RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 21. aprill 2015

Kauaaegne FBI konsultant: operatsioon Gladio on CIA, Vatikani ja maffia koostöö

Veebruaris 2015 andis USA raadiosaatele “Coast to Coast AM” intervjuu uurija, ajakirjanik,  kauaaegne FBI konsultant, filosoofiadoktor, üheteistkümne raamatu autor Dr Paul L. Williams, kes intervjuus rääkis oma hiljuti ilmunud raamatu ”Operatsioon Gladio: Vatikani, CIA ja maffia häbiväärne koostöö“ teemadel. Raamat kujutab endast põhjalikku, rohkem kui 2000 joonealuse viitega (peamiselt avalikustatud ja enamasti interneti kaudu ligipääsetavatele CIA dokumentidele) varustatud uurimust operatsioon Gladio kohta, millest on ka varem mitmes Telegrami artiklis juttu olnud. Järgneb kokkuvõte sellest, mida Williams saates rääkis.

Gladio on Williamsi sõnul CIA salastatud operatsioon, mille algne eesmärk oli takistada kommunismi levikut Lääne-Euroopasse ja mille lõppsihiks kujunes sõjatööstuse taktikepi all nn uue maailmakorra kehtestamine. Sõna Gladio (algselt gladius) tähendas ladina keeles Rooma gladiaatorite lühikest mõõka, mida kasutati areenil võidetu tapmiseks.
Operatsioon Gladioga alustati kohe peale Teise maailmasõja lõppemist 1945. aastal, selle tagajärjel on hukkunud miljonid inimesed ja väidetavalt kestab operatsioon tänaseni, olles jõudnud lõppsihile üsna lähedale – globaliseerimispüüdluste tagajärjel on loodud näiteks Maailmapank, rahvusvaheline kohus (World Court) ja plaanitakse sisse viia ühtne maailmavaluuta jne. Aegamööda hakati operatsiooni läbiviimisel koostööd tegema radikaalsete islamistide, katoliku kiriku ja organiseerunud kuritegevuse peadega. Operatsioon on tänaseks paisunud koletuslike mõõtmeteni ning on seotud paljude hilisemate maailmasündmustega, näiteks ka mudžahiidide esilekerkimise ja Süüria, Ukraina ning Kesk-Aasia sündmustega.
gladio Kauaaegne FBI konsultant: operatsioon Gladio on CIA, Vatikani ja maffia koostöö

Kuidas Gladio alguse sai?
Peale Teist maailmasõda nägi Läänemaailm kommunismis enda jaoks isegi suuremat ohtu kui varem oli nähtud natslikus Saksamaas. Toonane CIA juht Allen Dulles oli nii CIA kui ka operatsioon Gladio algatamisel võtmeisikuks ja lisaks temale ka näiteks The Washington Posti omanik Philip Graham ning mitmed tuntud Vanderbilti, Carnegie, Du Ponti ja Rockefelleri suguvõsa esindajad, kes kõik olid ühtlasi ka USA Välissuhete Nõukogu (Council of Foreign Relations) liikmed.
Välissuhete Nõukogu, mille tegevusse on kaasatud ka paljud rahvusvahelised suurkorporatsioonid, eesmärgiks on selle nõukogu kauaaegse liikme Chester Wardi sõnul alati olnud kõikvõimsa maailmavalitsuse loomine. Koos natsi-Saksa kõrgete ohvitseridega koordineeris CIA juht Dulles sadade hästivarustatud tagalaväeüksuste laialipaigutamist Lääne-Euroopasse peale sõda. Nende väeüksuste rolliks oli reageerida potentsiaalsele NSV Liidu sissetungile Lääne-Euroopasse. Väesalgad koosnesid USA eriüksuslaste poolt väljaõpetatud ja USA riigivõimule alluvatest Saksa sõjaväelastest. Juba 1946. aastal oli selle projekti raames mitusada lahinguvalmis spetsiaalset väeüksust erinevates Euroopa riikides, lisaks näiteks ka Türgis. Iga üksus koosnes 20-50 sõdurist ja kõigi nende üksuste majutamine ja pidevalt kõige vajalikuga varustamine kujunes väga kulukaks ettevõtmiseks. 1960ndatel saavutati CIA ja Välissuhete Nõukogu poolt läbiviidud operatsiooni Mockingbird käigus tänaseni kestev kontroll kogu USA meedia üle – mis oli oluline libaoperatsioonide ”õigesti“ kajastamise vajaduse pärast.

CIA seotus islami äärmusrühmitustega
Williams sattus selle teema peale uurides oma haaret järjest laiendavate radikaalsete islamistide tausta. Ta sai teada, et kõige radikaalsemad, mitmetes terroriaktides osalenud USA pinnal viibivad imaamid olid maale sisse toodud CIA poolt ja et samuti oli CIA finantseerinud kõige radikaalsemalt meelestatud USA mošeesid – ka neid, mis olid seotud Al-Qaida sünniga. Seejärel sai Williamsile selgeks, et CIA on tegelikult ka rahvusvahelise Fethullah Güleni Liikumise, mille eesmärgiks ülemaailmse islamistliku maailmakorra kehtestamine, peamiseks liikumapanevaks jõuks (Fethullah Güleni Liikumine tegutseb alates 2010. aastast ka Eestis). Need jäljed juhatasid Williamsi Gladioni. Ta hakkas süvitsi uurima CIA tegevust puudutavaid USA teabevabaduse seaduse tulemusel avalikustatud dokumente ja mitmete silmapaistvate uurijate (nt Sibel Edmonds) Gladio-teemalisi kirjutisi, kelle hulgast mitmed on enneaegselt siitilmast segastel põhjustel lahkunud.

Kuidas juhtus see, et lisaks CIA-le kaasati operatsiooni ka maffia ja katoliku kirik?
See on seotud Paul E. Helliwelli tegevusega, kes juhtis Hiinas USA luureagentuuri OSS (Office of Strategic Services) tegevust. Helliwell töötas Hiinas koos Chiang Kai-shek’iga, kes oli Mao Zedongi vastaste rahvuslike militaarjõudude (Kuomintang) liidriks. Chiang Kai-shek finantseeris oma armee tegevust oopiumi müügiga hiinlastest narkomaanidele. Helliwell rajas Chiangiga koostööd tehes Hiinas CAT-nimelise (Civil Air Transport) lennuliini selleks, et toimetada suurtes kogustes oopiumi Birmast Chiang Kai-shek’i staapi Lõuna-Hiinas.
Peale CIA ametlikku asutamist 1947. aastal tekkis Helliwellil pöörane idee operatsioon Gladio  raames ülalpeetavate tagalavägede rahastamiseks – USA maksumaksjate raha poleks saanud kasutada välisriikides paiknevate välismaalastest koosnevate väejõudude rahastamiseks, kuid CIA saaks koguda suures koguses raha, kui õnnestuks müüa heroiini Harlemi ja teiste USA piirkondade mustanahalistele. Helliwell põhjendas oma plaani sellega, et toonastes mustanahaliste populaarsetes jazzklubides oli marihuaanakasutus laialdaselt levinud. Kui hakata heroiini samamoodi jazzklubides müüma, siis mustanahalised läheksid kindlasti õnge, kuid valged jääksid tänu oma ohuteadlikkusele ja majanduslikule kindlustatusele selle uimasti mõjudest puutumata. CIA toonased juhid kiitsid selle idee kahel käel heaks.
Ent ainuke võimalus mustanahalistele USA jazzklubides heroiini müümiseks oli maffia kaudu, kuna narkootikumide turundusvõrk klubides oli maffia poolt sisse töötatud. 1947. aastal palgati maffiaboss Charles “Lucky“ Luciano seda CIA narkoäri USA-s koordineerima. 1946. aastal hakatigi heroiini Harlemisse tarnima apelsinikastides vahast võltsapelsinide sees ja heroiinimüüki saatis suur edu. 1940. aastal oli USA-s vaid 20 000 heroiinisõltlast, kuid nende arv hakkas nüüd tohutu kiirusega kasvama ja teiste hulgas muutusid heroiinisõltlasteks ka Billie Holiday, Charlie Parker jpt tollased jazzilegendid. Kui Vietnami sõja ajal transporditi heroiini USA-sse laibakottides, siis tänapäeval smugeldatakse heroiini USA-sse Williamsi jutu järgi diplomaatilise puutumatuse tõttu läbiotsimisest pääsevate diplomaatipassiga varustatud türklastest narkomuulade kohvrites ja samuti veetakse heroiini kaubalennukitega Türgist läbi Brüsseli New Jersey’s asuvasse Andrewsi õhujõudude baasi.
Lucky Luciano
Charles Lucky Luciano Kauaaegne FBI konsultant: operatsioon Gladio on CIA, Vatikani ja maffia koostöö
Heroiinirahadest finantseeritava operatsioon Gladio esimeseks fookuspunktiks sai Itaalia, kus nähti reaalset ohtu, et kommunistid võtavad võimu ja see pani muret tundma ka tollase paavsti Pius XII. CIA juhid kohtusid paavstiga ja tegid ettepaneku, et nad kasutavad heroiiniga teenitud rahasid, mis võiks suunata Vatikani Panga kaudu Itaalias kommunistide võimust eemal hoidmiseks. Paavst oli nõus ja algselt kasutati 60 miljoni dollari ulatuses heroiiniraha Itaalia Kristlik-Demokraatliku Partei toetamiseks ning mõnede kommunistidest poliitikute mõrvamiseks, mille tagajärjel Kristlik-Demokraatlik Partei võitis Itaalias valimised kommunistide asemel.
Vatikani Pangas aga nägi CIA selle tulemusel “täiuslikku“ rahapesukanalit, kuna selle suveräänse, mitte ühelegi kohtusüsteemile alluva finantsasutuse poolt läbiviidavaid tehinguid ei tohtinud revideerida ükski välisagentuur. Nii hakkas CIA tegema järjest tihedamat koostööd Vatikaniga ja eraldas 20 miljonit dollarit aastas paavstile ilma kindla eesmärgita, lihtsalt heade suhete hoidmiseks. Vatikanis hakati hoiustama CIA kõige salastatumaid dokumente, sealhulgas tuumarelvade arendamisega seotud dokumente. Perioodil 1969-1987 viidi ainuüksi Itaalias operatsioon Gladio raames CIA poolt läbi 15 000 libaoperatsiooni, milles süüdistati kommuniste, et näidata neid barbaarsete terroristidena ja õhutada nende vastu umbusku ja viha. Nendest terroriaktidest on tuntuimad Piazza Fontana pommitamine 1969. aastal ja Bologna keskväljaku pommitamine 1980. aastal. Kuna CIA narkotulud ulatusid miljardite dollariteni, siis jäi ainult Vatikani Pangast väheks ja 1960ndatel asutati CIA poolt koostöös maffiabossidega Bahamal Castle Bank & Trust ja 1973. aastal Austraalias Nugan Hand Bank.

Gladio seotus Vietnami sõja ja ISIS-ega
Vietnamis ja Kambodžas tegutsenud vietkongid (kommunistidest partisanid) hakkasid ohustama CIA poolt käigus hoitavat narkokaubandusvõrku Kagu-Aasias, kuna Saigonis asetses selle võrgustiku turustamiskeskus. Seetõttu kuulutas tollane USA president Lyndon Baines Johnson 1964. aastal televisioonis üles astudes, et Tonkini lahes olid põhjavietnamlased rünnanud USA laeva, kuigi seda polnud tegelikult toimunud. See andis USA-le põhjuse Vietnami konfliktis osalemiseks, mille tulemusel tapeti 1,3 miljonit inimest.
Tonkini lahe intsident
Tonkingunboats Kauaaegne FBI konsultant: operatsioon Gladio on CIA, Vatikani ja maffia koostöö
Williamsi järgi oli ka ISISe loomine seotud operatsioon Gladioga ja ISIS-e loomisel mängis tähtsat rolli USA 2008. aasta presidendikandidaat John McCain. Algselt nähti ISISe funktsioonina Süüria presidendi Bashar al-Assadi võimult tõrjumist, kuid hiljem spetsialiseerus ka ISIS libaoperatsioonide korraldamisele. Nagu Vietnamis, toimus ka Kosovos, Iraagis, Ukrainas ja mitmel pool mujal “false-flag“-skeemi järgi pingestrateegia kasutamine ja sõjaline sekkumine. Williams ennustab jätkuna 9/11 sündmustele – mis oli muidugi samuti libaoperatsioon – USA pinnal tuumarelva abil libaoperatsioonina läbiviidavat terroriakti, mis on vajalik mõne järjekordse väliskonflikti algatamiseks USA poolt.

Operatsioon Kondor ja paavstide seotus CIA-ga
Operatsioon Gladio ulatus lisaks Euroopale ja Aasiale ka Ladina-Ameerikasse, kus seda operatsiooni tunti nime all Kondor. Eesmärgiks oli ka seal kommunistide vastu võitlemine ja parempoolsete vaadetega diktaatorite võimuleupitamine. Ladina-Ameerika operatsiooni käigus kukutati Tšiilis vasakpoolsete vaadetega president Salvador Allende ja aidati Boliivias võimule sealne diktaator Hugo Banzer Suárez. CIA rajas pärast Boliivias korraldatud riigipööret Boliiviasse mitmeid kokaistandusi, mille saak toimetati edasi Kolumbia narkokartellidele kokaiini tootmiseks ja turustamiseks.
1976. aastal korraldati Argentiinas USA riigisekretäri Henry Kissingeri poolt koordineeritud ja kindral Jorge Rafael Videla poolt juhitud riigipööre. Jorge Videla, keda juba tol ajal toetas katoliku kirik, oli praeguse paavsti Jorge Mario Bergoglio väga hea sõber. Selle riigipöörde käigus “kadus“ vähemalt 30 000 inimest, kes heideti kaubalennukitelt avamerre. Järgneva seitsme aasta jooksul tapeti Buenos Aireses iga päev keskmiselt umbes seitse dissidenti. Praegune paavst Jorge Mario Bergoglio oli sel ajal Argentiina Jeesuse Seltsi kohalik juht ning tegi tihedat koostööd Isabel de Peróni kukutanud huntaga. Tõendid selle kohta on avastatud Argentiina välisministeeriumi arhiivist ja Jorge Bergogliot on kohtus süüdistatud huntaga koostöös kahe preestri inimröövis. Bergoglio paavstiks olemise ajal on tuvastatud Vatikanis üle 150 rahapesujuhtumi ning Vatikani Pangal on jätkuvalt maailma kõige korrumpeerunuma panga kuulsus.
Ka ühe varasema paavsti Johannes Paulus I (Albino Luciani) surmaga 1978. aasta septembris vaid 33 päeva pärast tema paavstiks saamist on seotud mitmed vandenõuteooriad. Williamsi versiooni järgi olevat naiivsevõitu Luciani, kes küll oli teadlik Vatikani koostööst CIA-ga, saanud pärast paavstiks pühitsemist teada, et Vatikani Pank toimib lisaks Sitsiilia maffia rahapesukanalina ja et paljud Vatikani kõrgemad kardinalid on seotud kuritegevuse ja vabamüürlusega. Paavst soovis Vatikani Panga juhti ametist vabastada ja algatada kardinalide kuritegelike seoste uurimist. Järgmisel hommikul leiti paavst surnuna oma voodist ja kõik asjaolud, mida muidugi üritati varjata, viitasid mõrvale. Näiteks palsameeriti – tõenäoliselt lahkamise vältimiseks – paavsti keha ühe päeva jooksul pärast tema surma hoolimata sellest, et see oli vastuolus Itaalia seadustega. Samuti tekitas mõrvakahtlusi hiljem avaldatud meditsiiniline ekspertiis.
Vatican City
St Peters Square Vatican City   April 2007 1024x575 Kauaaegne FBI konsultant: operatsioon Gladio on CIA, Vatikani ja maffia koostöö

Operatsioon Gladio täna
Tänapäeval keskendutakse operatsioon Gladio käigus peamiselt maavarade poolest rikkale Kesk-Aasiale. Selleks, et sealse nafta ja teiste maavarade üle Venemaa ja Hiina asemel kontroll saavutada, soovivad Zbigniew Brzezinski ja teised Gladio juhid kogu Kesk-Aasia ühtseks muuta umbes samamoodi, nagu see piirkond oli ühtne Ottomani impeeriumi ajal. Sellel eesmärgil kasutatakse variorganisatsioonina islamistlikku Fethullah Güleni Liikumist.
Endine imaam Fethullah Gülen saavutas CIA poolt talle eraldatud rahaliste vahendite abil kontrolli mitmete Türgi kõige mõjukamate meediakanalite ja pankade üle ja asutas oma poliitilise partei (Õigluse ja Arengu Partei), mis praegu on Türgi suurim ja valitsev partei, mille liikmed on ka praegune Türgi president ja peaminister. Gülenit süüdistati Türgis islamistliku riigipöörde plaanimises ja ta oli sunnitud emigreeruma 1999. aastal USA-sse, kus ta jätkab ettevalmistuste tegemist uueks islamistlikuks maailmakorraks. Gülen on asutanud sadu koole nii Türgis kui mujal Kesk-Aasias, kus propageeritakse ühtse tulevikukalifaadi ideed ja nende koolide inglise keele õpetajad on Williamsi andmetel ühtlasi CIA töötajad. Samuti on Gülen asutanud sadu koole ka USA-s ja endise tavalise moslemipreestri Güleni varanduse väärtuseks hinnatakse praegu 50 miljardit dollarit. Türgis ollakse Güleni ja CIA seostest üldiselt teadlikud ja Williamsi raamatut Gladio kohta saatis Türgis suur müügiedu.

Allikas: Coast to Coast AM (tunnid 2,3 ja 4)
Fotod: facebook.com, youtube.com, Wikimedia Commons, Official U.S. Navy Photograph

Toimetas Kaarel Veskis

Allikas: http://www.telegram.ee/nwo/kauaaegne-fbi-konsultant-operatsioon-gladio-on-cia-vatikani-ja-maffia-koostoo#.VTX64fCgu4-

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP