credit.offer@gmail.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: ( maviscalos_laen_laenamine@outlook.com ). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

DO YOU NEED LOAN FOR PERSONAL BUSINESS? IF YES CONTACT OUR EMAIL ABOVE TO PROCEED WITH YOUR LOAN TRANSFER IMMEDIATELY OK.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP