RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 2. august 2015

MATTI ILVES: KAS ELi JUHID ON NÕRGAMÕISTUSLIKUD?

Euroopa Liidu juhid peaksid tõepoolest olema nõrgamõistuslikud või siis täiseti hullud, kui vaadata seda, millisese pagulaskriisi ette on nad Euroopa Liidu seadnud.
Ainus tõsiseltvõetav võimalus on need suured juhid eesotsas kolme presidendiga (Euroopa Parlamendi president, Euroopa Komisjoni president, Euroopa Nõukogu president) otsekohe erru saata! Selle protsessi peaks tõenäoliselt algatama Euroopa Parlament, sest kui seda ei tehta, siis on määratud Euroopa Liit lagunemisele.
Meie, rahvuslaste seisukohast on see liidu lagunemine muidugi ainult hea.

Kas siis need suurbürokraadid peavad tõesti nende poolt valitsevaid rahvaid niivõrd lollideks ja usuvad, et inimestele on võimalik selgitada, et EL ei ole võimeline piire pagulastele sulgema ning neid illegaalseid immigrante tagasi Aafrikasse saatma?
Nii see muidugi ei ole, sest segarahvuse kujundamine ongi nende eesmärk, millest nad ei ole nõus loobuma. Selleks tuuakse appi pagulaste "inimõigused" ja igasugused salaplaanid 50 miljoni neegri Euroopasse asutamiseks, SIIN.

Kahjuks ei ole Eestis praegu jõudu, mis algataks meil kõigepealt kasvõi diskussiooni Euroopa Liidust väljaastumiseks, rääkimata selles küsimuses rahvahääletuse korraldamisest.

§ 128. Rahvahääletuse algatamine
(1) Rahvahääletuse algatamise õigus seaduseelnõu vastuvõtmiseks või muu riigieluküsimuse otsustamiseks on:
1) Riigikogu liikmel;
2) Riigikogu fraktsioonil;
3) Riigikogu komisjonil.

§ 129. Seaduse vastuvõtmiseks rahvahääletuse korraldamise otsustamine
(7) Otsuse-eelnõu vastuvõtmiseks on nõutav poolthäälteenamus. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 104 lõikes 2 loetletud seaduste eelnõude panemiseks rahvahääletusele peab otsuse-eelnõu saama Riigikogu koosseisu häälteenamuse. Kui otsuse-eelnõu vastu ei võeta, loetakse ka seaduseelnõu tagasilükatuks.

EKRE diskusiooni ei kavatse algatada (rahvusriikide ELi unelm) ja EIP on veel liialt nõrguke.
Fotol: Ungari 110 miili pikkune immigrantidevastane tara

1 kommentaari:

Anonüümne 2. august 2015, kell 19:50  

Näiteks Euroopa Parlamendi president Martin Schulz on erakordselt tagasihoidliku haridusega ega oma kindlasti mingit pädevust ühiskonna kujundamise ega arendamise osas. Sisuliselt ei oma Schulz isegi gümnaasiumiharidust, tema elukäiguga saab tutvuda ingliskeelses wikis: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_SchulzEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP