RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 7. veebruar 2015

Mart Niklus: Vastus kutsele

Austatud hr. Mart Niklus
Olete oodatud konverentsile “25 aastat Molotov-Ribbentropi Pakti salaprotokollide tühistamisest”,
mis toimub 16.veebruaril k.a. algusega kell 11.00 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi II korruse saalis (Tallinn, Rävala pst. 10).
Päevakorras on:
I Ettekanded
1.MRP komisjoni saaga Moskvas.
Marju Lauristin - Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor, Euroopa Parlamendi saadik
2.MRP ja tänapäevapoliitika.
Siim Kallas – Euroopa Komisjoni asepresident aastail 2004 -2014.
3.Kuidas sündis Eesti suveräänsus.
Igor Gräzin – õigusteaduste doktor, XII Riigikogu liige
4.MRP protokollid: mõtteid sarnasustest, mõjudest ja taustast.
Vahur Made – ajaloodoktor, Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor
II Sõnavõtud
III Kohvilaud
Ürituse kestus ca 3,0 tundi.
Osavõtust palun teatada hiljemalt 10.veebruariks 2015 (6616 241, estaras@hot.ee).
Jüri Kraft                                                                                                Ants Veetõusme
MTÜ Eesti Vabaduse eest! esimees                                                   
20. Augusti Klubi president
                                         Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituut

Lugupeetud Rahvusliku Arengu Koostöö Instituut
                   MTÜ Eesti Vabaduse Eest!
                   20. Augusti Klubi
                                                                      Rävala pst 10, Tallinn         


Tänan mulle saadetud konverentsikutse eest, mille sain kätte 6. veebruaril 2015.

Miks on konverentsi ettekandjate hulgas mitmeid lähimineviku (praeguseks värvi vahetanud) tippkommuniste - mitte aga ainsatki GULAGi endist kommunismivangi?
Miks pole konverentsi programmis ainsatki ettekannet antikommunistlikust vastupanuliikumisest (la résistance) okupeeritud Eestis, samuti 1979. aasta Balti Apellist - milles juba ammu enne nn laulvat revolutsiooni nõuti MRP tühistamist ja selle tagajärgede likvideerimist?
Konverentsi programmis oleksin oodanud argumenteeritud ettekannet selle kohta, miks pole Jüri Kuke (1940-1981) vaenamist (otsitud põhjustel töölt vallandamine, arreteerimine, kohtulavastus, hukkumine Vologda repressiivasutuses) postsovetlikus Eestis tänaseni peetud vajalikuks põhjalikult uurida, justiitsmõrva organiseerijaid ja täideviijaid aga kohtu alla anda.

Teen Teile ettepaneku võtta osa teadlase, Tartu Ülikooli endise õppejõu Jüri Kuke 19. mälestuskonverentsist, mis korraldatakse 22. märtsil s.a. algusega kell 12 Tartu Ülikooli aulas.
Loodan, et eespoolmainitud kolmele punktile saavad Tartus korraldavast mälestuskonverentsist osavõtjad Marju Lauristinilt, Siim Kallaselt, Igor Gräzinilt ja/või Vahur Madelt rahuldava vastuse.

Tervitades ja lähimineviku ajalookäsitluses edu soovides,
                                                                        Mart Niklus,
                             
                                          Rahvusvahelise Inimõiguste Seltsi                                                                         (IGFM) tegevliige,
                                                                        Riigikogu VII koosseisu liige,
                                                                        Riigivapi II klassi ordeni kavaler,
                                                                        .

Tartus, 6. veebruaril 2015

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP