RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 10. aprill 2015

Avalik pöördumine Presidendi poole rahvastikuküsimuses.

Avalik pöördumine 06. aprill 2015
Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.
Toompea Haridusseminar
Kõrgesti austatud hr Toomas Hendrik Ilves,
Eesti Vabariigi president
vpinfo@vpk.ee

Saatsin Teile Stockholmi Eesti Teadusseltsis peetud ettekande Rahvastikukriisi kujunemine Eestis, selle tunnustamine ja meetmed kriisist ülesaamiseks, ja sain Presidendi kantseleist vastuskirja direktor Siim Raielt:
Vabariigi Presidendi ülesandel tänan Teid 12. detsembri 2014 märgukirja eest. Riigipea kasutab kirjadest saadud mõtteid oma töös talle põhiseadusega antud pädevuse piires.

Raie sõnumist ei saa välja lugeda, kas tänuavaldus lähtus Teilt või kasutas Raie lihtsalt büroos kombeksolevat kantseliiti. Kui küsimus puudutab Riigi põhiülesande täitmist, siis oodanuks Teie-poolset isiklikku reaktsiooni. Muidugi pole küsimus tänus, vaid kas sõnum depopulatsioonist Eestis ikka jõudis Teieni, kas Teil oli võimalust ja aeg süveneda ohule meie rahvale, kas midagi saab ette võtta jne. Kantselei vastuses oli - Riigipea kasutab kirjadest saadud mõtteid oma töös talle põhiseadusega antud pädevuse piires. Kui Teie presidentuuri ajal on rahvastikukadu olnud 30,5 tuhat hinge, siis on oht rahva ja rahvuskultuuri säilimisele minu hinnangul reaalne.

Tegemist ei ole ju kellegi eraasjaga, vaid ettekanne on seotud Põhiseaduses sätestatud riigi põhiülesandega - rahvuse püsimajäämisega. Ja Teil kui meie Presidendil on otsene põhiseadusliku järelevalve kohustus riigis toimuvale. Hr Siim Raie saadetud vastusest saadik on Teil olnud kümmekond avalikku esinemist, sealhulgas arenguüldistuse ülesande kõned Vabariigi aastapäeval ja Riigikogu uue koosseisu ametisseastumisel, aga depopulatsioonist ja sellega seotud probleemidest pole kordagi juttu olnud. Riigipea järgi joondub Eesti meedia ja ametnikkond, kes maalib tulevikus ette odioosseid megaprojekte, arvestamata rahva tegelike vajaduste ja olukorraga.

Kas demograafiline olukord Eestis on Teile äkki üldse teadmata ja teadvustamata?

Päris nii see vist ei ole, sest muidu poleks Te juba EV välisministrina pooldanud Kanada ajalehes „Vaba Eestlane“ 50 000 sakslase sissetoomist Eestisse. Detsembris 2012 antud intervjuus ütlesite Te: „Aastakümnete pärast tekkivate demograafiliste probleemidega tuleks tegelda juba täna, kuid poliitikutel ei tundu olevat valmisolekut tegelda kauge tuleviku probleemidega“.

Seega olete Te olukorrast hästi informeeritud, aga millegipärast eelistate vaikida. Aga maa tühjeneb üha kiiremini elanikest, koole ja postkontoreid suletakse, tervishoiutöötajad lahkuvad riigist ja rahvastikukao tendents üha süveneb.

Maailmapank oma äsjases aruandes esitas graafiku Läti ja Eesti depopulatsioonist. Häbistav on taolises küsimuses olla Euroliidu punaseks laternaks.

Vaikimine depopulatsiooni osas erineb kardinaalselt Teie suure eelkäija Konstantin Pätsi tavast, kes püüdis oma avalikke esinemisi kasutada rahva elujõu ergutamiseks ja ikka rõhutas iibe tähtsust väikerahvale. Olles üles kasvanud võõrsil Te võib-olla ei suuda tajuda või mõista eestlaste püsimajäämisse problemaatikat nii teravalt kui kohapeal okupatsiooni üleelanud Eesti kodanikud. Isegi mitme USA presidendi nõunik Patrick J. Buchanan on ameeriklasigi neis asjus hoiatanud. Olete jõudnud oma presidentuuri viimasesse aastasse ja püüdlikult vältinud rahvastikuteemat, keskendudes nn jääkeldri temaatikasse.

Ootame Haridusseminaris siiski Teie vastust, kas rahvastikuteema eiramine Teie poolt oli tahtlik või Te lihtsalt ei pidanud seda oluliseks probleemiks.

Jaak Uibu, D.Sc., Ph.D.
Toompea Haridusseminar
jaak.uibu@mail.ee

Allikas: http://www.eesti.ca/avalik-poordumine-presidendi-poole-rahvastikukusimuses/article44718

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP