RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 6. juuni 2013

Kristiine Üürnike Ühenduse esindaja sõnavõtt piirileppe-konverentsil

Tere, austatud saalisviibijad!

Tartu rahulepingujärgne piir peab hakkama ka tegelikkuses toimima, kuid arvestades objektiivset reaalsust, peame tõdema, et Venemaa kehtestab Tartu rahulepingu järgse piirijoone siis, kui toimub muudatus Venemaa juhtkonna tõekspidamistes. Seega käesoleval ajal peame lähtuma kehtivast seadusandlusest.
On kahetsusväärne, et [uue] piirilepingu eestvedajad ei maini Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude püsimise seadust, mis jõustus 25. juulil 1994. aastal.
Selle seaduse §4 lg 1 ütleb, et isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.
Sama seaduse §4 lg 3  ütleb, et  käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostumine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine.
Tulenevalt antud seadusest ja objektiivsest reaalsusest, teeme Riigikogule ja valitsusele ettepaneku:
seadustada Eesti Vabariigi territooriumil asendusmaa ja metsa tasuta andmine õigusjärgsetele omanikele, kelle maad ja metsad asuvad käesoleval ajal Venemaal Tartu rahulepingu järgses piirialas.

Tänan tähelepanu eest!

Kristiine Üürnike Ühenduse esindaja sõnavõtt 1. juunil 2013 Eesti Rahvusraamatukogus toimunud konverentsilt „Tartu rahu puutumatuse kaitseks”.
Autor on Kristiine Üürnike Ühenduse juhatuse esimees, Eesti Iseseisvuspartei liige ning konverentsi „Tartu rahu puutumatuse kaitseks” korraldustoimkonna liige.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP